deivė žemyna lietuvių mitologijoje
Deivė vardu Žemyna Lietuvių mitologijoje. Vaizduojama grūdų lauke su vainiku ant galvos. Rankose laiko kviečių ryšulį.
Deivės Dievai ir Deivės

Žemyna – žemdirbių ir vegetacijos deivė

Žmonės nuo senų laikų kėlė klausimą, kur glūdi gamtos paslaptis, kas lemia grūdo augimą, kodėl pavasarį ima stiebtis želmenėliai. Gal žemėje slypi mistinė jėga, skatinanti augimą? Ši didžiulė galia buvo suteikta Žemynai. Ji – žemės, duodančios vaisius, ir viso, kas gyva, deivė. Tikėta, kad ji globojo javus, vaisius, gyvulius ir žmones.

deivė žemyna vaizduojama lietuvių tautosakojeŽemės apvaisinimą mūsų protėviai siejo su pirmojo pavasario griaustinio lietumi, kuris buvo laikomas dievo Perkūno vandeniu. Taigi Perkūnas lietumi palaisto žemę, ir Žemyna pagimdo naują gyvybę.

Žemyna laikyta derlingumo deive, tvarkančia žemdirbių derlių. Žemdirbiai, kurie tingėdavo dirbti nusikalsdavo Žemynai. Deivė jų nelaimindavo, javų neaugindavo, ant kiekvieno žingsnio klupdydavo ir nelaimę po nelaimės siųsdavo.

Žemę maitintoją ir rengėją iš didelės pagarbos žmonės įvairiais atvejais bučiuodavo. Dažniausiai bučiuodavo eidami gulti, atsikėlę ar pradėdami įvairius darbus. Žemę žmonės bučiuodavo ir svarbiais gyvenimo momentais, pvz., kai nuotaka palikdavo tėvų namus arba artimieji išvykdavo į kelionę.

Senovėje mūsų protėviai Žemynai aukodavo aukas. Dažniausiai tai darydavo pavasarį ir rudenį pradėdami ir baigdami įvairius žemdirbystės darbus, statydami namus, kurdami gyvenvietes ir pan. Šventintu kaušeliu Žemei nupildavo apeiginio alaus ir tik paskui gerdavo patys. Be alaus dar aukojo duonos riekes ar net kepalus bei tokius gyvulius kaip kiaules. Aukojama buvo tokiu principu, ką gauni iš žemės, tuo su ja ir pasidali.

Apie autorių

Lietuviais.lt

Lietuviais.lt

Lietuvių mitologija susijusi su įvairiomis dievybėmis, dvasiomis ir mitinėmis būtybėmis, kurios, kaip buvo tikima, valdo įvairius gamtos, žmogaus gyvenimo ir visatos aspektus. Šios būtybės dažnai siejamos su gamtos elementais, pavyzdžiui, miškais, upėmis, kalnais ir dangaus kūnais. Šioje svetainėje galite plačiau apie tai sužinoti.

Teksto komentarai

Komentuoti