bardaitis - prūsų jureivystės dievas
Jūrininkus bei žvejus globojantis dievas - Bardaitis
Dievai Dievai ir Deivės

Bardaitis – žvejų laivų globėjas

Bardaitis (prūsų kalba Bardoayts) – senovės prūsų jūreivystės dievas, jūreivių, žvejų, laivų globėjas. Jam būdavo aukojamos žuvys. 1530 m. Prūsijos, Pamario (Pomeranijos) ir Sembos vyskupų sinodo nutarimuose pateiktame dievų sąraše Bardaitis minimas po Patrimpo. V. Toporovas Bardaičio vardą kildina iš prūsų bordus, liet. barzda. K. Būgos nuomone, Bardaičio pirminis vardas Gardaitis (iš garda – laivas).

Apie autorių

Lietuviais.lt

Lietuviais.lt

Lietuvių mitologija susijusi su įvairiomis dievybėmis, dvasiomis ir mitinėmis būtybėmis, kurios, kaip buvo tikima, valdo įvairius gamtos, žmogaus gyvenimo ir visatos aspektus. Šios būtybės dažnai siejamos su gamtos elementais, pavyzdžiui, miškais, upėmis, kalnais ir dangaus kūnais. Šioje svetainėje galite plačiau apie tai sužinoti.

Teksto komentarai

Komentuoti