.

2013 m. balandžio 12 d.

Ona Valiukevičiūtė prieš lietuvių tautą

Apsimetinėdama, kad kovoja prieš smurtą, Ona Valiukevičiūtė stumia Seime pražūtingą Lietuvai vaiko teisių įstatymą. Tėvų pavertimas beteisiais vaikų vergais sugriautų šeimas, pastūmėtų lietuvius į bevaikystę ir emigraciją.

Seimo partiečiai įprato kviestis pas save populiarias televizines vidutinybes. Dainorėliai ir šokėjėliai etatinės Seimo vagių gaujos apsuptyje iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nekenksmingos scenos dekoracijos, tačiau pirmas įspūdis gali ir apgauti.

Valiukevičiūtės įstatymas būtų dar vienas skaudus smūgis prie socialinės katastrofos sparčiai artėjančiai Lietuvai.

Nei protu, nei išsilavinimu neapsunkinti Seimo menininkai gali tapti tikru prakeikimu tautai ir šaliai – juk scenos glušius nesunku sužavėti iš pirmo žvilgsnio patraukliai atrodančiomis populiariomis idėjomis.

Paskutinis to pavyzdys – jau kuris laikas seimūnus į kryžiaus žygį prieš Lietuvą kviečianti „tvarkiečių“ firminė dainininkė Ona Valiukevičiūtė.

Norėtų paversti tėvus vaikų vergais

Neseniai Valiukevičiūtė vėl pradėjo stumti per Seimą Vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurį priėmus, tėvai visiškai prarastų teisę ugdyti savo vaikus pagal savo nuožiūrą ir supratimą.

Ona Valiukevičiūtė
Ona Valiukevičiūtė

Anksčiau, nenorėdamas klausytis Valiukevičiūtės bliovimo, galėdavai tiesiog išjungti radiją.

Greitai bus sunkiau – scenos vidutinybė bando įstatymiškai įkišti savo kanopą į kiekvieną lietuvių šeimą.

Konkrečiai Valiukevičiūtė siūlo įvesti iš pirmo žvilgsnio kilniai skambantį „smurto“ prieš vaikus draudimą: „Bet koks smurtas prieš vaiką yra draudžiamas.“ Iš pirmo žvilgsnio atrodo gražiai, tačiau „smurtą“ Valiukevičiūtė apibrėžia faktiškai kaip bet kokį globėjišku tėvų statusu paremtą veiksmą.

Smurtas prieš vaiką – visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės.

Tad faktiškai Valiukevičiūtė nori uždrausti bet kokį vaiko sudrausminimą: juk vaiko orumą pažemintų net ir pagrasinimas pirštu „niu-niu-niu“ :-); akivaizdu, kad potencialią grėsmę vaikui sukelia ir dešimtmečio palikimas vieno kad ir kelioms minutėms.

Dar daugiau, Valiukevičiūtė siūlo griežtai bausti už jos požiūrio į vaikų auklėjimą nesilaikymą.

Tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie pažeidžia vaiko teises, piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), vengia arba nevykdo pareigos auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, drausmina vaiką fizinėmis bausmėmis ar kitaip smurtauja prieš jį, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Taigi Valiukevičiūtė siekia visiškai panaikinti lietuvių teisę savo nuožiūra tvarkyti savo šeimos gyvenimą ir nuspręsti kaip auklėti savo vaikus. Praktiškai tėvai privalėtų duoti vaikams visišką laisvę, prisiimdami atsakomybę už bet kokias neigiamas pasekmes.

Kiekvienas žmogus turi savo požiūrį į vaikų auklėjimą

Žinoma, Valiukevičiūtė turi teisę turėti savo nuomonę apie optimalius tėvų ir vaikų santykius. Šiaip jau protu niekada nepasižymėjusi dainininkė, kaip ir kiekvienas lietuvis, turi teisę auklėti savo vaikus ar anūkus taip, kaip jai atrodo geriau. Galima būtų pritarti ir jos siekiui kovoti su smurtu prieš vaikus tiek mokyklose, tiek vienokiose ar kitokiose auklėjimo įstaigose.

Klausimas
Ar Seimas turi teisę nuspręsti, kaip turite auklėti savo vaikus?

Taip

Nežinau

Ne

Niekas neturi teisės kištis į mano šeimos gyvenimą

Tačiau yra nemažai žmonių, kurie yra įsitikinę, kad fizinės bausmės būtinos optimaliam vaiko vystymuisi. Šiaip ar taip, liaudies išmintis sako: „Už vieną muštą dešimt nemuštų duoda“.:-)

O aš, pavyzdžiui, manau, kad kiekvienas vaikas yra individualus ir kiekvienu konkrečiu atveju tėvai turi nuspręsti, koks auklėjimo būdas optimaliausias jų vaikui. Jei pačius jautriausiuosius iš tikrųjų reikėtų saugoti nuo bet kokių sukrėtimų pagal Valiukevičiūtės receptą, tai su kai kuriais be diržo niekaip neišeina.

Kiek žmonių, tiek nuomonių. Kol Valiukevičiūtė pati leidžia sau lipti ant galvos savo vaikams ar anūkams, tai yra jos visiškai gerbtinas pasirinkimas, tačiau, bandydama primesti savo pažiūras kitiems tėvams, Seimo daininykė demonstruoja savo nepagarbą kitaip mąstantiems lietuviams, juos tiesiogiai įžeidinėja.

Kaip bebūtų reklamuojamos, visos teorijos apie vaikų auklėjimą ir lieka teorijomis. Tiek puikūs žmonės, tiek monstrai užauga įvairiausiose šeimose.

Priėmus dabartinį projektą, vaikų auginimas taptų labai daug laiko ir pinigų reikalaujančiu užsiėmimu

Akivaizdu, kad Valiukevičiūtės projektas prieštarauja tiek Konstitucjai, tiek visoms tarptautinėms konvencijoms, įtvirtinančioms kiekvieno teisę į pagarbą savo šeimos gyvenimui.

Žinoma, nei Konstitucija, nei žmogaus teisės seimūnams nė motais, tačiau yra kitas, kur kas svarbesnis momentas. Nusprendę vis dėlto laikytis įstatymo projekto reikalavimų, daugelis tėvų turėtų skirti vaikų auklėjimui faktiškai visą savo laiką.

Atsisakę galimybės nustatyti bausmes už tai, kas draudžiama, formuoti pačiam vaikui naudingus deramu visuomenėje laikomo elgesio refleksus, tėvai turėtų visą laiką stebėti vaiką ir šiam jau paaugus, visada pasiruošę gelbėti jį nuo savęs paties.

Tačiau ir to gali nepakakti. Jei tėvai neturi pedagoginių gabumų, be fizinių ar intensyvių emocinių sankcijų už nederamą elgesį jie gali tiesiog nesugebėti suformuoti savo vaikui būtinų minimalių bendravimo įgūdžių.

Iš kitos pusės, jei vaikas yra sunkaus charakterio, įtikinėjimai jam nepadės, todėl be fizinės prievartos gali būti neįmanoma sutramdyti į isteriją puolusio mažojo psichopato.

Bet kokiu atveju, priėmus Valiukevičiūtės projektą, vaikams tektų skirti daug papildomo laiko bei pinigų – tarnaičių ir auklių samdymui, psichiatrams, konsultantams ir pan. O tai sau leisti gali tik labai maža Lietuvoje gyvenančių lietuvių dalis.

Valiukevičiūtės įstatymas gali tapti didžiule vinimi į tautos karsto dangtį

Greičiausiai Valiukevičiūtė yra pasiturinti moteris, galinti samdyti vaikams aukles, vedžioti juos pas psichiatrus, ištisomis dienomis su jais sėdėti, tačiau ką daryti nepasiturintiems tėvams?

Jei žmonės sunkiai dirba, jiems gali likti visai mažai laiko vaikų priežiūrai. Tuo tarpu didžioji dalis lietuvių negali sau leisti pasisamdyti auklės; 23 vadinamosios „Lietuvos Respublikos“ išsigimimo metai privedė iki to, kad netgi surasti vaikui vietą vaikų darželyje tampa tikru iššūkiu.

O sunkiai dirbantiems žmonėms reikia skirti kažkiek laiko ir sau – ne tik bejėgiškam sekiojimui paskui nekliudomai šėlstančius vaikus. Todėl, jei bus priimtas Valiukevičiūtės projektas, dar didesnė dalis lietuvių negalės sau leisti turėti dar vieno vaiko ar ir iš viso bus priversti rinktis tarp bevaikystės ir emigracijos.

Valiukevičiūtė gudriai manipuliuoja žodžiu „smurtas“. Nors akivaizdu, kad kai išpaikusiam vaikui užvažiuoja ar ir kailį gerai išperia jo tėvas ar motina, tai nėra smurtas tikrąja to žodžio prasme, jau nekalbant apie emocinę prievartą. Šeimos narius sieja artimi, kūniški ryšiai, ir savas vaikas periamas visai ne taip, kaip svetimas.

Bet kokiu atveju, bent jau tos ne pačios turtingiausios šeimos, kuriose gimė sunkaus charakterio vaikas, bus priverstos arba spjauti į absurdišką įstatymą, arba daugiau nebeturėti vaikų, arba emigruoti į šalį, kuri garantuoja minimalias finansines sąlygas vaikų auginimui, kaip pavyzdžiui Anglija ar Airija.

Tuo tarpu mūsų tauta ir taip beprotiškai greitai nyksta – „Lietuvos Respublika“ jau išvarė iš tėvynės maždaug kas ketvirtą lietuvį. Valiukevičiūtės įstatymas būtų dar vienas skaudus smūgis prie socialinės katastrofos sparčiai artėjančiai Lietuvai.

Pavojus, kad įstatymas bus priimtas, labai didelis

Kokie vagys ir padugnės nebūtų susirinkę Seime, vis dėlto dauguma seimūnų specialiai nesiekia sunaikinti lietuvių tautos. Problema tame, kad Valiukevičiūtės iniciatyvai emociškai ir politiškai labai sunku pasipriešinti.

Valiukevičiūtė gudriai manipuliuoja žodžiu „smurtas“. Nors akivaizdu, kad kai išpaikusiam vaikui užvažiuoja ar ir kailį gerai išperia jo tėvas ar motina, tai nėra smurtas tikrąja to žodžio prasme, jau nekalbant apie emocinę prievartą. Šeimos narius sieja artimi, kūniški ryšiai, ir savas vaikas periamas visai ne taip, kaip svetimas.

Dainininkė naudoja primityvų psichologinį triuką, panašiai kaip norintieji uždrausti abortus ar pan., pavadina tai „fašizmu“, o po to skelbiasi, kad kovoja prieš fašizmą. :-)

Šios primityvios moteriškos gudrybės dėka bet kuris atvirai pasipriešinęs įžūliajai dainininkei seimūnas kaip mat bus apkaltintas smurto prieš vaikus teisinimu. Dabartinei žiniaspaudai sėdint ES fondų kišenėse, Seimo isterikės feministės padarys viską, kad kuo labiau apjuodintų bet kurį stojusįjį ginti tautos nuo kelių agresyvių klyksnių.

Todėl visai gali būti, kad pasiryžusiųjų rimtai ginti lietuvių šeimas nuo jas sugriauti pasišovusios Valiukevičiūtės kėslų taip ir neatsiras, ypač tarp bijančių būti apšauktais „smurtautojais“ vyrų, ir projektas vis dėlto taps vienu iš absurdiškųjų LR įstatymų.

Nereikia pasiduoti skandinaviškajai agitacijai

Paskutiniu metu mūsų šalį užliejo įvairiausių švediškų bei daniškų fondų finansuojama skandinaviško gyvenimo būdo propaganda. Savo emociniu bukumu pagarsėję šiauriečiai jau seniai bijo net ir netyčia prisiliesti vienas prie kito, jų visuomenės vis labiau panašėja į sočių, viskam abejingų karvių fermas.

Tačiau Skandinavijoje gimstamumo rodiklius iš esmės kelia ten plūstantys musulmonai, džiugiai auginantys švedų, danų ir norvegų tautoms ordas jaunųjų Abdulų bei Mahometų. Iš kitos pusės, pasigimdžiusi vaiką skandinavė gali ramiai gyventi iš valstybinės pašalpos, kai tuo tarpu pas mus išmokos vaikams labiau primena pasityčiojimą.

Negalima leistis įtikinamiems, kad skandinaviška moralė bei teisė universali ir atneša klestėjimą kaip tokia. Šiaurės šalys daug kartų už mus turtingesnės, ir todėl tai, kas pas juos atrodo visai priimtina, mūsų tautai būtų pražūtinga.

Besižavintiesiems skandinaviškąja kultūra būtų labai sveika pamatyti tam specialiai skirtą puikų danų filmą su Madsu Mikelsenu (deja, danų kalba, angliški subtitrai) Medžioklė

Jau seniai laikas suprasti iki ko priveda skandinaviškasis susvetimėjimas ir neleisti po Seimą šūdinėjančioms „iūtėms“, „aitėms“ ir kitokioms scenos vidutinybėms sugriauti mūsų šeimų, atimti iš mūsų teisės nuspręsti, kaip bendrausime su savo artimiausiais žmonėmis. Jei nepasipriešinsime patys, mūsų tikrai niekas neapgins.

Diskusija

31. pE14CfeY2015 12 19 10:57:38

Hyve4e4 ja hassuu pe4ive4e4 sulkklein!Hernesopat sinapilla ja laskiaispullat hillolla syf6tiin jo eilen mutta pullilla ja mansikkahillolla herkutellaan te4ne4 iltana. Mulle kelpais kylle4 tortutkin :)...mut ne nyt saa te4s skabas je4e4de4.

30. jb4YfKsg2015 12 14 23:30:54

MKOi mike4 tapa. )Kuin pullamf6ssf6e4. Te4ne4 vunnoa niin moni asia on toisin.Yme4rre4n hyvin rakas Mk...halausPS: Kommentit tulevat nyt ensin miun meiliini ja sitten vasta mie siirre4n ne te4nne. )

29. YbNhppdBp2015 12 14 13:26:31

SukusieluJUST NIIN mun muksutkin teki pieenne4.Eive4t kinunneet karkkia vaan hernekeittoa. ;DSiihen aikaan oli hernekeittoa semmoosissa pf6tkylf6isse4 ja se oli varsinkin Nunnukan herkkua.–Ostetaan hernekeittoo!Mie lirautan hernekeittoon mukaan pehmente4me4e4n makuahiukan kermaa... ;D

28. Petras2015 08 01 19:46:37

Manes tevai nemuse, as savo vaiku nemusiau ir uzaugom, as ir mano vaikai ira gerbimi ir mylimi.

27. klausimas2013 11 26 15:41:33

Ar bevaikė senmerga iš vis gali kalbėti apie vaikų auginimą

26. JOLE2013 11 04 13:16:18

ONA NESUVOKIA KA JI DARO, TEVAI AUKLEJA SAVO VAIKUS, O NE ATVIRKSCIAI....

25. as2013 11 04 13:01:00

Zinot ka, jei priims si istatyma, pazadu, neaukleti savo vaiku niekaip, leisiu viska, kentesiu kaip lips ant galvos, bet kai gatvej apspjaudys ar atims tase is tokiu kaip once, man nesiskuskit.

24.  Stasys2013 06 29 23:52:48

Visi protingi matyt žino liaudies patarlę „duok durniui kelią“, tai ir davė ir visi paminėtieji susirinko Seime ir dabar naudojasi suteiktomis galimybėmis ir pagal savo lygį dirba darbus, Ir dar viena patarlė „Geriau protingas tinginys nei darbštus durnius“.

23. Arūnas2013 06 10 13:47:08

O. Valiukevičiūtė giedotų bažnyčioje arba Eurovizijoje. Kitur ji, tiek Lietuvos scenoje, tiek Seimo šutvėje, kelia siaubą.

22. DreDas2013 05 16 23:15:12

vaikams per dideles teises duotos. apvoge– tevai kalti, nesimoko, neklauso mokytoju– tevai kalti ir t.t. kas del to kalti?! MUSU ISTATYMAI! prisiminkit rusu laikus. tada buvo vaikai paklusnesni tevams. pats gavau nuo tevu dirzu uz nusizengimus ir dabar galiu pasakyt LABAI A C I U KAD JU DEKA NENUEJAU BLOGAIS KELIAIS, NEBUVAU IR NEESU TEISTAS, SUSIKURIAU SAVO GYVENIMA.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis