.

Diskusija: Dievų ženklas

10. PsuNYrcntoVGyyKsIt2015 08 12 16:09:13

LHuG1m ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

9. Anonimas2012 08 17 22:21:40

Neliūdėk Giedriau, dabar jau „šaukštai po pietų“, bažnyčių tuštėjimo metas atėjo, greit jų ir liks kuri ne kuri. Žmonės sąmoningėja ir žydų pasakomis nebetiki :)
Bažnyčiai ne dievas rūpi, o pats velnias galvoj :)
Kitas dalykas tai „saldafoniniai“ teisėtvarkininkai, intelekto sugadintais veidais :)
Nepasiduok!

8. Marius2012 08 01 15:16:53

Oho, paskutinį kartą puslapyje buvo pas jus buvau prieš mėnesį ir tiek dalykų nutiko! Pirma, galbūt jums nepatiks, bet manau, išties esu įsitikinęs kad Bažnyčiai tas nekilnojamas turtas ir turi būti gražintas. Negali būti dvigubų standartų. Jei įstatymai numatė galimybė gražinti nuosavybę turėtą iki 1940 m. eiliniams Lietuvos Respublikos piliečiams ar jų palikuonims, tai ir bažnyčiai kaip faktinį ir juridinį tęstinumą išlaikiusiai organizacijai. Taip diktuoja blaivus protas. Antra, bausti dėl šito komentaro – akivaizdus absurdas. Nes tai kas parašyta yra nuomonė susidaryta iš apibendrinto Romos katalikų bažnyčios vaizdo pasaulyje: išties laiks nuo laiko iškylantys pedofilijos atvejai labai ir labai gadina Romos katalikų bažnyčios reputaciją. Lietuvoje tokio lygio skandalų nėra buvę, tačiau Lietuvoje veikianti Romos katalikų bažnyčia yra pasaulinės R.K. dalis. Tad komentaro autorius, mano supratimu susidaryti apibendrintą vaizdą gali, kaip ir gali jį paskleisti. Trečia, visgi komentare yra klaida: „Juk „jų“ žemė – per amžius prisiplėšta iš persekiotų, iš Lietuvos išguitų, sudegintų lietuvių“ Pradedant Mindaugu, vėliau Vytautu su Jogaila: nedegino lietuvių, o juos su žeme padovanodavo Romos Katalikų bažnyčiai t.y. paversdavo baudžiauninkais – tai taip nėra gėris. Bet negi už netikslių istorinių žinių pateikimą yra baudžiama? Bet kokiu atveju kryžiaus karai, pati jų idėja buvo inspiruota Romos Katalikų bažnyčios. Tad negi Lietuvoje draudžiama samprotauti? Negi negali daryti loginės išvados: per kryžiaus karus, tame tarpe ir Lietuvoje buvo žudomi gyventojai – tai faktas. Gi kryžiaus karų iniciatorė R. Katalikų bažnyčia. Jei A yra B, o B yra C, taigi A yra C – elementari logika. Taigi bažnyčia atsakinga už žudymus. Ketvirta, komentaras aišku stačiokiškas, nemandagus, nepraustaburniškas ir mužikiškas – niekada taip nerašyčiau, bet negi už nemandagumą, nepraustburniškumą, mužikiškumą yra baudžiama? Koks BK straipsnis? Tai žmogaus išsiauklėjimo dalis, už tai nebaudžiama. Penkta, kur komentare yra „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų tikėjimo“ kur? Kur ta neapykanta, kur sakinio dalys: „aš nekenčiu, siūlau susidoroti, einam primušti“ ir t.t. – kur?

P.S. O visgi čia jūs rašėte, ar ne jūs?

7. Perkunėlis2012 07 27 12:03:51

Taip, Giedriau, Tavo logikoje yra racionalaus naujo. Apie tai esu mąstęs, bet Kristui (evangelijai) netaikiau. Tiksliau, nepasiekęs tokio lygio. Aš tik tiek esu pastebėjęs: kai yra dideli tekstai, tai juose galima rasti citatų ir už, ir prieš, ir pritaikyti bet kokiems gyvenimo atvejams. Nors visi minėti tekstai lyg ir suverti ant loginio siūlo, o ne įrašyti, kad jie ten būtų „jeigu prireiktų“ kuriam nors teiginiui paremti.
Taigi, arba tie tekstai sąmoningai ir tikslingai, (kaip mūsų „profesionalų“ kuriami įstatymai su reikiamo dydžio skylėmis), perrašyti, kad tiktų interpretacijų įvairovei, arba bažnytininkai juos pasirinko pagal Tavo atradimą – kad iš teigimo ir neigimo galima susintetinti bet ką, o toks platus emocijų ir pažiūrų besikeitimo diapazonas labai tinkamas priderinimui prie poreikio.

6. Giedrius2012 07 25 11:15:40

Elementarus logikos principas sako, kad iš teiginio ir jo neigimo gali išvesti bet kurį teiginį.
Taigi, iš Jėzaus pasakytų prieštaraujančių teiginių galima išvesti (įrodyti) bet ką: žudyk arba pasigailėk, meluok arba sakyk tiesą. Būtent tuo ir užsiima krikščionys, iš Jėzaus minčių išvedinėjantys tai, kas tuo metu jiems patogiausia: jei reikia pateisinti savo nusikaltimą – kad Jėzus ragino kovoti už „dangaus karalystę“, jei bailumą – kad Jėzus liepė nusižeminti, jei vaizduoti auką kažkieno stipresnio – kad Jėzus nenusižeminusiems žadėjo pomirtines bausmes.
Kitaip sakant, logiškai akivaizdu, kad Jėzus iš tikrųjų kalbėjo VISKĄ ARBA NIEKO. Iš jo žodžių išvedinėjama moralė ar teisė iš tikrųjų VISAI NE MORALĖ IR NE TEISĖ, nes ji LEIDŽIA VISKĄ IR DRAUDŽIA VISKĄ. Būtent todėl Katalikų bažnyčia tiek daug pasiekė, užgrobė, nukariavo, sunaikino – IŠ TIKRŲJŲ JOS NEVARŽĖ JOKIA ETIKA, TEISĖ AR MORALĖ.
Todėl ypač britkiuosi teiginiais, kad „Jėzus pakeitė pasaulį“ ar „sukūrė naują moralę“. Faktiškai jis blevyzgojo apie tai, kas jam tuo metu į galvą užeidavo, o istoriniams bei dabartiniams nusikaltėliams tos blevyzgos buvo labai parankios, nes šiųjų pagalba jie galėjo gražiomis frazėmis pateisinti viską ko reikėjo tuo metu, meluoti, žudyti ar kaip nors bailiai elgtis.
Vienintelis Jėzaus nuopelnas žmonijos pažangai tame, kad ir kai kurių šaunių minčių autoriai citavo jį ir tuo būdu naudojosi Jėzaus (krikščionių (daugiausiai jėga) primestu) „autoritetu“.

5. Perkūnėlis2012 07 25 10:07:36

Dėl tų detalių aš sutinku. Genialiemsiems būdinga šizofreniški persijungimai, nenuoseklumas. Esu ir daugiau nenuoseklumų jo elgesyje ir mokyme suradęs. Čia už kuklumą pasisako, čia be galo susireikšmina – „kelias pas Dievą tik per mane“. Ne už gerus darbus, teisingą gyvenimą, bet kaip malonė (blatas, kad savas). Vien dėl to, kad pažįstamas Kristaus, kad ištikimas ir atsidavęs jam, o ne Tiesai. Evangelikai iki šiol tame neįžiūri prieštaravimo.
„pasitrauk šunie, aš ne dėl tavo tautos (atėjau į Žemę?)„, Kas turi tam bus duota, kas neturi – iš to bus atimta net ką turėjo“.
Bet įdomiausią kodą aptikau apibendrindamas visą jo tikslo siekimą „...kad išsipildytų raštų žodžiai...„. Ir daugybėje vietų – reiškia, jis nebuvo originalus, tik kartojo kažkieno kelią, arba imitavo (pranašų) raštuose surašytą programą.
Toliau trūksta informacijos – ar jis norėjo kažkuo tapti, ar norėjo įrodyti, kad tos pranašystės grynas šnipšas, visa judėjų pezalų kolekcija – tik rašliava. JO paskutiniai žodžiai mirštant „atlikta“ rodytų, kad „žiūrėkit, niekas nuo tos mano aukos nepasikeitė“, judėjų bjaurastis nesumažėjo.

4. Giedrius2012 07 24 12:43:59

Ačiū už paramą.
Niekada nekovojau su katalikais dėl to, kad jie taip tiki. Tai visai ne mano reikalas. Mano priešai čia iš esmės du: Katalikų bažnyčia kaip institucija, Vatikano provincija, istorinė ir dabartinė lietuvybės priešė, bei ta lietuviškos katalikiškosios moralės dalis, kuri verčia nesipriešinti tautos naikinimui, kuri nuvertina tautą ir tautiškumą.
Dėl Jėzaus, tai man nepriimtina jo veidmainystė: viešumoje apie kitą skruostą, su mokiniais – apie žudynes. Jo žodžiai: „Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš gimdytojus ir juos žudys.“,– man visiškai nepriimtini, tiek kaip žmogui, tiek kaip nacionalistui, kuriam svarbu tautos vienybė ir nepriimtini raginimai rietis ar net žudytis tarpusavyje dėl tikėjimo.

3. Perkunėlis2012 07 24 11:49:28

Giedriau, labai džiaugiuosi, kad pasirįžai išsakyti jaučiamą Tiesą, suteikė Tau rimtą pagrindą patys hierarchai. Tik patarčiau, įrodinėti kaip pyzdonskis – be pykčio ir su užsispyrimu. Gerai apgalvotai, argumentuotai ir su įronija. Milvydui tai pavyko, kas rodės neįmanoma (dėl baltiškų svastikų atėmimo iš hitlerininkų rankų). Suprantu, melas siutina. O Tu nepasiduok, nepaleis iš rankų įrodomųjų argumentų. Valstybė moraliai bankrutavusi, bet ne Tauta. Kai visi išsivažinės po užsienius – tas kas liks ir yra tikroji Tauta. Kuri šers savo dotacijomis ir įmokomis parazitinei sodrai, pabėgusiųjų paliktus tėvus–pensininkus.
Porą detalių – Ne Kristus kaltas, kad bažnyčia jo vardu ir Mozės metodais naikino aplinkines tautas, turėjusias kitokius tikėjimus, nei „reikėjo“ atėjūnams. Gal vienintelė Kristaus kaltė, kad, būdamas žmogus, apsimetinėjo dievo sūnumi, o tai turėjo skaudžių pasekmių. Nors Jo tikslas buvo geras – parodyti judaistinio tikėjimo išsigimėliškumą ir absurdiškumą. Kas turėjo ausis, tas išgirdo, kas – akis, tas pamatė.
Vienas kitas pedofilas kunigas nepaverčia visų kunigų nusikaltėliais. Kad jie tarnauja nusikaltėliškai, godžiai bažnyčios hierarchijai, galima laikyti tik laikinu paklydimu. Tai lygiai kaip visus lietuvius apkaltinti, kad Lietuvos valdžia dalyvauja nusikalstamos organizacijos – NATO, bombardavimuose Afganistane ir kitur.
Mes su Tavimi.

2. Giedrius2012 07 23 23:30:25

Ginkluotas pasipriešinimas priešui yra natūralus.
Prašymas įžūlios ir tave niekinančios valdžios leidimo protestuoti, po to demonstravimas po tave niekinančių seimūnų ar pan. šiukšlių langais ar panašūs beprasmiški bandymai sugraudinti negali atnešti jokios naudos.
Iš dalies galiu pripažinti tokių akcijų naudą siekiant pritraukti tautiečių ar žiniaspaudos dėmesį ir galbūt kartais juose dalyvausiu.
Vis tiktai nepanašu, kad Lietuvoje būtų galima ką nors iš esmės taikiai pakeisti. Režimas susikonsolidavęs, totalitariškai kontroliuoja visas gyvenimo sritis, o Prezidento galios per mažos.

1. Brolis Inokentijus G.2012 07 23 22:59:46

Autorius rašo: „Nuo tarybinių laikų bjaurėjausi taikiais mitingais, demonstracijomis, piketais ir pan. priemonėmis...„. Ar tai reiškia, kad jam „netaikios“ priemonės labiau prie širdies, ar kaip suprasti? Straipsnių ir komentarų rašymą aą tai priskirčiau prie taikesnių priemonių

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis