.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com

www.lietuviais.lt

Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.

Mikalojus Daukša
Klausimas
Kaip dera pasielgti dėstytojui, jei studento mintys prieštarauja tam, kas buvo išdėstyta paskaitose?

Pašalinti nenaudėlį iš universiteto

Priversti perlaikyti egzaminą

Parašyti žemą pažymį

Sukąsti dantis ir toleruoti kitų mintis

Ieškoti kompromiso

Peržiūrėti savo pažiūras

Skaityti tekstą,
susijusį su šiuo klausimu

Dabar dienoraštyje

Lietuva – jau seniausioji pasaulio valstybė

Po 30 Lietuvos plėšimo, lietuvybės naikinimo ir niekinimo metų lietuvių tauta jau praktiškai sunaikinta. Tai nereiškia, kad nebeliko nė vieno lietuvio; tiesiog nustojome egzistuoti kaip istoriškai tęstina tauta.

Laikai, kai kruvinasis Jahvė sustabdydavo Saulę, kad jo vedami valkatos galėtų galutinai išskersti tautą, kurios žemę ruošėsi užgrobti, jau seniai praėjo. Dabar tautos miršta susendamos – nebelikus vaikų, lieka būrys senelių, su kuriais tauta galutinai išnyksta.

Visgi tauta jau būna mirusi jos kalba kalbantiems senukams dar esant gyviems – kaip praktiškai jau atsitiko Lietuvoje.

Skaityti toliau

Neseniai dienoraštyje

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

tekstai

Naujausias tekstas

Eleras

Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

pagrindinis
dienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2019 Giedrius Šarkanas        kontaktai