.

2013 m. birželio 7 d.

Švedai, jankiai ir žydai vagia mūsų kanklius

Nacistuojanti policija ragina saugotis apvogti galinčių čigonų. Tačiau ne čigonų reikia saugotis labiausiai, ne čigonai apvaginėja Lietuvą, pasmerkdami skurdui mūsų tautą ir šalį, mūsų tautinę kultūrą.

Vakar pribloškė delfi.lt paskleistas atviras policijos kvietimas diskriminuoti čigonus: „policija primygtinai prašo gyventojų neįsileisti į namus romų tautybės ir kitų įtartinų asmenų...“.

Jau nuo seno žinoma, kad tarp čigonų pasitaiko arkliavagių ir pan., tačiau dabartinis Baudžiamasis kodeksas draudžia netgi kurstyti diskriminuoti dėl tautybės.

Kadangi Lietuvoje gyvena apie tris tūkstančius žydų, kiekvieno žydo „kultūrai“ tenka apie 40 000 litų, du kartus daugiau, nei šiais metais buvo skirta visos lietuvių tautos „Skambakankliams“.

Aš suprantu, kad policijai jokie kodeksai negalioja, nuo atsakomybės juos patikimai saugo įvairiausio plauko krikštatėviai prokuratūroje bei teismuose – todėl, tebūdamas „Lietuvos Respublikoje“ atvirai niekinamu beteisiu lietuviu, tegaliu pamėginti nors morališkai reabilituoti čigonus. Pajutau jiems solidarią simpatiją.

Šiaip policininkų siautėjimo aukomis paprastai tampame mes, lietuviai. Tiktai mums LR nepriklauso valstybės apmokami advokatai; būtent mūsų taikias eisenas su tautinėmis vėliavomis kas netingi vadina nacių eitynėmis; tiktai mus terorizuoja vis labiau nacistiškėjanti policija, budriai saugojanti, kad niekas netrukdytų žygiuoti Vilniaus gatvėmis lenkų nacionalistams su Lenkijos nacistų vėliavomis ir atvirai separatistiniais šūkiais.

Pamėginsiu įrodyti, kad visai ne čigonai daugiausiai vagia iš mūsų – ne čigonų reikia labiausiai saugotis, o vagių, nuo kurių vis labiau išsigimstanti Lietuvos policija visai nesiruošia ginti nei mūsų šalies, nei tautos.

Paramą mūsų tautinei kultūrai ne taip seniai pavogė žydai

Akivaizdu, kad lietuviškoji kultūra finansuojama vis mažiau. Kiek suprantu, iš valstybės biudžeto nebefinansuojami net ir daugiametes tradicijas turintys renginiai.

Šiais metais jau 41 kartą vykusio lietuviškos muzikos festivalio „Skamba skamba kankliai“ faktiškai neberėmė ne tik Vyriausybė, bet ir Vilniaus savivaldybė, sumenkusio kultūros biudžeto likučius skirdama lenkiškumo ir lenkiškosios kultūros puoselėjimui Vilniaus krašte, jau atvirai deklaruojančiame savo troškimą vėl prisijungti prie Lenkijos.

Efraimas Zurovas
Efraimas Zurovas

Mūsų tautą atvirai niekinantis žinomo sukčiaus Simono Vyzentalio vardo fondo vadovas pagaliau kaip reikiant apvogė Lietuvą.

Ir visiškai aišku, kodėl nebeliko pinigų lietuvių tautos kultūrai remti – juk Vyriausybė skyrė 128 milijonus litų nacistinės bei tarybinės valdžių nusavintam žydų turtui kompensuoti. Kadangi Lietuvoje gyvena apie tris tūkstančius žydų, kiekvieno žydo „kultūrai“ tenka apie 40 000 litų, du kartus daugiau, nei šiais metais buvo skirta visos lietuvių tautos „Skambakankliams“.

Ir jokia paslaptis, kad tie 128 milijonai buvo išmušti iš mūsų tautos paprasčiausio šantažo būdu, visų pirma pasaulinio garso žydų sukčiaus Vyzentalio vardo fondo ir jo vadovo, vos ne visą pasaulį pastaruoju metu terorizuojančio garsiausiojo žydų naujojo nacio Efraimo Zurovo, pastangomis.

Nors yra pagrindo žavėtis žydais kaip tauta ir mokytis iš jų solidarumo, jie juk ne šiaip sau tapo nekenčiamiausiais pasaulyje. Tora moko, kad žydai yra išrinktoji tauta, o kiti žmonės – faktiškai jiems tarnauti skirti gyvuliai, ir aukščiausieji Izraelio rabinai tai yra ne kartą viešai patvirtinę.

Todėl, nors ir negalima teigti, kad mus niekina visi žydai, pamačius bent jau iš Izraelio atvykstantį judaistą, tikrai patartina neužmiršti, kad jo religija moko jį mus niekinti kaip gyvulius, o taip pat ir elgtis kaip su gyvuliais. Kaip rodo kelių paskutiniųjų metų patirtis, tokių tikrai reikėtų saugotis kur kas labiau, nei nebent smulkiai apvogti galinčių čigonų.

Jankiai nevagia po kelis tūkstančius

Zurovo kabinėjimųsi nebūtų užtekę tiems 128 milijonams iš mūsų išplėšti. Akivaizdu, kad lemiamą vaidmenį čia suvaidino JAV spaudimas. Įvairūs Vašingtono pareigūnai daug metų vėl ir vėl kartojo, kad lietuviai privalo išmokėti žydams kompensacijas (nors akivaizdu, kad nebuvo už ką), kol į valdžią atėjęs tautos šiukšlė Kubilius pagaliau pasidavė Hilari Klinton spaudimui. (Greičiausiai CŽV pririnko pakankamai kompromato prieš jau daug metų prie lovio besitrinantį išgamą.)

Taigi faktiškai paramą kultūrai žydams iš mūsų pavogė būtent amerikonai. Ir tai toli gražu nebuvo pirmas kartas. Užtenka prisiminti nebent metalo laužui tinkančių šautuvų pirkimus ar „Mažeikių naftos“ vogimą. Galime tik spėlioti, kiek iš mūsų tautos jankiai pavogė mums net neįtariant – juk apie lietuvių kilmės amerikonų sudarinėtus sandorius su Brazausko ir pan. vyriausybėmis sklido legendos.

Hilari Klinton
Hilari Klinton

Juk ne šiaip sau senoji Obamos šliurė vis trynėsi su Kubiliumi ir net į Vilnių buvo atsikriošusi. Įdomu, ar tik tų 128 milijonų vogti?

Juk jokia paslaptis, kad jau keli šimtmečiai būtent į JAV nuo teisingumo bėga viso pasaulio vagys, iš kur po to apiplėšinėja savo buvusias tėvynes. Faktiškai visa JAV istorija – vogimo ir plėšimo istorija, iš pradžių iš kaimynų Amerikose, vėliau – ir visuose kituose kontinentuose.

Ir 21 amžiuje jankiai nesustodami vagia viską, kas tik pavyksta; mūsų tautos kultūrai skirtų pinigų išplėšimas JAV proteguojamiems žydams tėra eilinis istorinio amerikonų siautėjimo atvejis.

Todėl akivaizdu, kad jankį į namus įsileisti kur kas pavojingiau, nei čigoną. Net ir minėtame policijos pranešime buvo pripažinta, kad čigonai pavogė viso labo du tūkstančius, tuo tarpu jankiai plėšia šimtais milijonų ar ir milijardais.

Nekyla abejonių, kad policija begėdiškai diskriminuoja čigonus, skatindama jiems neapykantą dėl kelių tūkstančių litų, tačiau neįspėdama apie šimtais milijonų vagiančius amerikonus, nors visiems žinoma, kad būtent jie akiplėšiškiausiai elgiasi Lietuvoje, slapčia čia laiko įkalintus ir greičiausiai kankina žmones, o paskutiniu metu akivaizdžiai kėsinasi pavogti Lietuvos gamtą, galutinai užteršti mūsų jau ir taip nustekentą šalį bei užnuodyti požeminius vandenis.

Europos Sąjunga – istorinių vagių gauja

Tik visiškas beraštis nesupranta, kad ES yra didžiausių vagių žmonijos istorijoje lizdas. Ispanija, Britanija, Prancūzija, Portugalija, Olandija ir t.t. – buvusios istorinės imperijos, šimtmečiais apvaginėjusios visą pasaulį. O juk „imperija“ paprastai vadinama šalis ar tauta, kuri užkariauja kitas tautas ir po to vienokiu ar kitokiu būdu jas grobia, plėšia, žagina.

Išskyrus Vokietiją, dabartinės ES lyderės yra tautos, turtus susiplėšusios iš savo nuniokotų, išžudytų, išžagintų tautų. Ispanai, portugalai ir olandai, vėliau – anglai ir prancūzai, savo dabartinius turtus susikrovė apiplėšdami iki paskutinio siūlo ar ir išžudydami ištisas tautas Amerikose, Afrikoje, Indijoje, Indonezijoje, Kinijoje ir t.t. Nevogti jie nebegali – ir toliau plėšia naftos turtingas Artimųjų Rytų bei Afrikos šalis.

Melitos naftos ir dujų kompleksas Libijoje
Melitos kompleksas

Melitoje Libijos naftą siurbia italų korporacija „Eni“.

Neseniai eilinių piliečių gerbūviu Libija buvo aplenkusi visas savo kaimynes.

Dabar jos naftą vėl išsivagia italai ir kiti okupaciją organizavę europiečiai, apvaginėjantys silpnesnes tautas jau daugelį šimtmečių.

Kažkada Europa pradėjo dominuoti pasaulyje tik todėl, kad iki paskutinio siūlo apiplėšė inkus bei actekus ir su prisivogto aukso pagalba įgijo pranašumą prieš iki tol dominavusią Otomanų imperiją.

Ir dabar didžiosios Europos istorinių vagių „demokratijos“, nebegalėdamos vogti, iškart patenka į krizes, iš kurių gelbėjasi plėšdamos vis naujas šalis – paskutinis toks sėkmingas grobis buvo Libija, iš kurios europinės kompanijos jau vėl visu pajėgumu vagia naftą.

Atrodo, kad turėtume džiaugtis priklausydami tokių patyrusių vagių gaujai, tačiau toks įspūdis apgaulingas – Graikijos bei Kipros pavyzdžiai parodė, kad ES narės stengiasi apvaginėti ir viena kitą.

Akivaizdu, kad nei ES, nei NATO narystės nesuteikė mums progos patiems ką nors pavogti, tiesiog mūsų kariškiai dalyvauja įvairiose „misijose“ kaip patrankų mėsa, pridenginėdami didžiųjų vagių karinius nusikaltimus.

Tuo tarpu Britanija, Airija, Ispanija ir Vokietija visu greičiu vagia mūsų žmones. Akivaizdu, kad ES teisė sukonstruota taip, kad įgalintų Europos Sąjungos senbuves „teisėtai“ apvogti tokias šalis, kaip Lietuva, subtiliai priverčiant atsiduoti didžiųjų istorinių vagių valiai

Artėja vadinamasis Lietuvos „pirmininkavimas“ ES, į Vilnių pradės plūsti gaujos didžiųjų vagių atstovų – o policija blevyzgoja apie čigonų pavojų, tarsi ši taiki tauta keltų nors šimtadalį tos grėsmės, kuri sklinda iš mūsų vadinamųjų „partnerių“, jau organizuojančių Lietuvoje separatistines organizacijas.

Švedai – vogimo iš Lietuvos čempionai

Vis tik per paskutinį šimtmetį nė viena tauta nėra tiek pavogusi iš lietuvių, kaip švedai. Juk būtent Švedijos iniciatyva Europos Komisija privertė korumpuotuosius Lietuvos politikus uždaryti Ignalinos atominę elektrinę.

Karlas Bildtas
Karlas Bildtas

Švedijos užsienio reikalų ministras ne šiaip sau gyrė Kubiliaus pasiekimus prieš pat 2012 m. Seimo rinkimus.

Nepanašu, kad tai buvo vienintelis švedų atlygis šiukšlei, paruošusiai savo karštiems rėmėjams dirvą pavogti iš Lietuvos daugiau, nei pusantro šimto milijonų litų.

Praradome dešimtis milijardų ir esame verčiami jungtis prie Švedijos elektros tinklų bei pirkti iš jų elektrą nežmoniškomis kainomis – panašiai, kaip Tarpukariu mūsų seneliai iš paskutinio kraujo mokėjo švedams už :-) degtukus.

O ir toliau švedai nesivaržydami vagia iš mūsų. Kiek galima spręsti iš žiniaspaudos, „SEB“ ir „Svedbankas“ pernai uždirbo apie milijardą, o tesumokėjo mokesčių – tris tūkstančius, tiek, kiek sumoka 1670 litų per mėnesį uždirbantis lietuvis.

Tiesiai šviesiai sakant, šiais metais švedai pavogė iš mūsų maždaug 160 milijonų litų. Žinoma, greičiausia visa tai padaryta įstatymiškai, kokios nors spragos pagalba – prisiminus, kaip kažkada „Maksimos“ nesumokėjo į biudžetą berods 40 milijonų.

Ne paslaptis, kaip tokie dalykai atliekami. Prisiminkime, kaip per praeitus rinkimus įvairūs švedų šmikiai gyrė Kubilių ir jo Vyriausybę. Tada švedų ditirambai atrodė kaip netiesioginis mokestis Kubiliui už tai, kad šis pavogė ir sunaikino didžiausią iš kelių likusių lietuviškų bankų ir akivaizdžiai specialiai privedė iki bankroto lietuviškas kredito unijas.

Dabar aišku, kad ne tik. Pasirodo Kubilius dar ir sudarė sąlygas pavogti iš mūsų šimtus milijonų. Galima spėlioti, kiek, kam ir kaip švedai sumokėjo, tačiau akivaizdu, kad visa jų daugiametė „parama demokratijai“, visokiausių biurų steigimas bei šimtų politikų ir biurokratų komandiruočių į beprasmes konferencijas apmokėjimas, gausios propagandinės kampanijos tebuvo investicijos ruošiantis ypač didelio masto vagystėms iš mūsų tautos.

Taigi net tokie bailūs kekšiai, kaip švedai, tyčiojasi iš mūsų ir nesidrovėdami vagia, panašiai, kaip ir Tarpukariu, degtukų monopolio pagalba, o policija – nieko, nė nesupypsi.

Juk švedų tautinės vogimo tradicijos tikrai ne prastesnės, nei čigonų. Faktiškai visų jų protėviai buvo nieko daugiau nemokėję vagys profesionalai (vikingai); ko gero kiekvieno etninio švedo gyslomis teka vagies kraujas.

Todėl nunacistiškėjusi Lietuvos policija akivaizdžiai pažeidžia BK 170 straipsnį, begėdiškai diskriminuodama po tūkstantį-kitą kartais nugvelbiančius čigonus, skatindama neapykantą būtent jiems, o ne šimtais milijonų vagiantiems švedams.

Tuo labiau, kad nuo į medžioklę išėjusios čigonės kėslų kur kas lengviau apsisaugoti, nei apie demokratiją, žmogaus teises ir pan. blevyzgojančio švedo.

Kodėl policija neperspėja lietuvių apie visų tautų vagis?

Taigi esame be galo patraukli šalis įvairiausių tautų vagims – iš mūsų vagia net paprastai skrupulingus šventuolius vaidinantys skandinavai.

Jau dvidešimt metų mus plėšia tiek Europos Sąjungos šalys, tiek jankiai, tiek žydai, drauge su tautiniu Seimo atmatynu jau išvogę faktiškai viską, ką mūsų tėvai buvo sukūrę tarybiniais laikais.

Norvegai jau pradeda vogti lietuvių vaikus, o lenkai faktiškai nebeslepia savo siekio atsiimti Vilniaus kraštą.

Kodėl policija negina mūsų nuo didžiųjų vagių? Kodėl, kaip tikri naciai, bando nukreipti mūsų teisėtą pasipiktinimą ant pačios silpniausiosios tautos, kurios smulkias vagystes jau yra įprasta atleisti?

Kodėl policija neįspėja, kad jau kitą mėnesį į Lietuvą pradės plūsti didžiausieji pasaulio vagys, įpratę be pasigailėjimo plėšti tokias tautas, kaip mes, ir jau pavertę mus pačia paskutiniąja tauta Lietuvoje, iš kurios visi tyčiojasi?

Juk visai ne čigonai pavogė iš mūsų netgi pačią pagarbą mūsų tautai ir kultūrai, netgi viltį, kad ir kitais metais Vilniuje skambės lietuviški kankliai.

Diskusija

1083. ksijOGcBzDATaOyIZNA2016 02 05 00:37:19

gSD3bU ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1082. gzbucNdT2016 02 05 00:36:21

1CIO07 ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1081. yuPVPgzoiRvtPF2016 02 05 00:07:08

UIRGyd ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1080. slnYvhAo2016 02 04 20:43:04

nJiuI4 ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1079. rfsJtGYcDAMimkOtTf2016 02 04 20:35:38

BNkIKsl ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG. com

1078. gzmGSmeUYjHPb2016 02 04 20:29:55

JccPks ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1077. zvrpmDcdt2016 02 04 19:26:48

YeHtBN ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1076. PKseRFzRsAr2016 02 04 19:21:39

LaHzDg ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

1075. HBSszUGbforN2016 02 04 18:30:12

2tmD4 ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.co m

1074. NUDkeIzUEvvYKssry2016 02 04 11:33:44

slRz0i ://www.FyLitCl7Pf7kjdDUOLOuaksTKsbj5iNG.c om

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Tekstai
  šia tema
 • Eleras

  Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

 • Gražulizmas

  Gražulizmas siaurąja ir plačiąja prasme. Gražulizmas – nepagarba homoseksualams ar tiesiog kitokiems ir jos demonstravimas.

 • „Tremtinys“

  Tremtinys kabutėse – sąvoka.

 • Čigonai

  Čigonai – sąvoka. Čigonus aukština, romais juos vadinti verčia Europos Sąjungos valdininkija ir negerbiantieji savo tautos lietuviai.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis