.

2014 m. gruodžio 2 d.

Išgamų kryžius ant Lietuvos karsto

Dvigubas Jogailaičių kryžius LR herbe (ant vadinamojo „Vyčio“ skydo) gerai tinka mūsų tautą negailestingai šienaujančiai giltinei, vadinamai „Lietuvos Respublika“.

Kažkada labai seniai, kai dar per daug nesidomėjau politika :-), buvau priblokštas netyčia sužinojęs, kad dvigubas kryžius ant vadinamojo „Vyčio“ skydo vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ herbe – Jogailaičių giminės ženklas.

Tada dar nesidomėjau Lietuvos istorija, inertiškai teigiamai vertinau ne tik Vytautą, bet ir Mindaugą, tačiau Jogailos niekšybes jau tais laikais suvokiau kaip didžiulius nusikaltimus tiek prieš Lietuvą (kuri buvo pajungta Lenkijai), tiek prieš žmogiškumą – taip klastingai dėdę nužudęs žmogus man buvo, yra ir visada bus Niekšas iš didžiosios raidės.

Kuo toliau, tuo labiau Grybauskaitė tampa verta savo užimamo posto simbolio, kaip eilinė istorinė išsigimėlė, trypianti Lietuvą kitų valstybių interesų vardan – juk į „Vytį“ sudėtos ir JAV, ir Rusijos vėliavų spalvos.

Net ir dabar, nors jau suprantu, kad Jogaila tebuvo vienas iš visos eilės negailestingai Lietuvą naikinusių tautos išgamų (kaip, pavyzdžiui, Mindaugas, Vytautas, Smetona, Landsbergis, Brazauskas ir t.t.), nesiimčiau įrodinėti, kad kuris nors iš pastarųjų neabejotinai jį pranoksta.

Tada, jaunystėje, buvau žiauriai sukrėstas – nepriklausomos Lietuvos herbu tapo atvaizdas ginkluoto raitelio, pažymėto simboliu didžiausio niekšo ir išdaviko visoje šalies istorijoje!

Akivaizdu, kad pats tinkamiausias herbas „Lietuvos Respublikai“ – lietuvių tautą šienaujanti giltinė su dalgiu ant Lietuvos karsto – geriausiai atskleistų mus naikinančio nusikalstamo režimo esmę.

Tada man tai tapo viena iš priežasčių tapti apolitišku, nuspręsti, kad kažko nesupratau, kad visos tos mano šalį ir tautą užliejusios sąjūdiečių niekšybės (jau nekalbant apie Jogailos gatvę Vilniuje ir pan. akibrokštus) tebuvo nereikšmingi pereinamojo laikotarpio epizodai.

Tačiau dabar, kai pati vadinamoji „Lietuvos Respublika“ tapo lietuvybės naikinimo įsikūnijimu, pačiu tikriausiu mūsų tautos karstu, akivaizdu, kad Jogailos ženklas buvo labai taikliai parinktas simboliu nusikalstamos valstybės, paskandinusios mūsų šalį antilietuviškoje niekšybėje.

Pati išgamiškiausia giminė Lietuvos istorijoje

Kaip jau minėjau, mūsų tautos istorijoje netrūko Jogailos masto niekšų. Vis dėlto, akivaizdu, kad, kaip giminei, Jogailaičiams išsigimėliškumu lygių nebuvo. Būtent Jogailaičiams turime būti labiausiai dėkingi už tai, kad iš LDK, kažkada didžiausios Europos valstybės, per kelis šimtmečius teliko vargana, nuo svetimšalių malonės visiškai priklausoma teritorija.

Nesiruošiu čia aptarinėti kiekvieno iš Jogailos įpėdinių Lenkijos karalių iškrypėliškumo – galbūt vienas kitas iš jų netgi nieko blogo Lietuvai nepadarė – čia pilnai užtenka ir paskutiniojo iš šiurpiosios giminės – vadinamojo Žygimanto Augusto.

Žygimantas Augustas Išsigimėlis
Žygimantas Augustas

Kokia laimė, kad paskutinis Jogailaitis pakratė kojas nepalikęs įpėdinio – kitaip Lietuvos matyt nebebūtų likę jei nei 16, tai 17 amžiuje!

Kalbėdami apie paskutinįjį Jogailaitį, valstybiniai istorikai paprastai stengiasi nukreipti patiklių skaitytojų, klausytojų ar žiūrovų dėmesį į jo oficialiai romantizuotus lytinius santykius su Barbora Radvilaite, apie kitką vos užsimindami kaip apie antraeilius dalykus.

Tačiau juk būtent Žygimantas Augustas (aš paprastai sakau Išsigimėlis:-)) privertė lietuvių bajorus pasirašyti gėdingąją Liublino uniją, su kuria LDK negrįžtamai prarado savo savarankiškumą ir didelę dalį žemių.

Paskutinis Jogailaitis galutinai apiplėšė Lietuvą, atėmė iš jos beveik PUSĘ teritorijos ir pavertė ją beteise Lenkijos subinlaiže. Šia prasme Žygimantas Išgama gali lygintis tik su Mindaugu, atidavusiu pusę Lietuvos mainais į karaliaus karūną.

Ką bekalbėtų oficialieji istorikai, komentatoriai, politikai ir kiti vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ ideologai, akivaizdu, kad Jogailaičiai – pati išgamiškiausia giminė ligšiolinėje Lietuvos istorijoje, ir kaip būtų buvę šaunu, (perfrazuojant Bernardą Šou) jei mūsų tautą ir žemę šitaip sudergę niekšai niekada nebūtų gimę!

Kruvinas kryžiuotis

Sunku suprasti, ką bendro su lietuvybe turi LR herbe pavaizduotas raitelis. Mes, lietuviai, išlikome pilnateise, kariauti atvirą (ne partizaninį) karą galinčia nacija tik iki 14 a. pabaigos, kai mūsų tautos žiedas buvo sunaikintas Vorsklos mūšyje.

LR herbas – akivaizdžiai Lietuvą trypiantis kruvinas svetimšalis, padabintas didžiausių išsigimėlių mūsų tautos istorijoje simboliu
LR herbas

Į „Vytį“ sudėtos visų Lietuvą niokojusių valstybių (Lenkijos, Švedijos, JAV, Rusijos) vėliavų spalvos – tačiau, žinoma, nėra mūsų tautinės vėliavos.

Vėliau LDK kariuomenės pagrindą sudarė slavai, totoriai, karaimai ir pan. – o mes, lietuviai, tapome visų niekinama baudžiauninkų tauta. Ginkluoti riteriai su šarvais ir skydais kapodavo mūsų protėviams galvas, kai šie atsisakydavo lenktis juos engusiems svetimtaučiams ponams ar klebonams.

Man asmeniškai „Vytis“ yra visiškai svetimas ir asocijuojasi su Lietuvą trypiančiu svetimšaliu. Kiek galiu spręsti iš asmeninės patirties, LR herbas nekelia šiltų jausmų daugumai lietuvių, siejančių lietuvybę visų pirma su Basanavičiaus Trispalve.

Aiškiai nelietuviškos ir „Vyčio“ spalvos. Jei kryžius ant skydo asocijuojasi su kryžiuočių ordinu, tai raudonos ir baltos derinys akivaizdžiai simbolizuoja mus kažkada pavergusią Lenkiją, mėlynos su geltona – kažkada Lietuvą žiauriai suniokojusiąją Švediją, na o raudona, balta ir mėlyna – JAV ir Rusiją.

Bendrai paėmus, man LR herbas akivaizdžiai simbolizuoja Lietuvą negailestingai trypiantį svetimšalį, su didžiausiųjų tautos išgamų palaiminimu plėšiantį ir naikinantį viską, kas lietuviška. Kai tik eilinį kartą išgirstu, kad švedų bankai mus vis labiau ir labiau apiplėšinėja ir, uždirbdami milijardus, faktiškai nemoka mokesčių, iš karto prisimenu geltonai mėlyną „Vyčio“ skydą. :-)

„Vytis“ kaip išgamystės simbolis

Jau seniai pastebėjau, kad ten, kur kabo LR herbas, dažniausiai renkasi didžiausieji tautos išgamos. Didžiausi „Vyčiai“ pakabinti ten, kur išsigimėlių daugiausia, pavyzdžiui, LR Seimo bei Vyriausybės rūmuose.

Vis tik visų pirma „Vytis“ (dar lydimas dviejų apsigimusių gyvūnų, akivaizdžiai vaizduojančių išsigimėlystę ir degradavimą) yra vadinamojo Lietuvos Respublikos Prezidento ženklas. Mano nuomone akivaizdu, kad LR Prezidentu paprastai išrenkamas pats iškrypėliškiausias tautos išsigimėlis.

Grybauskaitė
Dalia Grybauskaite

Dabar Prezidentė jau negailestingai spardo mūsų galvas, vis giliau lįsdama į JAV užpakalį.

Nori įsiteikti Vašingtonui bei Briuseliui ir, atsispyrusi nuo Lietuvos karsto, dar pamėginti tapti Jungtinių Tautų, NATO ar ES vyriausiąja biurokrate?

Jau daug rašiau apie Brazausko niekšybes, jo pradėtą lietuvybės niekinimo ir naikinimo tradiciją, apie ištikimojo JAV agento Adamkaus cinizmą žeminant Lietuvą, paverčiant mūsų šalį tualetiniu popieriumi kruvinam JAV užpakaliui valyti.

Pakso atvejis tik patvirtina taisyklę – netyčia prezidentu tapus lietuviui, pabandžiusiam kažkaip gelbėti tautą ir šalį, prieš jį kaip mat susivienijo mažesnieji tautos išgamėlės.

Dabar jau ir Grybauskaitė parodė savo tikrąjį veidą. Prasidėjus antrajai kadencijai, nebeliko dėl ko maivytis vaizduojant susirūpinimą šalies gerove, ir beširdė pamaiva dėjo ant mūsų šalies ir mūsų, lietuvių, niekingų gyvenimų – pasinerdama į Lietuvai akivaizdžiai pražūtingą Rusijos terorizavimo ir provokavimo politiką.

Esame visiškai priklausomi nuo Rusijos geros valios, tačiau Grybauskaitei į tai nusispjaut – ji jau prisikaupė pakankamai turtų ir, jei tik Lietuvoje pasidarys karšta, Prezidentė gali sau leisti parodyti mums vidurinįjį pirštą iš Vašingtono, Briuselio ar kitos saugios vietos.

Kuo toliau, tuo labiau Grybauskaitė tampa verta savo užimamo posto simbolio, kaip eilinė istorinė išsigimėlė, trypianti Lietuvą kitų valstybių interesų vardan – juk į „Vytį“ sudėtos ir JAV, ir Rusijos vėliavų spalvos.

Nors giltinė su dalgiu tiktų labiau

Taip ciniškai ir niekšingai mus naikinanti „Lietuvos Respublika“ matomai dar per kelis metus prives mūsų tautą prie galutinio išnykimo ribos. Vadinamoji „Lietuvos Valstybė“ vėl ir vėl šturmuoja pasaulio rekordus „savo“ piliečių savižudybių, emigracijos ir mažiausio gimstamumo frontuose.

Akivaizdu, kad pats tinkamiausias herbas „Lietuvos Respublikai“ – lietuvių tautą šienaujanti giltinė su dalgiu ant Lietuvos karsto – geriausiai atskleistų mus naikinančio nusikalstamo režimo esmę.

Vis dėlto, ir „Vytis“ neblogai atskleidžia „Lietuvos Valstybės“ prigimtį – svetimšaliams tarnaujanti pabaisa, naikinanti Lietuvą didžiausiųjų tautos išgamų vardu.

Diskusija

8. Po perkūnais2015 03 15 23:36:03

Giedrius prieina kartais ir nepriimtinų išvadų, bet svarbu ne tai. Svarbus jo mąstymo būdas. Juo pasinaudojant – be (atsisakant) išankstinių nuostatų, galima padaryt atradimų. Mokslininkai būtent taip turi mąstyti – be religijos baimės. Be baimės būt apšaukti eretikais.

7. darius2014 12 24 22:59:00

kalbat nesamones!!!!!!!!

6. Giedrius2014 12 11 15:55:03

Mėgstu cituoti Orvelą: KAS VALDO PRAEITĮ – VALDO ATEITĮ; KAS VALDO DABARTĮ – VALDO PRAEITĮ.
Tuo pasakyta viskas – dabarties į ateitį orientuoti sprendimai priimami remiantis praeities (vakardienos ar daugelio amžių senumo) patirtimi.
LDK romantizavimas reikalingas tuometinio lietuvybės naikinimo užtušavimui, Lietuvos ir lietuvių tautos pajungimo išaukštinimui kaip „įsiliejimo į aukštesnę kultūrą“ ar pan.
Ir būtent tuo pateisinama dabartinė politika – Lietuvos nepriklausomybės praradimas, pajungimas JAV, NATO, ES valiai, LR politikos pajungimas jankių, švedų, ES biurokratų ir pan. interesams.
Romantizuojant tuometines niekšybes prieš Lietuvą, kartu pateisinamos ir dabartinės.
Kai tai suvokiau, pradėjau mėginti griauti ideologinį–istorinį lietuvybės žeminimo pagrindą. Kiek sugebu, žinoma:)))

5. Marijonas2014 12 10 22:08:56

Giedriau, realybė tokia, kad visos tos barboros radvilaitės, žygimantai augustai, vytis yra išmislai, lietuvių istorikų sukurti dirbtiniai pavadinimai, atbuline data lituanizuoti su siekiu kad lietuviai taip įsivaizduotų, girdi šios ypatos buvo kone lietuviškumo įsiskūnijimas. Su vertinimu sutinku, net patys amžininkai buvo susirūpinę Sigizmundo (va toks tikrasis vardas) Augusto pasileidimu. Apskritai manau siekiai visokeriopai supiršti Lietuvos Respubliką su LDK, su visomis tomis demagogijomis, vis tie mūšiai dėl praeities lemia kad mes pararandame dabartį. Kai visas dėmesys skirtas praečiai – nebelieka vietos dabarčiai. Mane užknisa, kai Lietuvos Respublikos politikieriai iškilmingų minėjimų metu ima vapalioti apie LDK.

4. Vladas2014 12 04 12:22:52

Tu dar gyvas? Maniau, kad Tave jau padėjo į vietą. seniai laikas. Na jei nepadėjo, tai gal padės su kitais tokiais pat išgamomis ... Norėčiau,kad tai ivyktu greičiau.

3. VILNIUS2014 12 02 22:48:54

TAI TIESA LIETUVOJE VALDO PEDOFILU GAUJA!!!!

2. Giedrius2014 12 02 18:41:49

Nemanau, kad per daug. Tiesiog Lietuva jau baigiasi, ir nebėra prasmės vynioti į vatą ir vaidinti drovius inteligentus. Aivaizdi tiesa ribų neturi.
O dėl Grybauskaitės, tai jei ji gyventų dabar Rusijoje ir, rizikuodama SAVO kailiu, taip važiuotų ant Putino, tai sutikčiau, kad verta pagarbos nepriklausomai nuo to, teisi ar ne.
Tačiau dabar, kai ji yra davusi iškilmingą priesaiką rūpintis Lietuvos ir lietuvių gerove, taip grūsti mus į mėšlą, kai pati visiškai nieko nerizikuoja – juk pabėgs pati pirmoji, jei tik iškils koks nors pavojus?
Tokias vadina ne didmoterėmis, o stervomis ir išgamomis – pagarbos verti tie, kurie rizikuoja SAVO kailiu, o ne savo pavaldinių.

1. Juozapas2014 12 02 18:15:44

Klausyk, autoriau,
ar tu ne per daug užlenki. Na, juk turėtų būti ribos. Visų tautų istorijose galima rasti tą patį.
Kas dėl Prezidentės, tai ji, moteris, tur būt pirmoji Lietuvos istorijoje drįso pasakyti: „... maskolis ruskis lys – duosim į dantis...„ ar panašiai.
Manau, kad toks vadovas, aiškiai ir suprantamai mums runkeliams išreiškęs Lietuvos valstybės poziciją, vertas pagarbos ir labai didelės pagarbos. Na, pagyvensim – pamatysim.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Vytauto Išgamos universitetas – gal padoriau skambėtų „Didžiojo Stalino“?

  Seimūnai nusprendė ne tik išsivogti Vilniaus Pedagoginio pastatus bei žemę, bet ir prijungti jį prie menkaprestižės Kauno įstaigėlės, pavadintos vieno didžiausių Lietuvos istorinių išgamų vardu.

 • Iškakinta Lietuva

  „Kakės Makės“ kultas – tiesioginis pasityčiojimas iš lietuvių kalbos ir lietuvybės. Kaip galima žeminti Lietuvos vaikus skatinant juos žaisti su „Kakėmis“ ir jomis žavėtis?

 • Grybauskaitė – tipiška Lietuvą valdanti nusikaltėlė

  Grybauskaitės parinktas Generalinis prokuroras „pridengs“ eilinį Prezidentės nusikaltimą. Kaip visada vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“.

 • Donaldas Trampas – gabiausias Kimo Džonguno mokinys

  Donaldas Trampas išmoko iš Kimo Džonguno politikoje naudoti pokerio taktikas ir su jų pagalba sėkmingai stumia Putiną su Si į kampą.

 • Šūdaldemarai ir Mašūdimos – kito kelio nebelieka

  Valdžiai ruošiantis išniekinti lietuvišką raštą, reikia galvoti kaip priešinsimės. Niekas negali mūsų priversti SKAITYTI kitaip, nei MES PATYS NUSPRĘSIME.

 • Ir vėl Vilniuje triumfuoja lenkai

  Polonijos dienos proga 2013 m. gegužės 4 d. Vilniumi žygiavę lenkai atvirai demonstravo savo lojalumą Lenkijai, panieką Lietuvai ir jos valstybinei kalbai, svajonę vėl prijungti Vilnių prie Lenkijos.

 • Aušvicas Gedimino prospekte

  2013 m. kovo 11-osios eitynės Gedimino prospektu Vilnių užtvindžiusių policijos smogikų apsuptyje labai priminė filmus apie Aušvicą ar kitas nacių koncentracijos stovyklas. Savo šalyje tapome, nacių žodžiais, Untermenschen.

 • Su Vasario 16-ąja!

  Vasario 16 – vienintelė iš „valstybinių“ švenčių, žyminti tikrai teigiamą įvykį lietuvių tautos istorijoje. Šia proga privalu prisiminti Kudirką, Jablonskį, Basanavičių ir kitus mūsų mirštančios tautos kūrėjus.

 • Nesakau „žiniasklaida“

  Kadangi LNK nepaneigė mane apšmeižusios informacijos, paskelbtos laidoje „Labas vakaras, Lietuva“, kreipiuosi į žurnalistų etikos inspektorių. Nors dėl vieno dalyko sutariu su Vytautu Landsbergiu. :-)

 • Keičiu orientaciją :-)

  Nuo šiol stengsiuosi mažiau rašyti apie Lietuvą ir lietuvių tautos problemas. Yra ir daugiau įdomių temų. :-)

 • Tekstai
  šia tema
 • Išgama

  Išgama – sąvoka. Išgama – turbūt geriausias trumpas lietuviškas pavadinimas Lietuvą išduodančiam politikui.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

  Istorinis Lietuvos karalius Mindaugas yra garbinamas istorikų ir politikų. Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, kad Lietuvos valstybės simboliu paskelbtas žmogus buvo bailys, klastingas žudikas ir išdavikas, išgama, karūną gavęs mainais į pusę Lietuvos.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (2)

  Margiris ir narsieji Pilėnų gynėjai užmiršti, užtai kiekviename žingsnyje mus persekioja lietuvybės ir moralės naikinimą išaukštinančio mito apie Mindaugą ir „krikštą“ atgarsiai. Netgi Eurovizija yra tapusi oficialia lietuviškumo naikinimo priemone.

 • Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (3)

  Išaukštinę Mindaugą su ciniškųjų istorikų pagalba, šiandieniniai Lietuvos valdovai mano pateisinę ir savo pačių niekšybes. Lietuvybė toliau žeminama, Lietuva pardavinėjama, ir taip pat kaip ir 13 a. Mindaugo nusikaltimai, tai vadinama „ėjimu į Europą“.

 • Pagonybė ir pagonys

  Pagonybė ir pagonys – sąvokos ir vartojimas. Žodžiai pagonys ir pagonybė buvo išgalvoti ir dar dabar yra vartojami krikščionių siekiant pažeminti kitų tikėjimų žmones.

 • Genocidas

  Genocidas – sąvoka ir trumpas komentaras

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2018 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis