.

Diskusija: Vytautas Didysis Išgama

10. Vytovtas2013 11 29 10:03:38

O kodėl autorius tikisi, kad Vytautas turėjo saugot lietuvybę? Juk jis nebuvo lietuvis. Visi, išskyrus lietuvius, žino, kad jo vardas yra slaviškos kilmės – Vytovt. Reiškia, jis buvo tiek pat lietuvis, kiek ir A. Lukašenka. Tas pats galioja ir „vieninteliam karaliui“ – Mindovg jis, o ne Mindaugas. Jie nebuvo suinteresuoti išsaugoti lietuvybę. Priešingai – jų tikslas buvo sunaikinti baltų tautas, kadangi jos kėlė grėsmę slavų plėtrai, užimdamos nemažą teritoriją.
P.S. Dėl to žydelio (Jokūbas – žydiškas vardas) rašliavų žemiau, tai netikiu, kad jis iš VSD – šiaip koks trolis, nebūk, autoriau, paranojikas.

9. Giedrius2013 11 25 19:19:01

Tu, Jokūbai, pirma rusiškai kalbėti išmok, bent jau žodžius, o tai tikrai, atrodai kaip negras iš CŽV Kamčiatkoje. :)))
Ar ten pas jus, VSD, užtenka, kad nors kiek pašvebeldžiuotumėte – ir užskaito? :)))))

8. Jakov2013 11 25 12:32:25

Kak zhe ja budu pisatj praviljno, esli u tebia, fashist, nelzia pisatj kirilicoi?

7. Giedrius2013 11 24 16:49:38

Tu, Jokūbai (Jakov lietuviškai:) galėtum rusų kalbą geriau pramokti prieš rusu apsimetinėdamas. O tai dabar labai primeni tą negrą iš CŽV, kuris Kamčiatkoje rusų milicininku apsimetinėjo?
O gal ir tu iš VSD? Sprendžiant pagal Girnos protinį lygį, galėtum būti koks majoras ar pulkininkas.:)))))))

6. Jakov2013 11 22 23:57:49

Kazetsia, shto avtor normalnyj celovek – k SSSR otnositsia kak i polozheno – s uvozheniem. No vsio ravno on fashist – ne mozhno pisatj komentary na rodnom dlia litvinov – russkom, jazyke.

5. virgis2013 11 15 10:21:27

Sutinku su Giedriumi. Tik rusų bolševikai su savo komunizmo statyba buvo stabdys progresui. Mažam būtina laviruoti ieškant „geresnių okupantų“. O tai, kad mes laisvi utopija. Visada kažkas užsako muziką pagal kuria mažieji šoka, o kiekvienai porai lieka savaip kiloti kojas.

4. Giedrius2013 11 14 11:30:31

(tęsiu)

Net ir kai kurios tautos, kurias pačias okupavo, kartais pasvajoja apie kitų okupaciją (teko sutikti tautiečių, kurie ir tarybiniais laikais pasvajodavo apie „nuo jūros iki jūros“ :)).
Todėl pykti ant rusų už tai, kad jie buvo kelis kartus okupavę Lietuvos teritoriją, yra akivaizdžiai absurdiška. Tiesiog jie buvo stipresni, protingesni ir vieningesni už mus – juk būtume okupavę tą pačią Rusiją, jei tik būtume sugebėję.:))) Beje, Rusija pradėjo savo karjerą pati būdama okupuota totorių ir LDK.
Todėl visi tie paistalai apie „okupantus“ ir pan. nėra pakankamas pagrindas užmiršti tai, ką rusai mums yra padarę gero, konkrečiai: Stalinas grąžino Vilnių ir Klaipėdą, Leninas suteikė nepriklausomybę, o Jekaterina išgelbėjo nuo jau priartėjusio galutinio sulenkinimo.
Vis tik mitas apie Rusijos prigimtinį ir vienareikšmišką blogį jau taip įsiėdęs į daugelio tautiečių smegenėles, kad reiks ir apie jį dar kartą specialiai parašyti. :)))

3. Giedrius2013 11 14 11:20:52

Visiškai nesuprantu didelės dalies tautiečių logikos.
Rusai buvo okupantai, okupavo Lietuvą, norėjo okupuoti Lietuvą. Na ir kas? VISOS šalys ir tautos, kurios tik sugeba, stengiasi okupuoti kitas, jei atrodo, kad tai bus naudinga, nebus sankcijų ir pan.
Nesu tikras dėl ugrofinų, tačiau visos man žinomos indoeuropiečių tautos visada stengėsi okupuoti kitas per visą Europos istoriją. Juk ir mes, lietuviai, faktiškai stengėmės okupuoti tiek žemių, kiek tik įstengdavome, kaip rodo LDK pavyzdys – visiškai be reikalo.

2. virgis2013 11 14 08:59:27

To AŠ
O tu kartais pagalvok savo galva, kuo Vytautas skyriasi nuo Hitlerio, Stalino, Romos imperatorių ar Aukso ordų. Jiem visiem sava tauta tik patrankų mėsa savo tikslam, didybei pasiekti. Žinoma reikėjo pridėti ir Rusijos carus – imperatorius. Savo tautą ir kalbą puoselėjo tik tokie didžiavyriai kaip S.Daukantas, Kudirka .........., o tam Jie ir pasitelkė mitus apie gerus karalius, kunigaikščius, carus. Ir visiškai nesutinku su autoriumi, kad rusai tai mūsų gelbėtojai, okupantai kaip ir visi negailintys ir savo tautiečių ekspanciniams tikslams.

1. 2013 11 14 08:27:07

Tai, ką byloja mano giminės, mano draugų ir artimųjų istorinė atmintis ir patirtis, verčia niekais tavo,,giedriau šarchane“„ pastangas. Tad tavo darbdaviai tegul žino, kad jų pinigai tavo atlyginimui, – kaip į balą išmesti. Mes čia buvome, esame ir būsime,, kad ir kaip jūs besistengtumėte, kad ir kaip benorėtumėte, kad būtų kitaip... Gerai, kad primenate apie save kaipo tokius, pateikiate save kaip pavyzdžius, kuriuos turėdami galim diskutuoti su savo vaikais, – m9sų ateitimi, kas yra kas Lietuvoje.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

 • Daugiau ta pačia tema
 • Katalikų bažnyčia sugriovė ir Lietuvos kariuomenę

  Begėdiškais katalikiškais ritualais ir patyčiomis iš lietuvių kapelionai išniekino pačią karinės tarnybos savo tautai ir šaliai idėją, galutinai sudergdami Lietuvos kariuomenę.

 • Kalėdojimas

  Kalėdojimas – sena mūsų tautos tradicija. Per daugelį šimtmečių iš lietuvių buvo išvesta nuolankių, nusižeminusių, bailių baudžiauninkų veislė. Klebonai kalėdoja ne šiaip sau, jie žino, ką daro.

 • Prokurorai sako, kad žudyti lietuvius nėra nusikaltimas

  Pagal prokuratūrą, Katalikų bažnyčios vardu jėzuitų ir Vilniaus universiteto vykdyti lietuviečių ir protestantų genocidai nėra nusikaltimai. Dėjo prokurorai ant Lietuvos ir lietuvių.

 • Komunijai irgi turi galioti Baudžiamasis kodeksas

  Dėl galimo nepilnamečių įtraukimo girtauti, galimų kanibalizmo elementų bei galimo mažamečių tvirkinimo Katalikų bažnyčios dalinamų komunijų metu kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą.

 • Raginimus žudyti teisėja vadina „tiesomis“?

  Akivaizdžiai BK 170 straipsnyje pateiktus nusikaltimų apibrėžimus atitinkančius raginimus žudyti kitaip mąstančius, jaučiančius ir tikinčius teisėja praktiškai vadina „tiesomis“. Juk tai – kruvinojo Jahvės (Dievo) priesakai.

 • Senatis neleidžia traukti Landsbergio baudžiamojon atsakomybėn

  Katalikų bažnyčia giriasi, kad 1991 m. rudenį Vytautas Landsbergis su kardinolu Vincentu Sladkevičiumi paaukojo Lietuvą „mergelei“ Marijai. Po 20 metų senatis nebeleidžia traukti kaltininkų baudžiamojon atsakomybėn.

 • Už genocidą reikia teisti Lietuvos katalikų bažnyčią

  Jei jau tiriami istoriniai nusikaltimai, Prokuratūra privalo tirti ir 16-18 a. Katalikų bažnyčios ir konkrečiai jėzuitų bei Vilniaus universiteto studentų vykdytus lietuviečių bei protestantų genocidus.

 • Lietuvos prokuratūra kaip Inkvizicijos agentūra

  Lietuvos prokuratūra nesugeba iškelti bylų dėl didžiausių nusikaltimų prieš Lietuvą. Užtat uoliai gina Katalikų bažnyčios interesus – lyg būtų ne Lietuvos valstybinės valdžios, o jau atkurtosios Inkvizicijos įstaiga.

 • Katalikų bažnyčia, komunija, vaikai ir alkoholis

  Katalikų vyskupų konferencija įsitikinusi, kad Baudžiamasis kodeksas jai negalioja. O gal nežino, kad vaikų įtraukimas girtauti Lietuvoje yra nusikaltimas?

 • Bandymas pasipriešinti ne katalikų diskriminavimui

  Kreipimaisi į Lygių galimybių Kontrolierę dėl diskriminavimo švenčiant valstybines šventes, apmokestinant už automobilio stovėjimą bei duodant priesaiką.

 • Tekstai
  šia tema
 • Kunigas

  Kunigas – sąvoka. Kunigas – kilnus žmogus, vadas – žodis netinkamas vienos religijos šventikams vadinti. Ne kunigas, o šventikas, dvasininkas, žynys.

 • Kaip apginti lietuvybę nuo Katalikų bažnyčios?

  Daugelis katalikų patys piktinasi Katalikų bažnyčios nusikaltimais. Ką reikėtų daryti, kad Romos katalikų bažnyčia nebegalėtų griauti lietuvių tautos?

 • Katalikų netolerancija smaugė lietuvybę

  Katalikų bažnyčia atnešė į Lietuvą tamsą, pagiežą, neapykantą ir kitų tikėjimų persekiojimą. Šviesiausi lietuviai buvo priverčiami palikti Lietuvą. Persekiodama ne katalikus, Katalikų bažnyčia kiršino, skaldė ir naikino lietuvių tautą.

 • Ne katalikai Lietuvoje diskriminuojami

  Lietuvoje dominuojantys katalikai vėl sistemingai diskriminuoja kitus lietuvius, pastoviai juos įžeidinėdami ir žemindami tiek visuomeniniame ir kultūriniame, tiek politiniame lygmenyse.

 • Lietuvybė ir Katalikų bažnyčia istorijoje

  Katalikų bažnyčia ilgą laiką vykdė lietuvių tautos genocidą, buvo didžiausia istorijoje lietuvybės persekiotoja ir naikintoja. Vis dėlto, tarp katalikų dvasininkų pasitaikydavo ir vienas kitas Lietuvos patriotas.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis