.

2014 m. liepos 28 d.

Prokurorams esame beteisės aukos

Prokurorai atsipūtę tyčiojasi iš mūsų, mūsų kalbos, tautybės ir bejėgiškumo vadinamojoje „Lietuvos Respublikoje“.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Kaip ir tikėjausi, prokurorai spjauna į mano, kaip paniekintosios tautos atstovo, teises ir laisves. Esu neturtingas lietuvis – prokurorų akimis, beteisis gyvulys, su kuriuo galima elgtis kaip tik šauna i galvą.

Jei būčiau lenkas, žydas ar čigonas, prokuratūra bijotų mane ir pirštu paliesti. :-)

Na bet kol kas nesiruošiu keisti savo tautybės ir todėl neturiu jokios kitos išeities – tik nuobodžiai skųstis toliau. O prie LR prokurorų nekompetencijos ir paniekos ne tik kyšio duoti, bet netgi advokato pasisamdyti nesugebantiems lietuviams jau matyt pripratau. :-)

Prokuratūros atsakymas

Skundas aukštesniajam prokurorui

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apylinkės prokuratūros
3 skyriaus aukštesniajam prokurorui

SKUNDAS
2014-07-29
Vilnius

2014 m. gegužio 26 d. mano motinos namuose buvo padaryta krata ir paimtas mano kompiuteris bei kiti daiktai. Tą pačią dieną man buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą baudžiamojoje byloje ir surašytas apklausos protokolas. 2014 m. birželio 13 d. skundžiau policijos veiksmus prokurorui Benediktui Liešiui ir prašiau pripažinti, kad bylą vedanti vyresnioji policijos tyrėja Vita Vareikienė savo veiksmais pažeidė mano visuotinai pripažintas žmogaus teises, ir nutraukti akivaizdžiai neteisėtomis priemonėmis prieš mane vykdomą tyrimą bei kompensuoti man padarytą žalą.

Birželio 23 d. susipažinau su Oksanos Leontjevos nutarimu atmesti mano skundą (priedas). Prašau šį nutarimą panaikinti ir mano skundą tenkinti.

Nesutinku nė su vienu Leontjevos argumentu – akivaizdu, kad esu begėdiškai diskriminuojamas ir persekiojamas dėl savo kalbos, tautybės, tikėjimo, socialinės padėties ir pažiūrų, kadangi prokuratūra mane įtaria akivaizdžiai nežinia kuo, tuo pat metu visiškai nereaguodama į begėdiškas patyčias iš socialiai pažeidžiamų grupių ir joms priklausančių žmonių, paskutiniu metu paplitusias LR žiniaspaudoje, ypač interneto portale delfi.lt.

Visą tai jau pagrindžiau savo birželio 13 d. skunde, norėčiau dar pabrėžti, kad (nors Leontjeva teigia kitaip) vis dėlto buvau apklaustas – atsakinėjau į krūvą klausimų ir daug kartų pasirašinėjau – neturėdamas galimybės pasikonsultuoti su advokatu, kurį prašiau suteikti taip, kaip teigiantiesiems, kad nemoka lietuvių kalbos.

Leontjeva atmetė mano skundą remdamasi Baudžiamojo proceso kodeksu (BPK) ir kitais įstatymais, tačiau aš prašiau remtis aukštesniaisiais teisės aktais – Konstitucija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, kurie Lietuvos Respublikoje galioja tiesiogiai, ir kurių nevykdymas nėra pateisinamas žemesnio statuso teisės normomis. Akivaizdu, kad LR BPK yra pagrįstas panieka žmogaus teisėms, lietuvių kalbai ir lietuvybei bei akivaizdžia begėdiška niekšybe, faktiškai leidžiančia prokurorams nekliudomiems persekioti jų išsirinktas pačias bejėgiškiausias aukas, su kuriomis lengviausia susidoroti, demonstruojant savo „šaunumą“ akivaizdžiai nekaltų ir niekam pavojaus nekeliančių žmonių sąskaita, ir tuo pačiu metu ginti akivaizdžiausius nusikaltėlius, galinčius duoti kyšį ar pasisamdyti gerą advokatą. Būtent dėl šios niekšybės LR prokuratūra yra tapusi masinio nepasitikėjimo (o greičiausiai – ir pasišlykštėjimo) objektu. Vis dėlto, norėčiau apginti savo teises remdamasis Konstitucija ir EŽTK.Nekartosiu argumentų, kuriuos jau išdėsčiau savo birželio 13 d. skunde; remdamasis jais ir tuo, ką jau parašiau, prašau daugiau nediskriminuoti manęs dėl mano kalbos, tautybės, tikėjimo, socialinės padėties, pažiūrų bei įsitikinimų, panaikinti Leontjevos nutarimą ir patenkinti mano prašymus. Konkrečiai, remdamasis Konstitucijos 6, 7, 21, 25, 29 bei 31 ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 3, 6, 10, 13 bei 14 straipsniais, dar kartą prašau:

1) Pripažinti, kad tai, jog policijos tyrėja apklausė mane be advokato, nors aš jo neatsisakiau ir reikalavau suteikti lygiomis sąlygomis su tais, kurie teigia, kad nemoka lietuvių kalbos, bei jos vėlesnis sprendimas iš viso nesuteikti man tokio valstybės apmokamo gynėjo, pažeidė Konstitucijos 29 ir 31 bei EŽTK 6 ir 14 straipsniuose įtvirtintas mano teises į gynėją ir nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, kalbos ir tautybės.

2) Pripažinti, kad tuo, jog policijos tyrėja pateikė man pasirašyti apklausos protokolą, kuriame buvo teigiama, kad pranešime apie įtarimą nurodytos citatos yra „nusikalstama veika“, ir nurodė atsakyti į klausimą, ar esu padaręs nusikalstamą veiką, buvo pažeistos Konstitucijos 21, 25, 29 ir 31 straipsniuose bei EŽTK 3, 6, 10 ir 14 straipsniuose įtvirtintos mano teisės į žmogiškąjį orumą, laisvę reikšti mintis ir įsitikinimus, nekaltumo prezumpciją bei nediskriminavimą dėl mano socialinės padėties, tikėjimo, religijos, kalbos, tautybės, įsitikinimų ir pažiūrų;

3) Vis dėlto leisti man susipažinti su bylos medžiaga ir daryti dokumentų kopijas;

4) Pripažinti, kad policijos tyrėjos veiksmai buvo neteisėti, nors ji greičiausiai ir vadovavosi LR BPK – nes jie pažeidė aukštesnius teisės aktus;

5) Paskirti man valstybės apmokamą gynėją;

6) Atšaukti kardomąsias priemones ir nutraukti neteisėtomis priemonėmis prieš mane vedamą bylą;

7) Nurodyti grąžinti mano kompiuterį bei kitus iš manęs atimtus daiktus;

8) Pripažinti, kad neteisėtų tyrėjos veiksmų pasekmėje patyriau moralinę ir fizinę (suprastėjo sveikata) žalą ir nurodyti man skirti kompensaciją medicininei pagalbai bei nematerialinei žalai atlyginti.Giedrius Šarkanas

PRIDEDAMA:

Vilniaus apylinkės prokurorės Oksanos Leontjevos 2014 m. liepos 16. d. nutarimas atmesti mano skundą.

Diskusija

3. CJkss1YDc2014 09 28 17:43:50

Clear, invtimaorfe, simple. Could I send you some e–hugs?

2. a4roKSKd2014 09 25 19:29:11

Deadly accurate anser. You“ve hit the buyleels!

1. Marijonas2014 08 03 19:55:49

Iš visos šitos prokurinės grafomanijos aš labai abejoju ar ta Oksana Leontjeva išvis supranta lietuvių kalbą. Jei konstitucijoj įrašyta: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti“ – tai prokurorė turėtų paaiškinti, kodėl jums neleidžiam to daryti. Jei yra kolizija tarp 25 straipsnio ir BK 170–2 straipsnio akivaizdu, kad konstitucija yra viršesnė. Visgi kokia yra sušikta ta mūsų valstybė. Ką jei aš esu istorikas ir turiu kitokią nuomonę ir faktais galiu pagrįsti visiškai kitokį istorijos faktų interpretavimą, „nekošerišką“ nuomonę. BK 170–2 straipnis tai draudžia. Pavyzdžiui, nacistinė Vokietija negalėjo padaryti jokios žalos Lietuvos Respublikos gyventojams, nes ta Lietuvos Respublika paprasčiausiai nebeegzistavo.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis