.

2017 m. vasario 28 d.

Laikas rašyti laiškus

Laiškai Lenkijos Prezidentui ir Lietuvos Gėjų Lygai.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Neseniai sužinojau, kad pasikeitė mane persekiojantis teisėjas. Tai reiškia, kad manęs „teisimas“ vėl prasidės iš naujo – jau trečią kartą!

Po Skaistos Rakauskienės mirties po kelių dienų po jos paleidimo iš Rokiškio beprotnamio teismo psichiatrai dar labiau supanašėja su dujų kamerų operatoriais, ir mano situacija darosi dar pavojingesnė.

Visus mano skundus visos LR įstaigos mandagiai atmetinėja tiesiog ignoruodamos Konstituciją, įstatymus ir visas mano popierines teises. Gal jei būčiau žydas ar čigonas, viskas būtų kitaip?

Akivaizdu, kad jau laikas imtis paskutinių man likusių priemonių – kreiptis į rimtas :-) žmogaus teisių organizacijas (o ne į ES lėšų įsisavinimui įsteigtas LR įstaigas).

Vis tik pradėsiu nuo Lenkijos prezidento ir Gėjų Lygos.

Laiškas Lenkijos prezidentui

tekstas

Akivaizdu, kad prokuratūra laiko nusikaltimu mano simpatijas lenkams ir tai, jog manau, kad ne lenkai, o mes patys, lietuviai, esame atsakingi už LR nusikaltimus.

Jei būčiau lenkas, tuo labiau Lenkijos prezidentas, mane tai asmeniškai įžeistų.

Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,

Jestem litwinem i mieszkam w Wilnie. Jestem przerażony polityką etniczną Republiki Litewskiej i chciałbym zwrócić na to uwagę Pana Prezydenta.

Obecnie jestem oskarżony o podżeganie do nienawiści do litwinów i sądzony za to – faktycznie dlatego że broniłem polaków. Dalej – tekst oskarżenia. Tekst oryginału po litewsku można znaleźć na moim blogu (http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20170228), jak i oryginalny mój artykuł (http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20130504).

--------------

Giedrius Szarkanas jest oskarżony, że publicznie wyśmiewał, poniżał, podburzał nienawiść do grupy osób z powodu ich narodowości i pochodzenia, a mianowicie:

04.05.2013 on, z adresu Architektu 102-46 w Wilnie, z komputera o adresie IP 78.157.72.216, publicznie - na stronie internetowej „www.lietuviais.lt“ opublikował artykuł „I znów w Wilnie triumfują polacy“, w którym litwinów oceniał bardzo negatywnie, poniżające, podburzał nienawiść do siebie jak przedstawicieli narodu litewskiego podając w artykułu następujące oświadczenia: „Nasza, litewska tragedia - jest to, że my sami pozwoliliśmy zrobić nas najniższymi, przez wszystkich pogardzonymi ludźmi w tak zwanej „Republice Litewskiej“. Więc my, litwini, boimy się nawet słowo powiedzieć o swoje narodowe pomysły, żeby następnego dnia nie dostaliśmy wezwania z policji. Zastanawiam się, ile litwinek nie bały by się publicznie powiedzieć, że kochają swój naród i kraj, że im nieważne, co o nich powiedzą czy napiszą? Nie polacy przesunęli państwowe finansowanie do nauczaniu języków obcych, całkowicie niszcząc prestiż litewskości, tak cenionej w czasach radzieckich, i robiąc dużą część uczniów kompletnymi analfabetami języka litewskiego. Nie polacy zakazali nam maszerować w alei Giedymina w dniu 11 marca i napuścili policję z psami na nieśmiałe tupawszych litwinów z trójkolorowymi flagami, portretami Kudirki i Basanawiciusa – większość w radzie Wileńskiej gminy wciąż mają nie polacy i nie rosjanie. Nie polacy odebrali prawo etnicznym litwinom do bezpłatnego doradcy prawnego robiąc litewskość źródłem pozbawienia praw, przedmiotem szyderstwa prokuratorów i sędziów. Nie polacy zapobiegli odwołać dzieła intronizacji „Chrystusa Króla“ na Salieczynskim i Wileńskim powiatach, które przynajmniej formalnie uchylili suwerenność Litwy na dominowanych przez polaków terytoriach. Nie polacy odrzucili prośbę o wdrożenie litewskiej konstytucji i prawa i pozbawienie AWLP nabytych przez oszustwo (ukrywając fakt koalicji) mandatów poselskich – nazwiska przewodniczącego CKW i wszystkich sędziów były litewskie. Wreszcie, nie polacy sami sobie wydali pozwolenie demonstrować w alei Giedymina z polskimi flagami i anty-litewskimi i antypaństwowymi hasłami.“ W ten sposób publicznie wyśmiewał, wzgardzał i napędzał nienawiść do grupy osób o narodowości i pochodzenia litewskiego.

W tych działaniach Giedriusa Szarkanasa są oznaki przestępstwa ustalonego w 2 cz. art. 170 Kodeksu Karnego.

---------------

Oczywistym jest, że prokuratura potraktowała moje publiczne komplementy dla polaków jak przestępstwo – na Litwie istnieje głęboka tradycja obwiniać słowian za korupcję, przestępstwa i błędy rządu.

Ja, chociaż jestem nacjonalistą, myślę że my sami, litwini, jesteśmy odpowiedni za to, co się dzieje na Litwie. Jak nacjonalista, też nie mogę narzekać na nacjonalizm polaków; zawsze sympatyzowałem z ich solidarnością i poświęceniem. Niestety, takie moje poglądy stały powodem ścigania mnie przez prokuraturę. Już przeszły 33 miesięcy z tego dnia kiedy policja przeszukała moje mieszkanie i zabrała moje komputery i wiele innych rzeczy. Moja wolność poruszania jest ciągle ograniczona.

Niedawno zmienił się sędzia, co oznacza że proces może trwać jeszcze wiele lat, a jeśli mnie zamkną do szpitalu psychiatrycznego – jak na Litwie nierzadko się zdarza w podobnych sytuacjach – nawet do końca mojego życia. (Na przykład, niedawno zmarła św. pam. pani Skaista Rakauskiene, też ścigana przez policję i w końcu wypuszczona ze szpitalu psychiatrycznego za tydzień do swojej śmierci.) Moje zdrowie nie żelazne, dlatego nie chcę czekać do końca procesu.

Pomyślałem, że gdybym był polakiem, obraziłbym się gdybym się dowiedział że sympatii i komplementy dla polaków są gdzieś traktowane jak przestępstwo – i zdecydowałem się napisać do Pana Prezydenta. Myślę, że Pan musi być obrońcą polskości na całym świecie, a zatem i na Litwie.

Dlatego chciałbym zapytać Pana Prezydenta:

Czy ścigania ludzi za to, że oni publicznie wyrażają sympatie i komplementy dla polaków albo twierdzą, że polacy jako naród nie są czegoś winni, nie obrażają Pana jako polaka czy jako Prezydenta Polski?

Czy Państwo Polskie powinno reagować na publiczne poniżenia polskości i ścigania jej sympatyków za granicą?

Przepraszam za swoją słabą polszczyznę.

Pozdrawiam

Giedrius Szarkanas

Laiškas Lietuvos Gėjų Lygai

tekstas

Kas domisi, žino, kad Aukščiausiasis Teismas yra pareiškęs, jog „iškrypėliais“ vadinti gėjus nėra nusikaltimas. Dabar mane persekioja už tai, kad (beje, specialiai) pavadinau „iškrypėliais“ švedus ir norvegus.

Gal gėjus tai sudomins? Jei būčiau gėjus, turbūt negalėčiau ramiai reaguoti ir į tai, kad piktinimasis mano teisių pažeidinėjimu laikomas kurstymu neapykantos moterims ir pan.

Mielieji,

Kaip Jūs greičiausiai žinote, Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad gėjų vadinimas „iškrypėliais“ negali būti laikomas nusikaltimu.

Toks sprendimas mane papiktino, ir aš savo tinklaraštyje www.lietuviais.lt specialiai pavadinau švedus ir norvegus „iškrypėliais“ – norėdamas išsiaiškinti, ar gėjai nėra diskriminuojami kaip išskirtinė grupė, iš kurios galima tyčiotis labiau, nei iš kitų.

Dabar mane už tai persekioja LR prokuratūra. Konkrečią kaltinamojo akto, pagal kurį šiuo metu esu teisiamas, dalį galima rasti čia: http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20170228.

Iš kitos pusės, didysis žurnalistų etikos ekspertas Laimutis Laužikas savo oficialiame „ekspertizės akte“ parašė, kad, išreikšdamas pasipiktinimą gėjų ir lesbiečių diskriminavimu Lietuvoje, kurstau neapykantą vyrų ir moterų santykiams, šeimai ir moterims.

„2.3.1 Niekinamai apibrėžiama tokia pamatinė vertybė, kaip vyrų ir moterų santykiai, šeima. [...] Straipsnyje niekinama, skatinama neapykanta moterims kaip žmonių grupei dėl lyties, prisidengus tuo, kad vyrai neva ginami. Įdomu tai, kad niekinamos kritikos objektas yra būtent tradicinė, heteroseksuali šeima, o Lietuvoje nevienareikšmiškai ir dažnai neigiamai vertinami homoseksualūs santykiai ir ypač jų propaganda vertinama kaip teigiamas ir skatinamas reiškinys: «Akivaizdu, kad yra nusikaltimas prieš tautą vyti netradicinių orientacijų tautiečius iš Lietuvos, todėl visomis galimomis priemonėmis siekiu, kad būtų PANAIKINTA bet kokia, kad ir nedidelę lietuvių dalį slegianti, diskriminacija.»“

(Visą Laužiko „ekspertizės aktą“ galima rasti adresu: http://www.lietuviais.lt/paveiksliukai/bylosmed1.pdf, o mano straipsnį – adresu: http://www.lietuviais.lt/dienorastis.php/?data=20130513)

Beje, tokias savo išvadas Laužikas patvirtino ir teismo posėdyje. Jau 33 mėnesiai, kaip esu už tai persekiojamas; dabar pasikeitė teisėjas – taigi procesas gali užtrukti dar ne vienus metus, ypač jei mane nuspręs uždaryti į beprotnamį – kaip paskutiniu metu neretai atsitinka panašaus pobūdžio bylose. (Pavyzdžiui, šviesios atminties Skaista Rakauskienė buvo išleista iš Rokiškio psichiatrinės tik kelios dienos prieš savo mirtį.) Mano kompiuteriai ir kiti daiktai konfiskuoti; mano laisvė apribota.

Kaip Jūs tai vertinate? Ar Jums neatrodo, kad vertėtų kaip nors reaguoti į akivaizdžią gėjų diskriminaciją ar bent į tai, kad piktinimasis mažumų diskriminavimu yra įvardinamas kaip neapykantos moterims ir šeimai kurstymas?

Su geriausiais linkėjimais,

Giedrius Šarkanas

Diskusija

3. gaudeamus2017 04 28 20:38:03

Kažkoks siurealizmas. Žmogaus egzistenciniai, filosofiniai pamąstymai, valdžios kritika traktuojami kaip nusikaltimas. Nemaniau, kad taip toli pažengta. Tiesiog baisu. Laikykitės.
O LTSR BK ilsisi palyginus su LR BK 170–ju..

68 straipsnis. Antitarybinė agitacija ir propaganda

Agitacija ar propaganda, kuria siekiama pakirsti ar susilpninti Tarybų valdžią arba padaryti atskirus itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, skleidimas tarybinę valstybinę ir visuomeninę santvarką žeminančių šmeižtiškų prasimanymų tais pačiais tikslais, taip pat platinimas arba gaminimas ar laikymas tokio pat turinio literatūros tais pačiais tikslais –


baudžiami laisvės atėmimu nuo šešių mėnesių iki septynerių metų su nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų ar be nutrėmimo arba nutrėmimu nuo dvejų iki penkerių metų. Tie patys veiksmai, padaryti asmens, turinčio teistumą už itin pavojingus valstybinius nusikaltimus, taip pat padaryti karo metu, –

2. Taip pat Giedrius2017 03 01 21:08:36

Mano pagrindinis tikslas buvo ir yra neleisti sunaikinti lietuvių tautos, ką jau baigia padaryti vadinamoji „Lietuvos valstybė“.
Kitas mano tikslas – neleisti „Lietuvos valstybei“ žudyti bandančių protestuoti žmonių farširuojant neuroleptikais beprotnamiuose kol pavirsta visiškomis daržovėmis. Nors man asmeniškai tai vargu ar realiai gresia, bet juk tai pastoviai vyksta Lietuvoje.
Šių tikslų siekdamas, esu pasiryžęs BET KOKIOMS PRIEMONĖMS.

1. Marius2017 03 01 14:30:25

Pasikartosiu, kaltinimai jums yra laužti iš piršto. Kaip jūs būdamas lietuviu galite kurstyti prieš lietuvius, gi tai neįmanoma – prokurorams neužtenka proto to suvokti. Tai kad jūs kritikuojate dabarties lietuvių būdą yra sveikintina ir kurianti kritika. Internete pvz., Youtube“je (Victoria Flanel redaguojams Victoria“s Channel) autorius (pati danė) subtiliai išjuokia danus, ko tik negirdėjau iš jos, ir kad danai yra zoofilai (pasirodo Europoje jie pirmauja), ir pan. Tačiau tai pozityvi kritika, siekianti kad žmonės pasikeistų. Tą patį darote ir jūs. Jūs nenorite, kad lietuviai būtų veršiais, jūs norite kad Lietuva būtų kitokia. Kur čia 170 straipsnio 2 dalies nusikalstama veikla?
Kas šiek tiek nepatinka, kad dabar darote ėjimą žirgu, kreipdamasis į Lenkijos prezidentą ir gėjus. Kaip suprantu (aš galbūt klystu) pradinės jūsų straipsnių intencijos kuriomis remiates laiškuose buvo kiek kitokios. Ok, tiek to, gynybai tiks.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2023 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis