.

2008 m. sausio 8 d.

Lietuvybė ar Katalikų bažnyčia?

Katalikybė užtemdė lietuvybę. Lietuviais.lt siekia, kad lietuviai sužinotų visą tiesą apie Katalikų bažnyčią.

Katalikybė užima tą vietą, kuri turi priklausyti lietuvybei

Tarybiniais ir Sąjūdžio laikais Lietuvoje lietuvybė buvo pagrindinis garbės ir pasididžiavimo šaltinis. Lietuviškumas buvo pagrindinė daugumos lietuvių savivokos dalis, pastūmėjusi siekti nepriklausomybės.

Tačiau Lietuvai tapus nepriklausoma ir dingus grėsmei iš Rusijos, didžiausią įtaką įgavo Katalikų bažnyčia. Lietuvybė buvo nustumta į antrą planą, tapo antraeile vertybe. Vienu metu netgi buvo madinga tyčiotis iš lietuvių tautos kaip tokios („žydšaudžiai“, „chamai“ ir pan.).

Dabar būtent katalikybė yra pagrindinė Lietuvos vyriausybės ir žiniasklaidos vertybė.

Lietuviais.lt siekia, kad lietuvybė vėl taptų pagrindine vertybe Lietuvoje

Katalikų bažnyčia nėra Lietuvos dalis, tai yra iš užsienio valdoma religinė organizacija, visų pirma siekianti didinti Vatikano valdžią ir įtaką.

Kiek galima spręsti pagal Jozefo Racingerio pareiškimus – Katalikų bažnyčia niekina ne tik musulmonus, bet ir kitas krikščioniškas bažnyčias.

Akivaizdu, kad katalikybei tapus pagrindine Lietuvos vyriausybės vertybe, lietuvių tauta buvo suskaldyta, ne katalikai lietuviai dabar yra tapę atvirai ir begėdiškai diskriminuojama mažuma.

Lietuviai.lt nori, kad Lietuvos valstybė tarnautų ne Vatikanui, o lietuvių tautai ir todėl siekia, kad lietuvybė vėl grįžtų kaip pagrindinė Lietuvos vertybė, kuri ne skaldytų, kaip dabar katalikybė, bet jungtų visus lietuvius nepriklausomai nuo jų religijos ir įsitikinimų.

Katalikų bažnyčia – šiuolaikinis komjaunimas

Akivaizdu, kad Lietuvos katalikiškumas yra dirbtinai išpūstas. Daugelis lietuvių save deklaruoja katalikais tik tam, kad galėtų ramiai gyventi Lietuvoje – mokytis, dirbti, tarnauti kariuomenėje ir pan., nebijodami katalikų persekiojimo ar tiesiog diskriminacijos.

Dauguma lietuvių katalikų nevaikšto į bažnyčias, neatlikinėja kulto ritualų – netrūksta ir tokių, kurie per daug neslepia savo paniekos viduramžiškiems katalikų ritualams ir įvairiausiems prietarams, kuriuos šie bando prievarta primesti ne katalikams (prastuminėdami abortus draudžiančius įstatymus, versdami Senelį Šaltį vadinti „Kalėdų seneliu“ ir pan.).

Todėl dabartinė Katalikų bažnyčia Lietuvoje labai primena tarybinių laikų komjaunimą – daugelis narių netiki deklaruojamomis vertybėmis, tačiau vadina save katalikais (komjaunuoliais), kadangi bijo nemalonumų, siekia karjeros ar tiesiog seka aplinkinių pavyzdžiu.

Labai įdomu, kas įvyks su Lietuvos katalikais, kai žmogaus teisės, gyvenimas ir karjera Lietuvoje nebepriklausys nuo tikėjimo, kai būti kataliku taps nebemadinga – kai visi lietuviai sužinos visą tiesą apie Katalikų bažnyčią, kaip Sąjūdžio laikais sužinojo visą tiesą apie komjaunimą.

Tiesa – didžiausias Katalikų bažnyčios priešas

Oficialioji Lietuvos istorija, vyriausybinė propaganda, žiniasklaida, televizija, menas – šiuo metu viskas yra pajungta propagandai, vaizduojančiai Katalikų bažnyčią didžiausiu lietuvių geradariu.

Visais laikais Katalikų bažnyčia skirdavo milžiniškas pastangas ir lėšas mėgindama pavaizduoti palankiausioje šviesoje pačius kruviniausius savo nusikaltimus. (Pats bendrinis žodis propaganda kilo iš originalaus katalikiškosios propagandos agentūros pavadinimo.)

Tačiau žmonės anksčiau ar vėliau sužino tiesą, ir tada Katalikų bažnyčios valdžia baigiasi. Kažkada tiesa apie kruvinųjų popiežių nusikaltimus davė postūmį Reformacijai; kai tik paaiškėjo tikrasis pedofilijos mastas tarp celibato kamuojamų katalikų žynių, Katalikų bažnyčia tapo masinio pasišlykštėjimo objektu JAV.

Todėl labai svarbu, kad lietuviai žinotų visą tiesą apie istorinius Katalikų bažnyčios nusikaltimus lietuvių tautai, o taip pat suprastų visą dabartinės ne katalikų diskriminacijos rimtumą. Šiam tikslui Lietuviais.lt yra paskirta speciali tema, kurios straipsniuose pateikiama informacija apie tuos istorijos ir nūdienos momentus, kuriuos nutyli istorijos vadovėliai ir Katalikų bažnyčiai lojali žiniasklaida. (Kaip nebūtų keista, išspausdinęs katalikų žyniams nepatinkantį straipsnį redaktorius ir dabar rizikuoja susilaukti nemalonaus juodaskvernio vizito.)

Lietuviai.lt bandys atkreipti teisėsaugos institucijų ir visuomenės dėmesį įžūliausius katalikiškojo siautėjimo atvejus

Su kiekvienais metais Lietuvos vadovai vis labiau demonstruoja savo katalikiškumą, tuo be jokių skrupulų pažeidinėdami Lietuvos konstituciją ir savo priesaikas. 2007-ųjų pabaigoje jų įžūlumas peržengė visas ribas.

Diskusija

9.  Christie liked you! Click Her...2022 02 16 01:08:07

tm5nks6o

8.  Christie liked you! Click Her...2022 02 16 01:08:06

hg6d4b5

7. ksUEJtGMG2014 09 26 02:32:57

That“s an inventive anser to an inernestitg uestion

6. Tada2012 02 21 13:37:37

argumentai iš piršto laužti, kvailas straipsnis kvailiams mulkinti...

5. CESLIS2011 10 29 21:02:58

OO buti sugrįžti į LIETUVYBES NATRALAUS KARTUS ABIEJUS TAUTOS RESPUBLIKOS.PAŠVESTI.....

4. Linas2009 12 19 15:59:16

Diskusija matau verda. Labai lietuviskas problemos sprendimas “palaukt, gal kaip nors bus„. Isvykau is Lietuvos 1990 metais ir esu nustebes, kad kataliku baznycia suspejo per tuos 19 metu susikurti toki “silta„ busta Lietuvoje. Galvojau, kad mano tautieciai yra zymiai protingesni...apsirikau?

3. Popiežius2009 01 13 16:33:44

Nutilkit nelabieji!

2. Artojas2008 10 28 13:56:19

Manau, kad komunizmas yra krikščionybės tesinys su visomis dvasinėms, moralinėmis ir fizinėmis pasekmėmis. Toliau seks toks pat globalizmas...

1. deimantukas2008 01 16 03:10:30

Sveiki.Džiaugiuosi radęs gan įdomų man puslapį.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Vytautas Didysis Išgama

  Vytautas Didysis idealizuojamas nepaisant akivaizdaus jo antilietuviškumo. Mitas apie Vytauto didybę naudingas dabartiniam režimui, kadangi padeda išlaikyti po padu vis labiau plėšiamą ir naikinamą lietuvių tautą.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis