.

2012 m. rugsėjo 12 d.

Sveikinu su tautine Drąsos diena!

Rugsėjo 12-ąją nepamirškime uždegti žvakutės ir pakelti taurės prisimindami tuos, kurie neišsigando ir padėjo savo galvas gindami mūsų šalį ir tautą.

Jau beveik prieš 750 metų kunigaikštis Treniota surado savyje jėgų ir, svarbiausia, drąsos pabaigti gėdingą, pražūtingą šaliai ir jos žmonėms Mindaugo valdymą. Nors buvo jau per vėlu Didžiajam prūsų sukilimui išgelbėti, Lietuva, lietuvybė ir lietuviškasis tikėjimas gavo dar vieną laisvės šimtmetį, be kurio dabar jau greičiausiai nebeegzistuotume.

Patriotas turi būti visada pasiruošęs apginti savo šalį nuo savo vyriausybės.

Todėl rugsėjo 12-oji visiems laikams išliks neeiline metų diena, kaip diena, kurią drąsusis kunigaikštis (po metų žuvęs nuo išgamos karaliaus pakalikų rankos) nepabijojo rizikuoti savo gyvybe lietuvių tautos ir valstybės išgelbėjimo vardan.

Šią dieną kiekvienam lietuviui privalu prisiminti tiek narsųjį Treniotą, tiek visus kitus savo protėvius, paaukojusius savo gyvybes Lietuvos ir visų lietuvių labui, iki paskutinio kraujo lašo gynusius juos tiek nuo išorės priešų, tiek nuo „savos“ valdžios išgamų.

Kiekvieną tautietį kviečiu tautinę Drąsos dieną uždegti žvakutę ir pakelti taurę galvas vardan Lietuvos padėjusiems karžygiams atminti. Tiek legendose įamžintiesiems, kaip Treniotai, Margiriui ar Gražinai, tiek tūkstančiams kitų, dar prisimenamų ar jau užmirštų lietuvių ir ne lietuvių, kažkada savo gyvybės kaina apgynusių mūsų šalį ir tautą ne tik nuo okupantų, parsidavėlių bei pedofilų, bet ir nuo išsigimėlių valdžiažmogių.

Diskusija

Gal turite ką pasakyti?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Vytauto Išgamos universitetas – gal padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino“?

  Seimūnai nusprendė ne tik išsivogti Vilniaus Pedagoginio pastatus bei žemę, bet ir prijungti jį prie menkaprestižės Kauno įstaigėlės, pavadintos vieno didžiausių Lietuvos istorinių išgamų vardu.

 • Iškakinta Lietuva

  „Kakės Makės“ kultas – tiesioginis pasityčiojimas iš lietuvių kalbos ir lietuvybės. Kaip galima žeminti Lietuvos vaikus skatinant juos žaisti su „Kakėmis“ ir jomis žavėtis?

 • Grybauskaitė – tipiška Lietuvą valdanti nusikaltėlė

  Grybauskaitės parinktas Generalinis prokuroras „pridengs“ eilinį Prezidentės nusikaltimą. Kaip visada vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“.

 • Donaldas Trampas – gabiausias Kimo Džonguno mokinys

  Donaldas Trampas išmoko iš Kimo Džonguno politikoje naudoti pokerio taktikas ir su jų pagalba sėkmingai stumia Putiną su Si į kampą.

 • Išgamų kryžius ant Lietuvos karsto

  Dvigubas Jogailaičių kryžius LR herbe (ant vadinamojo „Vyčio“ skydo) gerai tinka mūsų tautą negailestingai šienaujančiai giltinei, vadinamai „Lietuvos Respublika“.

 • Šūdaldemarai ir Mašūdimos – kito kelio nebelieka

  Valdžiai ruošiantis išniekinti lietuvišką raštą, reikia galvoti kaip priešinsimės. Niekas negali mūsų priversti SKAITYTI kitaip, nei MES PATYS NUSPRĘSIME.

 • Ir vėl Vilniuje triumfuoja lenkai

  Polonijos dienos proga 2013 m. gegužės 4 d. Vilniumi žygiavę lenkai atvirai demonstravo savo lojalumą Lenkijai, panieką Lietuvai ir jos valstybinei kalbai, svajonę vėl prijungti Vilnių prie Lenkijos.

 • Aušvicas Gedimino prospekte

  2013 m. kovo 11-osios eitynės Gedimino prospektu Vilnių užtvindžiusių policijos smogikų apsuptyje labai priminė filmus apie Aušvicą ar kitas nacių koncentracijos stovyklas. Savo šalyje tapome, nacių žodžiais, Untermenschen.

 • Su Vasario 16-ąja!

  Vasario 16 – vienintelė iš „valstybinių“ švenčių, žyminti tikrai teigiamą įvykį lietuvių tautos istorijoje. Šia proga privalu prisiminti Kudirką, Jablonskį, Basanavičių ir kitus mūsų mirštančios tautos kūrėjus.

 • Nesakau „žiniasklaida“

  Kadangi LNK nepaneigė mane apšmeižusios informacijos, paskelbtos laidoje „Labas vakaras, Lietuva“, kreipiuosi į žurnalistų etikos inspektorių. Nors dėl vieno dalyko sutariu su Vytautu Landsbergiu. :-)

 • Tekstai
  šia tema
 • Išgama

  Išgama – sąvoka. Išgama – turbūt geriausias trumpas lietuviškas pavadinimas Lietuvą išduodančiam politikui.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

  Istorinis Lietuvos karalius Mindaugas yra garbinamas istorikų ir politikų. Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvos valstybės simboliu paskelbtas žmogus buvo bailys, klastingas žudikas ir išdavikas, išgama, karūną gavęs mainais į pusę Lietuvos.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (2)

  Margiris ir narsieji Pilėnų gynėjai užmiršti, užtai kiekviename žingsnyje mus persekioja lietuvybės ir moralės naikinimą išaukštinančio mito apie Mindaugą ir „krikštą“ atgarsiai. Netgi Eurovizija yra tapusi oficialia lietuviškumo naikinimo priemone.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (3)

  Išaukštinę Mindaugą su ciniškųjų istorikų pagalba, šiandieniniai Lietuvos valdovai mano pateisinę ir savo pačių niekšybes. Lietuvybė toliau žeminama, Lietuva pardavinėjama, ir taip pat kaip ir 13 a. Mindaugo nusikaltimai, tai vadinama „ėjimu į Europą“.

 • Pagonybė ir pagonys

  Pagonybė ir pagonys – sąvokos ir vartojimas. Žodžiai pagonys ir pagonybė buvo išgalvoti ir dar dabar yra vartojami krikščionių siekiant pažeminti kitų tikėjimų žmones.

 • Genocidas

  Genocidas – sąvoka ir trumpas komentaras

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2018 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis