.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com

www.lietuviais.lt

Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?

Patriotas turi būti visada pasiruošęs apginti savo šalį nuo jos vyriausybės.

Edvardas Ebis
Klausimas
Kaip Jūs žiūrite į dabartinę lietuvių kalbos norminimo politiką?

Ji turėtų būti griežtesnė

Pritariu

Nepritariu

Ji mane erzina

Skaityti tekstą,
susijusį su šiuo klausimu

Dabar dienoraštyje

Lietuvos Respublika seka Tarybų Sąjungos pėdomis

Dabar jau visiškai akivaizdu, kad Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika buvo daug teisingesnė ir palankesnė Lietuvai ir lietuvių tautai, nei dabartinė jau baigianti mus kaip naciją sunaikinti respublikos parodija.

Matomai pono Valantino noras atlikti politinės prostitucijos aktą buvo toks didelis, kad jis tiesiog negalėjo susilaikyti.

Būtent dėl to dabar mus valdantys išsigimėliai iš paskutiniųjų stengiasi sumenkinti tarybinę visuomenę, kurioje gyveno ir puoselėjo Lietuvą mūsų seneliai ir tėvai.

Kaip nebūtų paradoksalu, panašu, kad lietuvių tauta bus sunaikinta lygiai tokiu pat būdu, kaip ir Tarybų Sąjunga.

Aštunto dešimtmečio pradžioje buvo panašu, kad artėja visiškas kapitalistinių Vakarų pralaimėjimas, ir iš krizių neišbrendantiems vakariečiams tuometinio socialistinio bloko iširimas buvo didžiulė staigmena.

Skaityti toliau

Neseniai dienoraštyje

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

tekstai

Naujausias tekstas

Eleras

Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

pagrindinis
dienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2018 Giedrius Šarkanas        kontaktai