.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com

www.lietuviais.lt

Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?

Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.

Mikalojus Daukša
Klausimas
Kurie Jums atrodo sąžiningesni, padoresni, mažiau korumpuoti?

LR policija

Hitlerio SS

iš esmės, ir tie, ir tie vienodi

Skaityti tekstą,
susijusį su šiuo klausimu

Dabar dienoraštyje

Sodra – reto šlykštumo vagių šutvė

Pavadinimas „Valstybinis socialinio draudimo fondas“ (SoDra) skamba išdidžiai. Susidaro įspūdis, kad Sodra – tai kilnių tikslų siekianti organizacija, besirūpinanti silpnaisiais ir vargstančiaisiais.

Julita Varanauskienė –
dabartinė Sodros vagių Fiurerė
Julita Varanauskienė

Sodros vadovu tradiciškai skiriamas savo panieką neturtingiems lietuviams įrodęs padugnė.

Tačiau jei palyginsime Sodrą su jos europietiškaisiais analogais, pamatysime, kad Lietuvoje vargstančiaisiais „rūpinamasi“ atžagariomis rankomis, kad, palyginus su europiečiais, mes, lietuviai, praktiškai esame socialiai beteisiai gyvuliai.

Būtent Sodros dėka esame labiausiai valdžios niekinama Europos tauta. Nors mums bandoma sudaryti įspūdį, kad Lietuvos valstybė tarnauja tautai, žmonių daugumai, tačiau ir paviršutiniško žvilgsnio užtenka suprasti, kad iš tikrųjų Lietuvos Respublika yra lietuvių tautos plėšimo įrankis saujelės vagių rankose.

Sodra ne tik dalina varganą socialinę paramą, liekančią dosniai aprūpinus politikų ir Sodros darbuotojų draugus, pažįstamus bei giminaičius; savo lėšas Sodra besivadinanti vagių gauja susiplėšia iš neturtingų lietuvių, labiausiai persekiodama ir niekindama pačius vargingiausius, nesugebančius apsiginti žmones.

Skaityti toliau

Neseniai dienoraštyje

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

tekstai

Naujausias tekstas

Eleras

Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

pagrindinis
dienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2019 Giedrius Šarkanas        kontaktai