.

2012 m. lapkričio 5 d.

Teismų linksmybės – dirbti niekam nesinori

Mano ieškinį valstybei dėl BPK 188 straipsnio 3 dalies nekonstitucingumo teismai ėmė siuntinėti vienas kitam. Turiu progą asmeniškai patirti, kaip jaučiasi žmogus, patekęs į tautinės teisėsaugos letenas.

Jau rašiau apie savo ieškinį Lietuvos valstybei, kurio tikslas – pripažinti Baudžiamojo proceso kodekso nekonstitucingumą.

Nors truputį įsigilinus į pagrindinius Lietuvos teisės aktus, pribloškia daugumos jų akivaizdus neteisiškumas, neslepiama panieka žmogaus teisėms, Konstitucijai ir tarptautinėms konvencijoms. Šiuo ieškiniu noriu įrodyti, kad Baudžiamojo proceso kodeksas, tiksliau jo 188 straipsnio 3 dalis, liepia teisėsaugos pareigūnams nesilaikyti nekaltumo prezumpcijos.

Užtai dabar asmeniškai atsidūriau vienoje iš situacijų, į kurias patekę lietuviai galutinai nusivilia tautiniais teismais.

Vilniaus miesto 2-jo apylinkės teismo teisėja nurodė pateikti ieškinį 3-jam apylinkės teismui

Kaip jau rašiau, mano minėtasis ieškinys valstybei yra jau trečioji to paties ieškinio versija, šį kartą surašyta griežtai pagal antrąją versiją atmetusios teisėjos nurodymus.

Toliau – nutarties tekstas, kuriame pažymėtos vietos, kuriose nurodyta valstybės atstovu nurodyti Vyriausybę ir paduoti ieškinį 3-jam apylinkės teismui. Beje 2-jo teismo teisėja šiek tiek užsimiršo, nes aš atsakovu nurodžiau valstybę visose ieškinio versijose. Tačiau šiuo atveju tai visiškai nesvarbu.

Vilniaus miesto 3-jo apylinkės teismo teisėja nurodė pateikti tą patį ieškinį 2-jam apylinkės teismui!

Tiksliai įvykdžiau 2-jo apylinkės teismo teisėjos nurodymus, tačiau nepaisant to, praeitą trečiadienį gavau 3-jo apylinkės teismo nutartį, kuria mano ieškinyje nurodyta įvardinti valstybės atstovu policiją ir paduoti ieškinį 2-jam apylinkės teismui. Kitaip sakant, mane pasiuntė ten, iš kur buvau pasiųstas.

Tiesą sakant, tokie siuntinėjimai manęs nebestebina. Kiek teko pastaraisiais mėnesiais bendrauti su įvairiais teisėsaugos organais – susidariau gana tvirtą įspūdį, kad, jeigu tik yra kokia nors dingstis nedirbti savo darbo, prokuratūra ir teismai greičiausiai netruks ja pasinaudoti.:-)

Jei tik yra kokia galimybė pasiųsti tave kur nors toliau:-), tai ji tikrai bus išnaudota, ypač jei tavo reikalas nėra visiškai primityvus ir jam spręsti reikia įdėti pastangų.

Ir šioje nutartyje pažymėjau vietas, kuriomis mane siunčia atgal į 2-jį apylinkės teismą.

Kreipiuosi į Vilniaus apygardos teismą

Žinoma, negaliu leistis siuntinėjamas pirmyn-atgal:-) tarp dviejų mano ieškinio akivaizdžiai vengiančių teismų. Todėl tenka skųstis Vilniaus apygardos teismui.

Turiu pasakyti, kad visa tai jau kaip reikiant užkniso – tą patį ieškinį padavinėju jau ketvirtą kartą. Beje, teko antrą kartą sumokėti 214 litų, nes atsiimti jau sumokėtus iš Mokesčių inspekcijos ne taip paprasta, kaip gali pasirodyti – dar vienos pažymos teko vėl važiuoti į teismą.

Bet kai pagalvoji, kaip mano vietoje jaustųsi teisėje visiškai nesigaudantis žmogus, už kiekvieną ieškinio variantą mokantis advokatui nemenką sumelę? O jeigu jam tai gyvybiškai svarbu? Brrr...

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
(per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą)

SKUNDAS
2012-11-05
Vilnius

2012 m. spalio 23 d. Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme pateikiau ieškinį valstybei dėl teisių pažeidimo pripažinimo ir neturtinės žalos atlyginimo. 2012 m. spalio 31 d. registruotu laišku gavau Vilniaus 3 apylinkės teismo teisėjos Giedrės Čėsnienės pasirašytą 2012 m. spalio 29 d nutartį pripažinti mano ieškinį neteismingų Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui ir išaiškinti, kad turiu „teisę kreiptis su tokiu ieškiniu į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą“. Prašau Teismo pakeisti šią nutartį, pripažinti mano ieškinį korektišku ir teismingu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

Trumpai tariant, savo ieškiniu aš siekiu, kad būtų pripažinta, jog Baudžiamojo kodekso 188 straipsnio 3 dalis prieštarauja Konstitucijai bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijai, o taip pat – kad būtų viešai pripažinta, jog buvo pažeistos mano konstitucinės bei Europos žmogaus teisių konvencijoje garantuojamos teisės ir man buvo padaryta moralinė žala, pranešimą apie įtarimą man įteikusiai policijos tyrėjai nurodžius raštu atsakyti, ar prisipažįstu padaręs „nusikalstamą veiką“. Mano nuomone, akivaizdu, kad, vadinant įtariamam asmeniui inkriminuojamą veiką „nusikalstama“ ir verčiant prisipažinėti ją padarius ir nepadarius, pažeidžiamos to asmens visuotinai pripažįstamos teisės. Kadangi toks klausimas buvo netikėtas, išmušė mane iš vėžių ir suglumino, dėl tokių tyrėjos veiksmų patyriau nemenką moralinę žalą – todėl norėčiau, kad man būtų taip pat atlyginta ir mano patirta neturtinė žala. Kadangi policijos tyrėja mano nuomone korektiškai vykdė Baudžiamojo proceso kodekso 188 straipsnio 3 dalies (nurodančios vadinti įtariamiesiems inkriminuojamas veikas nusikalstamomis ir klausti kiekvieno įtariamojo, ar jis prisipažįsta padaręs NUSIKALSTAMĄ veiką) instrukcijas, akivaizdu, jog mano patirta žala kilo iš ne iš tyrėjos netinkamo pareigų vykdymo, o iš BPK nekonstitucingumo ir neatitikimo Europos žmogaus teisių konvencijai. Todėl valstybės atstovu nurodžiau Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Skundžiamą nutartį priėmusi Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė nustatomojoje dalyje nurodė, kad aš neteisingai nurodžiau valstybės atstovą. „CPK 29 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad tais atvejais, kai atsakovas yra valstybė, ieškinys pareiškiamas pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę. Nagrinėjamu atveju tokia institucija laikytinas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, esantis adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius“. Kadangi minėtojo policijos komisariato buveinė priklauso Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo veiklos teritorijai, Teisėja nutarė pripažinti mano 2012 m. spalio 23 d. ieškinį neteismingu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui ir išaiškinti man, kad turiu „teisę kreiptis su tokiu ieškiniu į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą“.


Aš nesutinku su šia Giedrės Čėsnienės argumentacija. Kiek galiu spręsti iš skundžiamos nutarties teksto, Teisėja rėmėsi Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, konkrečiai citavo jį: „[Vyriausybė] ... atstovauti valstybei įgaliojo valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala“. Kaip galima spėti iš konteksto, Giedrė Čėsnienė nusprendė remtis šiuo Vyriausybės nutarimu, kadangi atsakyti į klausimą dėl prisipažinimo padarius „nusikalstamą veiką“ man nurodė policijos tyrėja. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad minėtame nutarime kalbama apie „NETEISĖTUS aktus“, taigi apie netinkamą pareigų vykdymą. Tuo tarpu žala man buvo padaryta DERAMAI vykdant BPK 188 straipsnio 3 dalyje pateiktas instrukcijas, taigi ji kilo ne tiek iš policijos darbuotojų aktų neteisėtumo, kiek iš paties BPK nekonstitucingumo. Kiek žinau, policija yra statutinė organizacija, ir BPK konstitucingumo tikrinimas yra už jos kompetencijos ribų. Nemanau, kad Vyriausybė savo minėtuoju nutarimu siekė perkelti atsakomybę už įstatymų netobulumą juos vykdantiems administravimo subjektams. Todėl, mano nuomone, Giedrė Čėsnienė greičiausiai apsiriko, savo nutartį grįsdama minėtuoju Vyriausybės nutarimu.

Noriu pastebėti, kad 2012 m. spalio 23 d. ieškinys yra jau trečioji to paties ieškinio versija. Pirmąją versiją aš padaviau dar rugsėjo mėnesį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui. 2012 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė priėmė nutartį nustatyti 7 dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir žyminiam mokesčiui (214 litų) sumokėti.

2012 m. spalio 5 d. pateikiau antrąją ieškinio versiją ir žyminio mokesčio sumokėjimo kvitą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, kaip valstybės atstovą nurodydamas Teisingumo ministeriją. 2012 m. spalio 9 d. Rima Bražinskienė priėmė nutartį, kad mano ieškinys neteismingas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, išaiškindama, kad turėčiau jį pateikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui. Teisėja be kita ko nustatė: „Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog žala atsirado dėl Baudžiamojo proceso kodekso straipsnio nekonstitucingumo, o ne dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų. Todėl atsakovu ieškovas ieškinyje turėtų nurodyti ne Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, bet valstybę, o jos atstovu nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kurios buveinės adresas yra Gedimino pr. 11, Vilnius“.

Turiu pastebėti, kad spalio 23 d. mano ieškinio versija praktiškai yra identiška mano spalio 5 d. ieškinio versijai (priedas Nr. 4), jei neskaitysime pakeisto (vykdant minėtosios Rimos Bražinskienės nutarties nurodymus) valstybės atstovo ir keleto kitų kosmetinių pataisymų. Norėčiau, kad jau įsiteisėjusios Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjos Rimos Bražinskienės nutarties nustatomoji dalis būtų pripažinta korektiška – ir mano ieškinys būtų pripažintas teismingu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui, o valstybės atstovu jame būtų pripažinta Vyriausybė.

Todėl prašau Teismo, vadovaujantis Civilinio proceso kodeksu ir jau įsiteisėjusia Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartimi:

1) Atšaukti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjos Giedrės Čėsnienės 2012 m. spalio 29 d. nutartį pripažinti mano 2012 m. spalio 23 d. ieškinį neteismingu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui;

2) Pripažinti valstybės atstovu mano ieškinyje Lietuvos Respublikos Vyriausybę, o ieškinį – teismingu Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

3) Labai prašau Teismo, jei reikia – vadovaujantis CPK 35 straipsniu, perduoti 2 priedą: mano 2012 m. spalio 23 d. ieškinį (3 egzempliorius) ir kvitą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, – tam teismui, kuriam Teismas jį pripažins teismingu, kad man nereikėtų rašyti ketvirtos to paties ieškinio versijos ir penktą kartą kreiptis į teismą prašant priimti tą patį mano nuomone nesudėtingą ieškinį.


Giedrius Šarkanas

Diskusija

1. viskasdzin2012 11 09 03:20:08

Teismai – korupcijos viršūnė...

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis