.

2017 m. lapkričio 7 d.

„Lietuvos laisvės kovų“ teroristai – teismas pradeda duoti naudos

Istorijos instituto specialistų apklausa teisme įtikinamai įrodė, kad vadinamosios „Lietuvos laisvės kovos“ nebuvo NEI LAISVĖS, NEI KOVOS – o grynai nusikalstamas teroristinis judėjimas.

Tęsinys, pradžia – Mėšlasauga kontratakuoja

Pirmieji 14 manęs teisimo posėdžių buvo groteskiški iki absurdiškumo. Iš pradžių, ramiai sau spjovusi į savo priesaiką ir Konstituciją, teisėja Štuopienė visaip tyčiojosi iš manęs, vėliau begėdiškai bandė įtikinti psichiatrus, kad aš – jų priežiūros reikalaujantis :-) silpnaprotis.

Ją pakeitęs teisėjas Ramanauskas elgėsi daugiau mažiau korektiškai, tačiau, kadangi dabartinėje Lietuvoje patys manęs :-) „kaltinimai“ skamba visiškai absurdiškai, panašiai atrodė ir liudininkų bei vadinamųjų „specialistų“ apklausos.

Pokario banditai nebandė patys išlaisvinti Lietuvos, slapstėsi miškuose vengdami ginkluotos kovos ir pačiu bailiausiu ir niekingiausiu būdu terorizavo ir žudė taikius mūsų tautiečius, tame tarpe šimtus vaikų, už tai, kad šie elgėsi taip, kaip ir praktiškai visa mūsų tauta (neišskiriant Landsbergių, Grybauskų (vakar kažkur girdėjau sakant, kad Grybauskaitės tėvas buvo :-) enkavėdistas), Kubilių ir pan.) daugiau, kaip 40 metų!

Pavyzdžiui, buvęs faktinis Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos vadovas Velkas iškilmingai aiškino, kad jis tiki, jog jo dievas Jėzus buvo :-) nekaltas dėl evangelijose aprašytų savo nusikaltimų; „specialistė“ ir filologijos „daktarė“ Murmulaitytė nežinojo netgi sąvokų, kurias ji „vertino“, reikšmės; o Istorijos instituto direktorius Miknys ramiu veidu aiškino, kad ne jis surašė savo pasirašytą savo vadovaujamo instituto „pažymą“ policijai (nors, sprendžiant pagal vieno iš jo pavaldinių parodymus, panašu, kad tai buvo tik šiaip :-) melas teismui).

Todėl buvau be galo nustebintas, kai paskutinis, kol kas dar tik :-) 15-asis teismo posėdis netikėtai gavosi labai konstruktyvus ir naudingas, tiek man, tiek ir visai Lietuvai.

Gavau unikalią progą apklausti vienus geriausių praeito amžiaus vidurio Lietuvos istorijos specialistų!

Taigi pavyko įtikinti teisėją į praeitą teismo posėdį pakviesti ko gero kompetentingiausią pirmosios praeito amžiaus pusės Lietuvos istorijos žinovą Laurinavičių ir praktiškai vienintelį oficialiai pripažintą pokario banditų nusikaltimų specialistą Pocių.

Turiu prisipažinti, kad, nors ir paskutiniu metu neretai rašau apie pokario banditus aukštinančią propagandą, detalia vemti verčiančių jų nusikaltimų istoriografija niekada nesidomėjau. O dėl viešai paskelbtos informacijos stokos kartais būna sunku įrodinėti netgi pačius akivaizdžiausius teiginius apie pokarinį banditizmą.

Gyvename totalitariniame režime – valstybėje, kurios dauguma institucijų tiesiog skleidžia begėdišką melą ir propagandą, o žmonės, išdrįstantys viešai informuoti visuomenę netgi apie savo pačių stebėtus ar kitaip sužinotus valdžiai neparankius faktus, gąsdinami, persekiojami, teisiami ir žudomi (kaip pav. Rakauskienė) LR šaulių, policijos, teismų, psichiatrų ir pan.

Lietuvą valdantys nusikaltėliai turi daug būdų priversti nepaklusnius lietuvius viešai paneigti netgi tai, ką yra matę savo akimis, iš baimės atsisakyti netgi savo jau viešai išsakytos nuomonės.

Nors visi lyg ir žino, kad pokario banditai nukankino ar kitaip išžudė tūkstančius taikių žmonių, viešai apie tai bijo kalbėti netgi tiesioginiai liudytojai – iš natūralios baimės, kad dėl to juos pačius jei ne nužudys, tai metų metais persekios policija, šauliai, vienokios ar kitokios beretės.

Ne paslaptis, kad ir man :-) tenka gauti krūvas įvairiausių grasinimų. Jau kai prieš 15 metų kviečiau lietuvius boikotuoti referendumą dėl stojimo į ES, netgi viešuose delfi.lt komentaruose buvo pilna tiesioginių raginimų su manim susidoroti: kankinti, luošinti, pakarti ir pan.

Galime tik spėlioti, kokiais būdais neseniai buvo bauginami Statkevičius ir Vanagaitė – visai nenustebčiau, jei paaiškėtų, kad juos apklausinėjo ar ir kitaip gąsdino agentai iš vienokių ar kitokių LR specialiųjų tarnybų, galinčių jei ne nužudyti, tai bent mėnesiams suimti ar patalpinti į psichiatrinę ligoninę joms neįtikusį lietuvį.

Todėl, nors visi lyg ir žino, kad pokario banditai nukankino ar kitaip išžudė tūkstančius taikių žmonių, viešai apie tai bijo kalbėti netgi tiesioginiai liudytojai – iš natūralios baimės, kad dėl to juos pačius jei ne nužudys, tai metų metais persekios policija, šauliai, vienokios ar kitokios beretės.

Negali viešai sakyti to ką žino netgi oficialusis istorikas Pocius – kaip mat bus apkaltintas išdavyste ir išmestas iš darbo valstybiniame institute. Todėl istorikų apklausa teisme tapo puikia proga sužinoti nors dalį tiesos apie savo šalies istoriją – bent jau tiems lietuviams, kurie, prisiklausę begėdišku melu perpintos nusikaltimus ir atvirą niekšybę aukštinančios LR vyriausybinės propagandos, dar nori sužinoti ir kruopščiai valdžios slepiamą FAKTINĘ ISTORINĘ TIESĄ apie savo tautą ir tėvynę.

Laurinavičiaus ir Pociaus parodymų daugiau, nei užtenka įrodyti, kad vadinamosios „laisvės kovos“ nebuvo nei laisvės, nei kovos

Kaip jau dabar galiu :-) užtikrintai teigti, vykstant karui, pokario partizanai praktiškai buvo nacių armijos padalinys Raudonosios Armijos užnugaryje. Naciai juos gausiai rėmė ginklais, nuleido apie 200 specialiai apmokytų desantininkų, iš kurių mažiausiai (tiek žinoma) 10 tapo atskirų grupuočių vadais.

Karo pabaigoje banditų liko apie 7 tūkst. Per visą savo egzistavimą (1944-1953 m.m.) jie nukovė viso labo apie 1,5 tūkst. tarybinių kareivių bei kitų jėgos struktūrų pareigūnų. Istorikai turėjo duomenų apie 2,2 tūkst. kolūkių valdybų narių, stribų ir pan. nužudytų „už kolaboravimą“, ir 9,3 tūkst. civilių, nužudytų „už lojalumą“ tarybinei valdžiai.

Į mano klausimą apie „partizanų taktiką ir strategiją“ pasibaigus karui buvo atsakyta, kad šieji nesiruošė patys išlaisvinti Lietuvos, o tiesiog laukė Vakarų valstybių konflikto su Tarybų Sąjunga. Agitacija ir teroru siekė atbaidyti lietuvius nuo bendradarbiavimo su tarybų valdžia. Mūšių su tarybinėmis jėgos struktūromis vengė.

Taigi akivaizdu, kad vadinamosios (LR valdžios) :-) „Lietuvos laisvės kovos“ (pasibaigus karui) nebuvo NEI LAISVĖS, NEI KOVOS. Pokario banditai nė nemėgino išlaisvinti Lietuvos, niekada to rimtai nebandė, o labiausiai vengė būtent ginkluotos kovos!

Akivaizdu, kad „pokario rezistencija“ buvo grynai teroristinis judėjimas

Negali nešiurpinti banditų nužudytų civilių lietuvių skaičius: 9,3 tūkst. visiškų civilių ir dar turbūt koks pusantro tūkstančio kolūkių valdybų narių 7 tūkstančiams (1945–1953 m.m.) banditų.

Taigi vienas banditas vidutiniškai nužudė kur kas daugiau, nei vieną taikų lietuvį. (Kaip pasisekė, kad tarp jų atsitiktinai nebuvo mano mamos, tuo metu kaime mokytojavusios komjaunuolės ir, tikiuosi, Jūsų mamos, močiutės ar promočiutės.:-))

Šitokio masto civilių žudynes teisinti nusikaltėlių bukaprotiškumu gali tik visiški padugnės. Tačiau būtent tokie visiški padugnės valdo Lietuvą jau 27 metus.

Iš kitos pusės, banditai beveik nekariavo su tarybiniais pareigūnais; didžioji pastarųjų dalis buvo nukauta dar karo metu, kai naciams pavaldžiuose padaliniuose dar buvo beveik 15 tūkstančių smogikų.

Taigi pokario banditai nesiruošė patys išlaisvinti Lietuvos, slapstėsi miškuose vengdami ginkluotos kovos ir pačiu bailiausiu ir niekingiausiu būdu terorizavo ir žudė taikius mūsų tautiečius, tame tarpe šimtus vaikų, už tai, kad šie elgėsi taip, kaip ir praktiškai visa mūsų tauta (neišskiriant Landsbergių, Grybauskų (vakar kažkur girdėjau sakant, kad Grybauskaitės tėvas buvo :-) enkavėdistas), Kubilių ir pan.) daugiau, kaip 40 metų!

Kitaip sakant, istorikai teisme praktiškai paliudijo, kad mūsų šalį valdančių padugnių išaukštinti pokario banditai buvo grynai teroristinis judėjimas. Dar daugiau, dabar visiškai akivaizdu, kad tai buvo vienas NIEKINGIAUSIŲ teroristinių judėjimų ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio istorijoje.

BEPRASMIŠKAI žudžiusius nusikaltėlius gali garbinti tik patys paskutiniai padugnės

Terorizmas – standartinė prasčiau ginkluotųjų taktika; teroristinių kampanijų visais laikais būdavo daug daugiau, nei atvirų karų. Ir šiandien vien tik JAV finansuoja dešimtis, jei ne šimtus, įvairiausių teroristinių grupuočių, skerdžiančių civilius visame pasaulyje.

Vis tik terorizmas paprastai turi kokią nors PRASMĘ. Pavyzdžiui, Armija Krajova, skerdusi civilius toje pačioje Lietuvoje ir panašiu metu, ruošėsi atkurti nepriklausomą Lenkiją ir tikrai bandė to pasiekti, kol visi jos kovotojai žuvo nuo tarybinės armijos karių rankų; jankių CŽV įkurta ir ilgai finansuota Al-Kaeda dar ir dabar RIMTAI SIEKIA įkurti vienokį ar kitokį kalifatą; ir t.t.

Tuo tarpu Lietuvą terorizavę banditai begėdiškai teisinami kaip žudydami civilius laukę Tarybų Sąjungos konflikto su Vakarais. Tokie pateisinimai tiesiog verčia vemti. Pokariu Jankistano begėdiškai skleista propaganda apie greitą Lietuvos išvadavimą galėjo apkvailinti tik visiškus idiotus, ir dabar šitokio masto civilių žudynes teisinti nusikaltėlių bukaprotiškumu gali tik visiški padugnės. Tačiau būtent tokie visiški padugnės valdo Lietuvą jau 27 metus.

Gal manęs „teisimas“ duos dar daugiau naudos? :-)

Džiugu, kad po 3,5 tyčiojimosi iš manęs metų šis kafkiškas procesas pagaliau pradeda duoti naudos Lietuvai. Mano ir mano artimųjų sveikata bei biudžeto pinigai naikinami ne visiškai veltui.

O aš naudojuosi proga ir reikalauju, kad teismas nagrinėtų ir kitų istorinių ir dabartinių padugnių (su kuriais susiję man pateikti :-) „kaltinimai“) nusikaltimus. Neturėdamas realių galimybių jėga priešintis mano šalį valdantiems nusikaltėliams, pamėginsiu paskleisti dar truputį šviesos ant begėdišku melu ir apgaule perpintos jų propagandos.

Giedrius Šarkanas

Vilniaus miesto apylinkės teismui
teisėjui Ovidijui Ramanauskui

PRAŠYMAS
2017-11-08
Vilnius

Remdamasis LR BPK, Konstitucija bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių konvencija, garantuojančiais man teisę į teisingą teismą ir nediskriminavimą, prašau pakviesti į teismo posėdį apklausti kaip specialistus ar liudininkus Rūtą Vanagaitę, Jūratę Kiaupienę, Audrių Butkevičių ir Artūrą Skučą.

Vanagaitė yra nemažai rašiusi apie lietuvių dalyvavimą Holokauste ir pokario banditų nusikaltimus; Jūratė Kiaupienė – Viduramžių Lietuvos istorijos specialistė; o Butkevičius ir Skučas – pirmieji dabar Lietuvą valdančio režimo karinių pajėgų vadai.

Kaip Teismas jau galėjo ir pats įsitikinti, paskutinius 27 metus Lietuvą valdantys nusikaltėliai bando klastoti Lietuvos istoriją begėdiškai slėpdami jiems nepalankius istorinius faktus. Kaip paaiškėjo paskutinių posėdžių metu, dabartinė LR valdžia ne tik kad netiria pokario banditų akivaizdžių nusikaltimų žmoniškumui bei karo nusikaltimų, bet ir „motyvuoja“ istorikus stabdyti netgi savo jau pradėtus tyrimus. Akivaizdu, kad begėdiškas melas yra persunkęs visą oficialiąją propagandinę Lietuvos istorijos klastotę, su kurios pagalba Lietuvą valdantys nusikaltėliai bando apdurninti pačius bukiausiuosius lietuvius.

Tikiuosi, kad Vanagaitė išaiškins Teismui apie pokario banditų vadų dalyvavimą Holokauste, Kiaupienė papasakos apie vieno šlykščiausių Lietuvos istorinių nusikaltėlių ir išgamų, dabar oficialiai vadinamo Vytautu Didžiuoju, nusikaltimus, o Butkevičius ir Skučas paliudys, ką 1991 m. pradžioje išdarinėjo į Aukščiausiąją Tarybą susispietę asmenys. Teismas turės galimybę dar kartą įsitikinti, kad tai, kuo mane „kaltina“ p. Prokuroras ir p. Laužikas, tėra neabejotinų istorinių faktų konstatavimas.

JŪRATĖ KIAUPIENĖ, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja

kontaktai: Lietuvos istorijos institutas,
Adresas: Kražių g. 5, LT-01108, Vilnius
Telefonas: (+370 5) 261 44 36

AUDRIUS BUTKEVIČIUS, AT karinių pajėgų vadas, pirmasis LR krašto apsaugos ministras, dabar UAB „Respublikos“ leidiniai“ apžvalgininkas

kontaktai: „Respublikos“ redakcija, A. Smetonos g. 2, 01115 Vilnius
tel./faks. (8 5) 212 3538

ARTŪRAS ANTANAS SKUČAS, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos Skyriaus kūrėjas ir vadovas

kontaktai: Lietuvos atsargos karininkų sąjunga,
Adresas: Pamėnkalnio g. 13, Vilnius 01114
tel. 85 261 0479

RŪTA VANAGAITĖ, žurnalistė, rašytoja ir politikė

kontaktai: turi turėti LR prokuratūra, šiuo metu sprendžianti ar kels jai baudžiamąją bylą – kreiptis į p. Prokurorą

Tai, kad p. Prokuroras neįtraukė minėtųjų asmenų į savo „tyrimą“ bei „kaltinamąjį aktą“, nevaidina jokio vaidmens dėl 2 priežasčių:

1. Vadinamoji „LR prokuratūra“ – akivaizdžiai nusikalstama organizacija, kurios vienos pagrindinių funkcijų yra Lietuvą valdančių nusikaltėlių nusikaltimų dangstymas bei tiesą apie valdžią, jos politiką, istoriją ir t.t. sakančių žmonių persekiojimas, gąsdinimas ir kitoks užčiaupimas.

Akivaizdu, kad LR prokuratūra paprastai nesiaiškina savo tiriamų dalykų esmės, o tiesiog stengiasi visokiausiais būdais apjuodinti Lietuvą valdančių nusikaltėlių nurodytas ar savo nusižiūrėtas aukas rinkdama ir klastodama jų kaltės įrodymus bei slėpdama ar ir naikindama joms palankias aplinkybes bei įrodymus. Mūsų atveju tai akivaizdu vien užmetus akį į vadinamąjį „kaltinamąjį aktą“.

Todėl, jei Teismas iš tikrųjų nori išsiaiškinti tiesą, akivaizdžiai neteisinga ir neteisėta apklausinėti tik tuos žmones, kuriuos pasirinko p. Prokuroras savo „kaltinimams“ paremti.

2. Pagal BPK, procesinių teisių turi ne tik prokuroras, bet ir aš. Tame tarpe – ir kviesti tuos specialistus, kurie gali padėti man apsiginti, o ne tik apklausinėti tuos, kuriuos atrinko p. Prokuroras man apkaltinti ar persekioti – t. y. tik tuos, kurie jau išreiškė savo neigiamą nuomonę mano atžvilgiu.

Kiek žinau, tai, kad specialistą galima kviesti į aukštesniojo teismo posėdį, negali būti teisiniu argumentu atsisakant jį iškviesti dabar – pagal šiuo metu LR galiojančią teisę. Aukštesnysis teismas LR yra apeliacinė instancija, o byla privalo būti visa apimtimi išnagrinėta jau pirmosios instancijos teisme.

Giedrius Šarkanas

Diskusija

2. Valdas2017 11 09 12:43:43

Gerbiamas Giedriau, žaviuosi jūsų drąsa ir atkaklumu, linkiu stiprybės ir ištvermės tęsiant pradėtą darbą. Džiugu, kad dar yra ne tik mąstančių, bet ir veiklių žmonių. Noriu paprašyti, jei turite tokią galimybę, paskelbti istorikų specialistų apklausos teisme duomenis. Ačiū.

1. Marius2017 11 08 20:05:54

Giedriau, mane šitas miškinių garbinimas taip pat užknisa. Lietuvos valstybė garbina žmogžudžius. Suvokim šitą esmę: valstybė garbina ir stato paminklus žmogžudžiams kurie žudė lietuvius. Jie, miškiniai, net nebandė nužudyti kokio Sniečkaus, ar tuo labiau Stalino, o pyktį liejo ant eilinių žmonių... o valstybė tokias padugnes garbina. Šita valstybė neturi ateities: kai mirties kultūra paėmė viršų, tauta – be ateities, tai tik laiko klausimas. Marijampolės patriotiniai durniai jau yra pastatę paminklą lietuvių tautai ir kalbai. Aišku, statė kaip didžiapatriotinio patoso simobolį, bet dabar jau linkęs manyti, kad tai paradoksali pranašystė, nes paminklai „tautai ir kalbai“ gali būti pastatyti tik mirusioms tautoms ir kalboms. Skaudu, kai suvoki kad ši, esama Lietuvos valstybė ir yra pats didžiausias lietuvių tautos priešas.

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com
www.lietuviais.lt / dienoraštis
Vilties medis Rytinļæ½je ļæ½vaigļæ½dļæ½je
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
pagrindinis
dienoraštis
tekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2022 Giedrius Šarkanas        kontaktai

.

 x 

Ankstesnis įrašas

Sekantis įrašas

Naujausias įrašas

Daug. kom. įrašas

Atsitiktinis įrašas

  komentaras – 1000 ženklų, tik lietuviškos raidės

   Vardas
dalintis