.

2012 m. liepos 19 d.

Hierarchų duona kasdieninė

Katalikų bažnyčios hierarchai teikia Lietuvos valdžiai lietuvių tautos parklupdymo paslaugas.

Už dyką arklys arklio nekaso. Kodėl Lietuvos valdžia beria milijonų milijonus Katalikų bažnyčiai, o šioji reikalauja vis daugiau ir daugiau? Kokiu pagrindu „hierarchai“ dar kelia balsą? Juk vagių vyriausybės šiaip sau neišlaidauja – jos tik atsilygina už suteiktas paslaugas.

Kokias gi paslaugas gali teikti Katalikų bažnyčia lietuviškajam vagių režimui (tūlas tautietis inteligentas pasakytų kleptokratijai), už kurias galėtų reikalauti milijonų?

Akivaizdu – tai mokymas ir vertimas lietuvių būti paklusniais valdžiai, kokia niekšinga ši bebūtų, kaip beskriaustų tautą ir valstybę. Už savo aukų nuolankumo užtikrinimą galima sumokėti ir dešimtimis, ir šimtais milijonų. Pagrindinė hierarchų prekė – VEIDMAINIŠKASIS lietuvių drovumas.


Ar esate nuoširdus katalikas? Ar daug Jūsų pažįstamų tikrai nuoširdžiai tiki į Katalikų bažnyčios teisumą bei popiežiaus neklystamumą? Tikite, kad prisikelsite su tuo kūnu, su kuriuo Jus palaidos?

Ar iš tikrųjų bent pusė tų, kurie skelbiasi tikrais katalikais, iš tikrųjų pritaria tam, ką Katalikų bažnyčia išdarinėja Lietuvoje?

O kaip su Jūsų klebonu? Ar neerzina jo arogancija, nurodinėjimai kaip reikia gyventi ar gal paniekinami komentarai apie ne katalikus? O vyskupų, Bačkio išsišokimai?


Kaip viešai elgiasi tie Jūsų pažįstami tautiečiai, kurie šeimoje ar tarp draugų per daug neslepia savo pasipiktinimo Katalikų bažnyčia bei jos dvasininkais? Jei gyvenate kaime ar mažame miestelyje, tai kertu lažybų, kad dauguma jų vaikšto į katalikiškas pamaldas, klaupiasi per mišias, gal netgi kartais pabučiuoja klebonui ranką.

Kaipgi žiūrima į tą nedaugelį, kurie neslepia savo prastos nuomonės apie Katalikų bažnyčią ar tiesiog nevaikšto į pamaldas? Spėju, kad kaip į IŠSIŠOKĖLIUS, NEMANDAGIUS, NEKULTŪRINGUS, NEINTELIGENTIŠKUS žmones.

Netgi tie, kurie tyliai keikia katalikybę ar netgi šlykštisi Jėzumi su visais jo nusikaltimais bei veidmainystėmis, smerkia IŠSIŠOKĖLIUS, tokius, kurie nemandagūs, protestuoja, nekrikštija savo vaikų ar netgi, neduok dieve, nedemonstruoja pagarbos klebonui – nesielgia taip, kaip mūsų tautą išmokė elgtis ta pati Katalikų bažnyčia.

Per šimtmečius Katalikų bažnyčia išdresiravo lietuvius ne tik NUOLANKIAI nusižeminti prieš jos dvasininkus, bet ir jokiu būdu neišsišokti iš daugumos, elgtis taip, kaip visi. Išmokė VIEŠAI nesipiktinti neteisingumu, nusilenkti prieš valdžią, nekovoti dėl savo tautos ir įsitikinimų.


Tarybiniais laikais katalikiškasis DROVUMAS buvo NAUDINGAS lietuvių tautai. Dauguma lietuvių greitai prisitaikė prie tarybų valdžios, ir lietuvybė suklestėjo. Kai išdidžiuosius kaukaziečius Stalinas perkėlinėjo į Sibirą, drovieji lietuviai (dauguma jų) baigdavo savo protestus virtuvėje su šeima ar siaurame draugų ratelyje.

Katalikiškąjį murmantįjį (nekovojantį) nuolankumą sustiprino Justino Marcinkevičiaus filosofija, ir tauta sužydėjo. Lietuvių daugėjo, tautos savimonė stiprėjo, augo visapusiška parama lietuvių kalbos ir lietuvybės puoselėjimui.


Tarybų Sąjungoje nereikėjo rūpintis valdžios korupcija, saugoti šalies bei tautos nuo išvogimo ar sunaikinimo – šias funkcijas (dabar jau panašu, kad tobulai) atliko Komunistų partija.

Tačiau po 1990-jų viskas apsivertė aukštyn kojomis – komunistus greitai pakeitė organizuotų vagių partijos. Dabar, atvirkščiai nei komunistų laikais, valdžia nevagia tik tiek, kiek bijo tautos. Vienintelė galimybė išsaugoti tautą ir valstybę nuo išnykimo – eiti ir kovoti dėl jų.

Todėl dabar tai, kas buvo didelis PRIVALUMAS tarybiniais laikais, TAPO tautos PRAŽŪTIMI. Neišsišokti įpratę drovuoliai, kaip ir neišdrįstantys viešai pasakyti, kad širdyje jie visai ne katalikai, ŠLYKŠTISI valdžia, KEIKIA ją tarpusavyje, NIURNA pakampiais, slapčia nemoka mokesčių, tačiau taip ir NEIŠDRĮSTA atvirai PASIPRIEŠINTI baigiančiai sunaikinti tautą valdžiai.


Būtent už tautos išlaikymą drovaus ir pasyvaus burbėjimo būsenoje vagių režimas pasiruošęs sumokėti milijonus. Žinoma, jie turi ir kitų būdų neleisti lietuviams išsinerti iš apynasrio: pajungta ir įbauginta žiniasklaida, absurdiški įstatymai, kriminalizuojantys netgi taikų ir pasyvų pasipriešinimą valdžiai – kokie būtų neįmanomi laisvoje demokratinėje šalyje, teisę ignoruojantys teismai, kuriais pasitiki maždaug vienas iš septynių lietuvių, nežinia kam dirbančios specialiosios tarnybos bei jėgos struktūros, – sukuria baimės ir nevilties atmosferą.

Vis dėlto, svarbiausią vaidmenį paverčiant lietuvių tautą klusnia valdžios tarnaite ir vėl vaidina Katalikų bažnyčia. Juk iš principo NESAME tokie beviltiški BAILIAI. Kaip jau daug šimtų metų, puikiai suprantame kas vyksta, pergyvename, lyg ir NORĖTUME kažką daryti, keisti, kovoti, bet juk NEGALIME NUSILEISTI iki to, kad pradėtume nemandagiai kalbėti, įžeidinėti valdžią, teismus ar netgi, neduok dieve, „Bažnyčią“!


Mes MANDAGŪS, KOREKTIŠKI, INTELIGENTIŠKI. Mes – NE IŠSIŠOKĖLIAI, mes ORIAI ir KULTŪRINGAI stebime kaip gaujos vagių išvagia tai, kas dar liko Lietuvoje, kaip dešimtys ir šimtai tūkstančių apvogtų tautiečių išgrūdami iš tėvynės mažinti nedarbo rodiklių.

Tada, pasinėrę į savo KILNŲ pasipiktinimą, traukiame į pamaldas (net jei ir netikime krikščionių dievu), taip kaip ir visi ORŪS, NORMALŪS ir GERAI IŠAUKLĖTI lietuviai, kad klebonas dar kartą išdezinfekuotų mums sąžinę gražiu pamokslu – apie kupranugarį ir adatos skylutę ar pan., kad suklupę tarp į bažnyčią susirinkusių TIKINČIŲJŲ, dar kartą suprastume, kad mes – TOKIE KAIP VISI, ORŪS, NORMALŪS ir GERAI IŠAUKLĖTI lietuviai.


O hierarchai vėl ir vėl reikalauja savo milijonų iš vagių vyriausybės. Irgi oriai ir su ramia sąžine. Jie juos dorai užsidirbo.

Vis tik snausti hierarchams nevalia. Panašu, kad dar po 20 metų iš lietuvių tautos beliks apie pusantro milijono pagrinde pasimetusių pensininkų, kuriems išlaikyti po padu nebereiks nė Katalikų bažnyčios pastangų. Nebebus už ką mokėti, todėl reikia paskubėti „atsiimti“ viską, kas tik įmanoma.

Diskusija

6. Giedrius2012 07 19 22:15:10

Gera mintis.
Žydai – karštakošiai, taigi Jėzus šventykloje faktiškai tik pajuokavo. O va lietuviui ateiti į nesankcionuotą mitingą – sunkus nusikaltimas, nes lietuviai turi nusižeminę, klusnūs ir nemėginti protestuoti jei valdžia neleidžia.
Sunku paprieštarauti. Pirmą kartą gyvenime išgirdau logišką argumentą Jėzaus naudai. Juk jei dar pagalvojus, tai gal dievų sūnūs (dievai) – dar didesni karštakošiai, ir žydai turėjo dėkoti, kad Jėzus tų prekeivių iki mirties neužspardė?:)

5. Inokentijus G.2012 07 19 21:15:28

Manau, lietuviai truputį skiriasi nuo kaukaziečių savo temperamentu, tai ir jų drąsos apraiškas kitaip reik vertinti

4. Giedrius2012 07 19 21:06:22

Mano nuomone, Jėzaus nusikaltimas akivaizdus. Jis smurtavo šventykloje, jei kažkas tokio dabar pasikartotų Jeruzalės net ir mažoje kokioje nors sinagogoje, tai dabar būtų vertinama kaip sunkus nusikaltimas.
Galime netgi atmesti šventyklos faktą. Smurtas prieš savo darbą dirbančius žmones jų darbo vietoje mano žiniomis visur ir visada buvo ir yra suvokiama kaip nusikaltimas.
Jėzus juk ne šaukdamas juos išvarė, o smurtu, be to lydimas viso būrio chuliganų. Smurtinis chuliganizmas – minimalus Jėzaus veiksmų Jeruzalės šventykloje įvertinimas.
Kaip bežiūrėsi, o nusikaltimo faktas akivaizdus. Galima ginčytis dėl bausmės, bet netgi šiais laikais ji neatrodo neužtarnauta, jau nekalbant apie to meto žydų bei Romos teisę.
Dabar Lietuvoje persekioja „teisėsauga“ (pav. Gylį) už dalyvavimą taikiame mitinge, Jėzaus veiksmai nelygintini su tokiais dalykais, kurie laikomi nusikaltimu dabartiniais laikais – manau, kad beveik visur gresia įkalinimas vien tik už raginimą pakartoti Jėzaus veiksmus.
Neįsivaizduoju kaip būtų galima ginti Jėzų kitokiais argumentais nei: „jis buvo dievas (dievo sūnus), todėl turėjo teisę smurtauti“.
Bet tada iš viso praranda prasmę nusikaltimo samprata, nes kiekvienas gali laikyti save dievo ar deivės sūnumi.

3. perku–parduodu2012 07 19 20:36:08

Tauta po atgimimo sužydėjo – „suklestėjo“ prasme. Bet trumpam, kol tesėsi „atgimimas“. Po to – ta kita prasme.
Be Kristaus veikloje nematau nuisikaltimo. Jis buvo protestuotojas prieš esamą tikėjimą, prieš žydinčių (prasme ta kita) veidmainystes prieš žmones ir patį dievą. Reiktų diskusijos – ar reikai laikytis velniažinkieno ir velniaižin kokiu tikslu pripaišytų įstatymų, vien tik dėl to, kad jie parašyti, ar atspausdinti ar įrašyti kažkur. Gal tai padėtų išsivaduoti mamutams (vedamiems į pelkę) nuo akis dengiančio šydo.

2. Renatonė2012 07 19 20:08:57

Juk tikrai taip, kaip čia anksčiau nepagalvojau?:)

1. Leo2012 07 19 19:50:21

Tai aišku, kad reik prisikuopti čia. Kuo didesni turtai bus šitoj žemėj, tuo geriau bus dangaus karalystėj. Kaip danguje taip ir žemėj ir atvirkščiai, ar ne?

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis