.

2012 m. rugpjūčio 27 d.

Prokurorė teisina priverstinę eutanaziją

Ironišką paraginimą įvesti priverstinę eutanaziją pagyvenusiems žmonėms klaipėdietė prokurorė įvertino kaip teisėtą ir normalų pasiūlymą! Įdomu, ar ir Klaipėdos teismas jai pritars?

Neseniai sulaukiau atsakymo į savo prašymą Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl komentaro internete, siūlančio spręsti pensijų problemą įvedant „priverstine autanazija“ pagyvenusiems žmonėms. („Stalinas“: „nuo 55 moterims nuo 60 vyrams priverstine autanazija siulau ivest ,vistiek pensijos nieks negaus ,o darbo seniams irgi nebus“)

Kreipiausi į prokuratūrą bendros savo prokuratūrinės akcijos (su tikslu parodyti 170-ojo Baudžiamojo kodekso straipsnio absurdiškumą) kontekste, kadangi „Stalinas“ siūlė nustatyti skirtingą priverstinės eutanazijos amžių: moterims – 55, vyrams – 60 metų, taigi faktiškai ragino diskriminuoti dėl lyties, ką dabartinis Baudžiamasis kodeksas įvardina kaip nusikalstamą veiklą.

Neabejojau, kad prokurorams nesinorės kelti baudžiamosios bylos dėl ironiško komentaro, tačiau klaipėdietės prokurorės atsakymas apstulbino. Pasijutau – lyg dabar būtų maždaug 1942-ieji metai, ir skaityčiau kokio reichsprokuroro paaiškinimą apie koncentracijos stovyklų humaniškumą!

Prokurorės atsakymas

Va taip atrodė prokuratūros nutarimas atsisakyti tenkinti mano prašymą. Iš pirmo žvilgsnio – nieko ypatingo, tačiau geriau įsiskaičius!

Kaip nebūtų keista, bet prokurorė faktiškai nieko nesugebėjo atsakyti į temą netgi dėl mano prašymo pagrindinio motyvo – diskriminavimo pagal lytį. Argumentai apie tai, kad komentaru buvo išreikšta tik komentatoriaus nuomonė, taip pat niekuo nepagrįsti: juk visi komentarai išreiškia nuomones, o nuteistų už komentavimą lietuvių susirinktų jau turbūt ne vienas šimtas.

Atviras prokuratūros nacizmas

Aš neakcentavau to fakto, kad „Stalinas“ siūlė įvesti priverstinę eutanaziją – kaip Lietuvoje gyvenantis lietuvis vyras vis tiek negaliu tikėtis sulaukti daugiau, kaip 60 – žmonės pas mus taip ilgai negyvena. :-)

Man pasiūlymas įvesti priverstinę eutanaziją vyresnio amžiaus žmonėms skambėjo kaip akivaizdžiai neįmanomas dalykas, labiau priminė metaforą, o ne realų ketinimą. Tačiau prokurorė į tai sureagavo kaip į rimtą pasiūlymą ir netgi jam pritarė!

„Kurstymas baudžiamąja prasme visada turi būti konkretus, t.y. lenkiama padaryti konkrečią nusikalstamą veiką. Šiuo atveju komentaro autorius siūlo įteisinti eutanaziją (Žmogaus eutanazija – sąmoningas žmogaus gyvybės atėmimas kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis, atliekamas vien marinamojo labui. Tai – pagalba nusižudyti). Toks komentaro autoriaus pasisakymas nelaikytinas skatinimu smurtauti ar fiziškai susidoroti su žmonių grupe (lenkimas žmones mušti, kankinti, žaloti ar pan.).“

Taigi prokuratūra nelaiko pasiūlymo įvesti priverstinę eutanaziją nerealiu! Ji netgi gina, teisina šį pasiūlymą kaip normalų valstybės politikos pasirinkimą!

Ką tai galėtų reikšti? Gal aš visai nebesuprantu to, kas paskutiniu metu vyksta Lietuvoje? Galbūt pasiūlymas numarinti tam tikro amžiaus sulaukusius lietuvius „kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis“ jau svarstomas kur nors Vyriausybės ar Seimo užkulisiuose?

Kai pagalvoji, kad ministrai, seimūnai, merai ir pan. partiečiai jau išvogė viską, kas buvo sukurta tarybiniais laikais, ir dar keliasdešimt metų į priekį – praskolindami ateinančias kartas, kad galėtų prisivogti dabar!? Juk „Stalinas“ iš esmės teisus – „vistiek pensijos nieks negaus ,o darbo seniams irgi nebus“.

Kurį laiką bandžiau suprasti, kuo prokurorės taip nuoširdžiai ginama priverstinė eutanazija skiriasi nuo Holokausto. Teko gerai pasukti galvą, kol „daėjo“ – Holokausto metu vokiečiai žudė žydus, o čia planuojama likviduoti viso labo pagyvenusius lietuvius. Ir dar humaniškai, nesmurtaujant.

Bet kokiu atveju, tuojau išsiųsiu registruotą laišką su skundu Klaipėdos teismui. Nors nemanau, kad bus priimtas sprendimas tenkinti mano prašymą. Jau jeigu Lietuvos valdžia priėjo tokią ribą, tai prokuratūra ir teismai turi pamiršti visą kitą – visaip bausdami ar kitaip gąsdindami lietuvius – kad priverstų juos nuolankiai laukti neišvengiamai artėjančios priverstinės eutanazijos.

Skundas dėl prokuratūros nutarimo Klaipėdos miesto teismui

Klaipėdos miesto apylinkės teismo
Ikiteisminio tyrimo teisėjui

SKUNDAS
2012-08-29
Vilnius

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje numatoma:

Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.


2012 m. liepos 27 d. kreipiausi į Generalinę Prokuratūrą, prašydamas pradėti tyrimą dėl galimo 170 LR BK straipsnio 2 dalies pažeidimo kurstant diskriminuoti dėl lyties parašant interneto komentarą interneto portale www.delfi.lt 2012 m. balandžio 30 d. paskelbtam Astos Dykovienės straipsniui „Ar pavyks „išeiti į pensiją?“

Slapyvardžiu „Stalinas“ pasirašęs anonimas paskelbė šį komentarą:

„nuo 55 moterims nuo 60 vyrams priverstine autanazija siulau ivest ,vistiek pensijos nieks negaus ,o darbo seniams irgi nebus“


Akivaizdu, kad šiuo komentaru „Stalinas“ kurstė (neįmanomas didesnis kurstymas, nei tiesioginis siūlymas) diskriminuoti žmonių grupę dėl lyties. Tokio pobūdžio diskriminavimo – atliekant „priverstine autanazija“ (greičiausiai – priverstinę eutanaziją) – nėra numatyta tarp Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje numatytų išimčių (kurių atveju diskriminacija leidžiama), nei tarp to paties įstatymo 3 straipsnyje numatytų įstatymo netaikymo atvejų. Todėl prašiau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą.


Šį mano prašymą 2012 m. rupgjūčio 1 d. Generalinė prokuratūra perdavė Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai, o pastaroji 2012 m. rugpjūčio 10 d. nutarė jo netenkinti. Pastarąjį Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros nutarimą (pasirašytą Trečiojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokurorės Vidos Kaubrytės, Nr. 3-408-108725) aš ir skundžiu.


Mano nuomone, mano prašymą atmetusi Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus prokurorė Vida Kaubrytė nepateikė pakankamų argumentų savo neigiamam nutarimui.

Prokurorės žodžiais: „Nors komentaro autorius savo komentare suskirsto žmones į grupes pagal lytį, asmenų diferencijavimas pagal lytį negali būti vertinamas kaip diskriminavimas. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas pereinamo laikotarpio senatvės pensijos amžių ir stažą taip pat reguliavo diferencijuodamas asmenis pagal lytį (senatvės pensijos amžių iki 1995 m. sausio 1 d. nustatė moterims – 55 metai, vyrams – 60 metų). Komentatorius išskiria tokias pat asmenų grupes, kaip ir minėtame įstatyme.“

Noriu pastebėti, kad šie prokurorės argumentai visiškai neatlaiko kritikos. Visų pirma, priverstinė eutanazija (nužudymas) nėra lygintina su išėjimu į pensiją. Žmogaus (nepriklausomai nuo amžiaus ar lyties) teisę į gyvybę gina tiek Konstitucija, tiek visa eilė Lietuvos ratifikuotų tarptautinių konvencijų, tuo tarpu išėjimo į pensiją amžius nustatomas politiniais sprendimais.

Antra, jei kas nors nebuvo nusikaltimu anksčiau, tai nereiškia, kad tai nėra nusikaltimas dabar, ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, homoseksualūs santykiai dar ne taip seniai buvo nusikaltimas beveik visame pasaulyje; JAV pokario metais buvo vykdoma tikra homoseksualų medžioklė, niekuo nenusileidusi tuo pat metu vykusioms represijoms Tarybų Sąjungoje. Tuo tarpu dabar laikomi nusikaltimu raginimai diskriminuoti homoseksualus, o Lietuvos teismai priima baudžiamuosius nuosprendžius už neapykantos gėjams kurstymą taip pat ir interneto komentaruose. Pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 22 d. Kauno miesto apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą (bylos nr.: 1-2867-311/2011), nubausdamas bauda už komentarą – „visus gejus i prieshakine atakos linija, kuo daugiau ju ishtashkys tuo geriau“. Taigi V.Kaubrytės istorinis argumentas apie kažkada buvusį senatvės pensijos amžių yra niekinis – dabartinė Baudžiamojo kodekso redakcija kurstymą diskriminuoti dėl lyties vienareikšmiškai įvardina kaip nusikalstamą veiką.

V.Kaubrytės pateiktas siūlymo įvesti priverstinę eutanaziją pateisinimas mane visiškai išmušė iš vėžių. „Kurstymas baudžiamąja prasme visada turi būti konkretus, t.y. lenkiama padaryti konkrečią nusikalstamą veiką. Šiuo atveju komentaro autorius siūlo įteisinti eutanaziją (Žmogaus eutanazija – sąmoningas žmogaus gyvybės atėmimas kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis, atliekamas vien marinamojo labui. Tai – pagalba nusižudyti). Toks komentaro autoriaus pasisakymas nelaikytinas skatinimu smurtauti ar fiziškai susidoroti su žmonių grupe (lenkimas žmones mušti, kankinti, žaloti ar pan.).“ Skaitant šiuos samprotavimus, susidaro įspūdis, kad prieš tave – kokio nors 3 Reicho laikų prokuroro komentaro dalis – logiškas tokių argumentų tęsinys galėtų skambėti maždaug taip: „žydai (vietoje pagyvenusių žmonių mūsų atveju) mums nereikalingi, todėl mes juos marinsime kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis, jų pačių labui. Tai – pagalba nusižudyti. Tai nelaikytina smurtavimu ar fizišku susidorojimu (lenkimu žmones mušti, kankinti, žaloti ar pan.)“. Mano nuomone, už tokį, kaip gerb. prokurorės, oficialų ir autoritetingą priverstinės eutanazijos įvedimo pagyvenusiems žmonėms teisinimą, kadangi „vistiek pensijos nieks negaus ,o darbo seniams irgi nebus“, privačiam žmogui greičiausiai būtų inicijuota jei ne ikiteisminis tyrimas, tai psichiatrinė ekspertizė. Prisipažįstu, kad išsilavinimo stoka neleidžia man suprasti argumentų, oficialiame dokumente teisinančių susidorojimą (tegul ir „kiek įmanoma švelnesnėmis priemonėmis“) su vyresnio amžiaus žmonėmis (dar ir diskriminuojant juos dėl lyties), kas tiesiogiai ir akivaizdžiai pažeistų teisę į gyvybę garantuojantį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19 straipsnį bei daugelį Lietuvoje galiojančių tarptautinių konvencijų.

Pagaliau prokurorė aiškina, kad siūlymas įvesti diferencijuotą priverstinę eutanaziją yra vien nuomonės išsakymas. „Iš pareiškime cituojamo komentaro teksto matyti, kad nenustatytas asmuo, interneto portale perskaitęs 2012-04-30 paskelbtą Astos Dykovienės straipsnį «Ar pavyks išeiti į pensiją»?, pasivadindamas «Stalinas»;, išdėstė savo nuomonę dėl valstybinio socialinio draudimo pensijų, kurią pripažinti pagal baudžiamąjį įstatymą baustina veikla – kurstymu diskriminuoti žmonių grupę dėl lyties – nėra pagrindo.“ Noriu pastebėti, kad nuomonės išsakymas yra kiekvienas komentaras, tame tarpe ir anksčiau cituotas komentaras, raginantis siųsti gėjus į priešakinę atakos liniją – kurio autorius buvo teismo pripažintas kaltu ir nubaustas bauda pagal LR BK 170 straipsnį. „Stalinas“, beje, nevartojo tokių žodžių, kaip „manau“ ar „mano nuomone“, todėl prokurorės išvada apie komentatoriaus ketinimus tėra subjektyvi jos nuomonė. Akivaizdu, kad, neįvykdžiusi ikiteisminio tyrimo, V.Kaubrytė negalėjo nustatyti tyčinio kurstymo fakto (subjektyviojo nusikalstamos veikos aspekto) nebuvimo „Stalinu“ pasirašiusio anonimo veiksmuose (jei atmesime mažai tikėtiną galimybę, kad gerb. prokurorė pati surašė aptariamą komentarą).

Pastaruoju metu Lietuvos teismai pilnu tempu baudžia už LR BK 170 straipsnio pažeidimą interneto komentarais. Pavyzdžiui, Utenos rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-82-455/201, Telšių rajono apylinkės teismas byloje nr.: 1-92-344/2012 bei Šiaulių miesto apylinkės teismas byloje nr. 1-291-899/2012, kaip ir Kauno miesto apylinkės teismas jau minėtoje byloje, priėmė baudžiamuosius įsakymus sumokėti atitinkamas baudas būtent už komentarus internete. Beje, tai tik pavyzdinės, viešam citavimui siūlomos nuasmenintos bylos; sprendžiant pagal straipsnius žiniasklaidoje, panašių teismų sprendimų jau buvo daug daugiau. Vadinasi, tyrimo metu prokurorai gali nustatyti, nustato ir įrodo subjektyviojo nusikaltimo elemento egzistavimą interneto komentaruose.

Noriu pastebėti, kad Konstitucijos 29 straipsnyje yra įtvirtinta: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ LR Konstitucinis teismas yra nustatęs, kad „konstitucinio asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant; konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai“. (LR Konstitucinio teismo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 23 straipsnio 3 dalies (2003 m. sausio 23 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2010 m. kovo 22 d.) Akivaizdu, kad prokuratūros atsisakymas pradėti teisminį tyrimą dėl „Stalino“ komentaro, iš anksto teigiant subjektyvaus aspekto nebuvimą, yra atrankinis asmenų traktavimas, suteikiant „Stalinui“ privilegijas, kurių negavo jau nuteisti už interneto komentarus asmenys.


Taigi mano prašymo dėl „Stalinu“ pasivadinusio asmens komentaro nusprendusi netenkinti prokuratūra nepateikė įtikinamų argumentų, kad nebuvo nei (mano nuomone – akivaizdaus) objektyviojo, nei subjektyviojo galimos nusikalstamos veikos aspektų.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalį bei 3 straipsnio 1 dalį, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs prašymą, gali atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi arba jei nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Kadangi Lietuvos Respublikos Teismai baudžia pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį už komentarus internete, o prokurorė nepagrindė nė vieno iš galimų motyvų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jos neigiamas nutarimas laikytinas nepagrįstu ir todėl keistinu.

Todėl

Prašau Ikiteisminio tyrimo teisėjo, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teismų praktiką bausti už LR BK 170 straipsnio pažeidimą rašant interneto komentarus ir laikantis teisingumo principo bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo visose teisminio proceso stadijose principo, atšaukti Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros 2012 m. rugpjūčio 8 dienos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą mano prašyme išdėstytų aplinkybių pagrindu. Prašau įpareigoti Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šiame mano prašyme nurodytos galimai įvykdytos nusikalstamos veikos.

Diskusija

4. gfd2012 09 30 11:10:00

Tai gal ir siūlymas vėl įvesti mirties bausmę irgi yra siūlymas susidoroti su tam tikra grupe – žudikais ir kitokiais sunkiais nusikaltėliais.

3. Giedriūne2012 08 31 21:46:08

Viską aš suprantu.
Tiesiog aš nuo pat pradžių nesiekiau, kad ką nors rimtai nubaustų dėl šio ironiško komentaro:)
Aš gi rašiau pradžioje, kad visos šitos mano komentarų akcijos tikslas – sukompromituoti 170 BK straipsnį, priversti pripažinti, kad jis absurdiškas. Tiek kad prokurorė labai „savotiška“ pasitaikė, nors imk ir psichekspertizės prašyk.:)
Kitas dalykas – Katalikų bažnyčia, čia jau aš rimtai bandau, tiktai kad galva į sieną...:)

2. Marius2012 08 30 12:15:39

Tęsiu, nes netelpa, beje atsiliepimai nepaliko lygybės ženklo. Taigi eutanazija – pagalba nusižudant. O priverstinė eutanazija – priverstinė pagalba nusižudant yra akivaizdus raginimas, pavyzdžiui, užlipusi ant tilto atbrailos ir 60 metų turintį žmogų nustumti nuo tilto.

1. Marius2012 08 30 12:13:44

Jūs netinkamai formuluojat skundą. Rašykite, ne „kurstė diskriminuoti dėl lyties“, o kurstė fiziškai susidoroti t.y. nužudyti žmonių grupę dėl amžiaus, konkrečiai moteris nuo 55, o vyrus nuo 60 metų, kas atitinka BK 170 straipnio 2 dalį mumatytą bausmę už viešą raginimą fiziškai susidoroti pagal socialinę padėtį. Juk amžius tai socialinė padėtis. Diskriminavimas dėl lyties čia netinka, juk „Stalinas“ siūlo abi vienodai lytis priverstinai eutanizuoti, t.y. nužudyti, t.y jis jų neišskiria, tik taiko skirtingus metus, bet gi ir pensijinis amžius yra taikomas moterims ir vyrams skirtingai. Todėl diskriminaviams netinka. Priverstinė eutanazija tegali būti suprantma kaip raginimas nužudyti, nes eutanazija pagal apibrėžimą yra pagalba nusižudyti. Nusižudymas yra laisvas sprendimas, kurį asmuo išreiškia laisva valia ir dažniausiai dėl neįgalumo paprašo pagalbos nusižudant. Taigi eutanazija pagalba nusižudant. Priverstinė eutanazija priverstinė pagalba nusižudant yra akivaizdus rag...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis