.

9Absoliutus prasimanymas ir šmeižtas. Jei ne tiesa tai praųom autorių straipsnio nuorodas į istorinius šaltinius nurodyti. O jūs gerb. komentatoriai gėdos turėkite jei neturite išsilavinimo, matau kompiuteriu mokate paguglinti, tai pasiskaitykite kiek dvasininkų katalikų galvas paguldė dėl jūsų vargšelių nepriklausomybės ir lietuvybės išsaugojimo.
(svečias)Artūras2016-10-02 22:34:25
8Bažnyčia – žodis kilęs iš junginio „bažas ne čia“ – dievas ne čia (pabažnas – dievobaimingas). Ubagas – U boga As – pas dievą asas (šiuol. žmogus). Žodis „Ubagas“ reiškia „su dievu draugaujantį žmogų“. Tai teigiamas žodis, apibūdinantis gerą žmogų, vėliau žodžio ubagas prasmė buvo sąmoningai iškreipta į neigiamą. Bažnyčia naikino lietuvybę ir liet. kalbą. KAd išsaugoti lietuvybę, pogrindyje po bažnyčios sparnu dirbo ne maža žmonių. Nes tai buvo vienintelė galimybė prieiti prie mokslo, padaryti kažką savo tautos labui. Jei kas mano, kad esama kitaip, tegul paaiškina, ką reiškia pirmos liet. knygos M.Mažvydo „katekizmas“ pavadinimas. Maža nepasirodys...
(svečias)Rimas2015-10-13 11:23:47
7teisingai ! ir tai patvirtina net pats neletuviskas zodis „baznycia –– boz–nysci“ ZG BOG – BOZE NYSCI – is slavu kalbos isvertus ––DIEVO ELGETOS, VARGSAI ––UBAGAI –– ubogi . O lietuviai traukia kas sekmadieni i ta ubogu tvarta ( nuo zodzio „ tverti „ ) „Kristaus kuno ir kraujo“ –– kaip kokie zmogedros ir vampyrai . Ir nedaeina nei vienam, kad katalikybe propaguoja kanibalizma, kad savo dievui Jahvei aukoja pati Kristaus kuna ir krauja,kitiems dievams uztegdavo ozi paskersti . Lietuviai savo dievams geles, vaisius, ju garbei ugni dege .
(svečias)EGO2013-09-03 18:01:05
6ateizmas–lietuvietybes
(svečias)ceslis2011-05-28 00:41:47
5Teisingai parašyta.
(svečias)Dzūkas2011-01-23 12:21:41
4ku
(svečias)ku2010-03-30 21:19:55
3Lietuvą tamsybėje laikė pagonių žyniai, kurie buvo neraštingi, neturėjo supratimo nei apie Europą, ne apie likusį pasaulį. Dėl jų tamsumo šiuolaikiniai pagonys beveik nieko nežino apie senąjį lietuvių tikėjimą, išskyrus tai, ką yra užrašę katalikų ir protestantų kunigai (tai faktas!).
Dėl teiginio “Katalikų bažnyčia faktiškai vienintelė per visą Lietuvos istoriją bandė visiškai sunaikinti lietuvių tautą.“ būtų labai apsidžiaugę sovietiniai ateistai, deja, jis neatitnka tikrovės. Priešingai, tik dėl ryžtingo katalikų bažnyčios pasipriešinimo KsIKs a. išliko lietuvių tauta. LDK laikais lietuvių kalbos ploto siaurėjmas buvo nedidelis: dar KsIKs a. viduryje lietuviškai kalbėta Ašmenos, Lydos, Varenavo, Lavoriškių, Nemenčinės, Maišiagalos, Paberžės, Riešės, Jašiūnų, Trakų apylinkėse, lietuviška buvo beveik visa dab. Šalčininkų rajono teritorija. Apslavėjusios buvo Medininkų, Sudervės ir kai kurios kitos vietos prie pat Vilniaus. Vilnius KsVII–KsIKs a. buvo didžiausias lietuviškų knygų leidybos centras, knygos buvo daugiausiai religinės, o beveik visi jų autoriai – katalikų kunigai, išskyrus vieną kitą bajorą. O tų knygų iki 1864 metų spaudos draudimo buvo išleista šimtai. Tai palaikė lietuvybę Vilniaus krašte. Kitų inteligentų, išskyrus lietuvius katalikų kunigus, Vilniaus krašte nebuvo. Ar tai yra Lietuvos naikinimas KsIKs a. pirmoje pusėje? Gerbiamieji, ignoruojate faktus.
(svečias)Kardas2010-03-29 02:58:22
2nzn strange ce man vviskas atrodo... LOL
(svečias)Batas2010-01-18 13:37:12
1Pritariu visiškai ir vienareikšmiškai, Tik reformacija pagimdė viltį Lietuvai ir jei ne ji, jau kalbėtume lenkiškai.
(svečias)Gintas2009-11-12 12:17:36
Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2020 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis