.

Diskusija: Jėzuitai – kruvinieji Lietuvos budeliai – vėl triumfuoja

25. Tikintis2013 04 08 17:55:02

Norint žinoti tiesą, reikia skaityti Bibliją, tada nereikės garbinti jokių statulų, kryžių, paveikslų, Marijų, šventųjų, kunigų ar popiežių, tai yra stabai.Visi kurie tai moko garbinti yra antikristai, nes pasakyta, kad yra tik vienas tarpininkas tarp žmonių ir Dievo–Jėzus Kristus.Nereikia pykti ant suklaidintų žmonių, už juos reikia melstis, kad jie atsiverstų.

24. tt2013 02 12 20:50:57

krc chuinia straipsnis

23. Sakanti tiesą2013 01 09 19:11:15

Koks asilas rašė šį straipsnį??! Pirma, tai Vilniaus Juozo Tallat–Kelpšos konservatorija buvo grąžinta, o ne atiduota. Antra, tai tik čia parašyta, apie „kruvinuosius“ jėzuitus. Kodėl tik tokiame dolbajobiškame tiklapyje apie tai kalbama???
Mldc Jonas supranta straipsnio esmę.

22. Darius2012 11 18 15:40:22

Esu Biblijos tikintysis, įtikėjęs Kristumi, kaip savo Gelbėtoju. Daug kuo pritariu šiam straipsniui, tik aišku ne tokiems „gatviniams“ išsireiškimams. Pats pagrindinis jėzuitų tikslas buvo persekioti Biblijos tikinčiuosius, juos visokiais būdais atvesti į katalikybę, atimti iš žmonių bibliją, o jiems prieštaraujančius – kankinti, žudyti ir pan. Ir labiausiai pasibjaurėtinas dalykas tas, kad jie tai darė prisidengdami Jėzaus Kristaus vardu, kurio mokymu jie iš viso netikėjo, o tik jį naudojo sau kaip simbolį, kad tai būtų įtikinamiau neišmanančiam žmogeliui. O visi tie dalykai prasidėjo nuo Romos imperatoriaus Konstantino, kuris įkūrė katalikybę, jos pagrindu paėmęs pagoniškus papročius, simbolius, sakramentus, stabus, paveikslus, statulas ir prie to pagoniško mišinio prilipdė Jėzaus Kristaus vardą, kuris neturi nieko bendro su katalikybe, apart Jo vartojamo vardo. Šiaip Biblijos Dievas siekia išgelbėti žmones iš jų nuodėmių per savo sūnų ir jiems dovanoti amžiną gyv...

21. Vytas2012 09 15 18:19:38

As visiskai negerbiu romos kataliku baznycios, butent del to, todel laikau save protestantu.

20. Giedrius Šarkanas2012 03 02 14:49:56

Nu i nachui ta Lietuva, reikėtų jungtis prie Rusijos, nes tik tada Lietuva suklestės.Ta tema kviečiu visus i Rusijojos ambasadoje rengiamą lekciją.Ji vyks kovo 26 d., 18 val.Visus labai kviečiu.Giedrius.

19. Jonas2012 02 24 21:27:18

Kvailas straipsnis neturintis jokio pagrindo.

18. poperkūnais2011 10 03 12:46:26

Visgi geriau jėzuitams, nei amerikos ar anglijos krinskiams (ne veitiniams). kaip tame anekdote žmona vyrui: „o mūsų meilužė gražesnė“. Savas žydas yra artimesnis, nei perėjūnai krinskiai ir panašūs chasidai, kurie kaunasi dėl svetimo turto – „atsiiminėja“, kai iš viso jo Lietuvoje nei kvapo niekada nebuvo. Parazitai.

17. Giedrius2011 06 27 02:52:17

Nesame katalikai. Sakome ką galvojame, nežudome su užuojauta veide, nedulkiname vaikų vaidindami doruosius, nevalgome vaflių įsivaizduodami, kad tai dievų lavonai.

16. As2011 06 17 15:56:32

Labai daug pykčio šiame tinklapyje.
Nesate tikrai tikintys lietuviečiai.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2021 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis