.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com

www.lietuviais.lt

Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
Iš pradžių jie jus ignoruoja, po to iš jūsų juokiasi, dar po to prieš jus kovoja, o tada jūs laimite.
Mahatma Gandis
Klausimas
Ar galėtumėte ką nors padaryti lietuvybės labui, ką nors jai paaukoti? (Kažkiek savo laiko, pastangų ar pan.)

Taip, galėčiau

Jei manęs tai per daug neapsunkintų

Nemanau

Jokiu būdu

Niekada apie tai negalvojau

Skaityti tekstą,
susijusį su šiuo klausimu

Dabar dienoraštyje

Kęstučio šventvagystė ir išniekintoji Palanga

Didysis kunigaikštis Kęstutis buvo paskutinis lietuvybę puoselėjęs Lietuvos valdovas. Deja, būtent jo gyvenimo klaida tapo lemtinga mūsų tautai.

Metraščiai ir legendos liudija, kad antroji Kęstučio žmona Birutė jaunystėje buvo davusi vaidilutės įžadus: likti skaisčia ir savo gyvenimą pašvęsti dievams.

Tačiau pamačiusiam Birutės grožį Kęstučiui pasimaišė protas – kunigaikštis ją pagrobė ir prievarta padarė savo žmona. Nepaisant romantiškojo aspekto, vis dėlto tai buvo tiesioginės nepagarbos aktas lietuviškajam tikėjimui, už kurį vėliau brangiai sumokėjo ne tik pats Kęstutis, bet ir visa Lietuva.

Akivaizdu, kad dievai pasišlykštėjo Palanga. Vietoj kažkada tyro Baltijos vandens Palangos pakrantę šiandien skalauja sodri šlapimo, išmatų ir šiaip šiukšlių sriuba. Kažkada pakrantę puošusius gintarus dabar pakeitė rankose pats užsidegantis fosforas ir jūros išplaunami žuvų lavonai.

Praradęs dievų paramą, Kęstutis baigė gyvenimą siaubinga mirtimi – buvo pasmaugtas išgamos savo paties sūnėno.

O Lietuvai prakeikimu tapo šventvagiškosios santuokos vaisius – mažasis išsigimėlis Vytautas, galutinai išniekinęs lietuviškąjį tikėjimą, sunaikinęs tautos žiedą prie Vorsklos ir daugeliui šimtmečių pavertęs lietuvius paniekintų vergų tauta. (plačiau apie Vytautą „didįjį“)

Iki šiol neaišku – ar tik „stebuklingai“ išsigelbėjęs Vytautas kaip nors neprisidėjo ir prie savo tėvo mirties?

Deja, iš Kęstučio likimo mūsų tauta nepasimokė.

Skaityti toliau

Neseniai dienoraštyje

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

forumas

Populiariausia diskusija

Karalius Mindaugas – niekšybės kultas? (1)

Naujausia diskusija

Eleras
tekstai

Naujausias tekstas

Eleras

Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

pagrindinis
forumasdienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2016 Giedrius Šarkanas        kontaktai