.

Pagonybė ir pagonys

„Pagonybė“ ir „pagonys“
yra sąvokos kilusios iš lotyniško žodžio paganus – kaimietis, piemuo, Romos imperijos laikais turėjusio žmogaus atsilikimo, neišsilavinimo, tamsumo prasmę.
Šias sąvokas paprastai vartoja iš judaizmo kilusių vieno dievo religijų atstovai įvardinti tikėjimams, nepriklausantiems pagrindinėms pasaulio religijoms bei juos išpažįstantiems žmonėms. Krikščionys kartais „pagonimis“ vadina visus ne savo religijos atstovus ar politeistus.

„Pagonys“ ir „pagonybė“ – panieką išreiškiantys žodžiai

Bet kokiu atveju, „pagonybė“ ir „pagonys“ yra akivaizdžiai įžeidžiantys žodžiai ir jų vartojimas liudija, kad išpažįstantieji vieno dievo religijas, ypač krikščionys, neatsisakė savo istorinio įpročio viešai žeminti kitų tikėjimų žmones ir visaip iš jų tyčiotis.

Kaip liudija vadinamosios evangelijos, pats krikščionių dievas Jėzus Kristus nepraleisdavo progos pažeminti jam nesilenkusiųjų ir pasityčioti iš visų jo negarbinusiųjų, jei tik nejautė grėsmės būti nubaustas už savo akiplėšiškumą. Jėzaus pasekėjai ilgą laiką atvirai niekindavo kitų tikėjimų išpažintojus, persekiojo juos, žudė ir, žinoma, visaip pravardžiavo.

Iki šių dienų išlikę paniekinami žodžiai „pagonys“ ir „pagonybė“ gerai perteikia krikščioniškąją panieką visiems nugalėtiesiems nekrikščionims – juk „pagonys“ dabar paprastai sakoma turint omeny būtent europietiškuosius daug dievų apėmusius tikėjimus – kurių pasekėjai buvo išžudyti ar kitaip sunaikinti Viduramžiais krikščionių vykdyto indoeuropietiškųjų religijų genocido metu.

„Pagonimis“ dažniausiai nesiryžtama vadinti politeistinių ar animistinių tikėjimų išpažintojų, kurių bendruomenės nebuvo visiškai sunaikintos krikščionių, musulmonų, judaistų ar kitų religinių grupių, paplitusių pasaulyje visų pirma genocido pagalba. Pavyzdžiui, „pagonimis“ paprastai nevadinami induistai, sintoistai ir daugelis kitų tikėjimų, kurių bendruomenių dėl vienų ar kitų priežasčių išžudyti nepavyko.

„Pagonys“ ir „pagonybė“ Lietuvoje

Sakydami „pagonybė Lietuvoje“ ar „lietuviškoji pagonybė“, Lietuvos krikščionys (daugiausia katalikai) paprastai turi omenyje tuos laikus, kai buvo laisvai garbinami Lietuvos dievai, kai Lietuvoje dar nebuvo panaikinta tikėjimo laisvė, Katalikų bažnyčia dar nebuvo įsiviešpatavusi ir pradėjusi kruvino kitatikių persekiojimo – laikotarpį maždaug iki 14 a. pabaigos.

„Lietuvos pagonybe“ dauguma katalikų vadina ir patį lietuviškąjį (baltų) tikėjimą - lietuvietybę, norėdami subtiliai pabrėžti, kokie lietuviai buvo neišsilavinę tamsuoliai, kol į Lietuvą atėjo Katalikų bažnyčia su savo inkvizicija bei jėzuitais ir pradėjo persekioti bet kokį laisvą mąstymą bei mokslą, deginti raganas, laisvamanius ir t.t.

„Pagonimis“ Lietuvos katalikai labai dažnai vadina ir laisvamanius bei ateistus, tuo (galbūt nesąmoningai) pabrėždami savo atsainų požiūrį į visus, kurie negarbina jų dievo.

Nenorint nieko įžeisti, „pagonių“ ir „pagonybės“ reikėtų iš viso atsisakyti

Tačiau jei vis dėlto norima vartoti šias savokas, derėtų jas vartoti būtent pagal jų tikrąją reikšmę – įvardinant labiausiai atsilikusią, netolerantišką ir pasipūtusią, vienu žodžiu – pačią tamsiausią religinę bendruomenę.

O ar koks nors pasaulio tikėjimas labiau nusipelno būti vadinamas „pagonybe“ nei katalikybė – pati nepakančiausioji ir žiauriausioji visoje žmonijos istorijoje, tiek skausmo, nelaimių ir pažeminimų lietuviams atnešusi religija?

Gal „pagonimis“ reikėtų vadinti būtent tuos, kurie sugalvojo ir iki šiol su pasimėgavimu vartoja šį pažeminantį žodį?

2007-ųjų gruodis, Vilnius

julius  2018-02-19 19:44:55


kas ta krikscionybe, tai pati didziausia mafija, kurios dievas auksas ir pinigainet ir ju maldoje yra zodziai /aukso skryne melskis uz mus/

Aisha  2017-12-19 12:00:01

Nera ddesnes stabmeldystes uz krikscioniskaja. Baznycios, paveikslai ir t.t. Aplamai kas per tikejimas ta krikscionybe. Nei mate nei girdejo bet tiki. Dievas yra dvasia ir davai as tikesiu. Didesnio apsurdo ir buti negali. Ugnis, vanduo ir kt. i ka tiki pagonys bent jau realu.

jonas  2017-12-07 17:11:35

Krikščionys net žodį Dievas pasiskolino iš pagonių. Gudrios žydų pinklės– krikščionybė, matyt juos ne veltui 2 kartus bandė išnaikinti.

Pagonis  2017-07-03 16:21:31

Garbe lietuviams stabmeldziams pagonybes nesejams

krikščioniams–komentato riams ...  2017-03-27 21:42:51

DIEVAS ŽMOGŲ SUKŪRĖ TAM, KAD JIS BŪTŲ LAISVAS. JIS DAVĖ ŽMONĖMS LAISVĘ RINKTIS AR TIKĖTI JUO, AR NE. TAIP KAD PRAŠOM NEŠMEIŽTI TŲ, KURIE NĖRA KITOKIE KAIP VISI. DABAR KAIP JAUSTIS PAGONIMS, KAI JUOS TAIP APŠMEIŽIA? PABANDYKIT DABAR PABŪTI PAGONIU IR PASAKITYTI ŠIUOS KOMENTARUS. AR JUMS PATIKTŲ? AR JUMS PATKTŲ KAD JUS TAIP ŠMEIŽTŲ? TAIP KAD REIKALAUJU PRIPAŽINTI KAD BLOGAI PADARĖT. PRIPAŽINKITE KAD PAGONIMS NĖRA FAINAI KAI SKAITO TOKIUS KOMENTARUS/PASIŠAIPYMUS/ŠMEIŽ IMĄ IR T.T. PAGONIAI–TIKRAI NE KITOKIE ŽMONĖS. JIE YRA LYGIAI TOKIE PATYS KAIP IR KRIKŠČIONYS TIK KAD RELIGIJA/TIKĖJIMAS KITOKS. TAI KAIP JAUSTIS BUDISATMS, JUDĖJAMS? REIKALAUJU ATSIPRAŠYMO VISIEMS PAGONIMS NES KRIKŠČIONYS–DIEVO VAIKAI IR JIE NEGALI ŠAIPYTIS IŠ KITŲ NES DIEVAS DAVĖ JIEMS LAISVĘ RINKTIS. REIKALAUJU ATSIPRAŠYMO UŽ VISUS,
KRIKŠČIONIMS–KOMENTATORIAMS GĖDA RAŠYTOJA(AS)

Daugiau


  pasisakymas – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt
Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinisdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2018 Giedrius Šarkanas        kontaktai