.

Kai uždarys, lietuviais.lt,
bus lietuviais.com

www.lietuviais.lt

Vilties medis Rytinėje žvaigždėje
LIETUVIAIS
norime
ir būt?
Šiandien aš tikiu, kad elgiuosi pagal Visagalio Sutvėrėjo valią!
Hitleris
Klausimas
Ką jautėte (labiausiai) 2001 m. rugsėjo 11-ąją sužinoję apie įvykius JAV?

Supykau

Nuliūdau

Nustebau

Nudžiugau

Išsigandau

Kita

Nieko

Skaityti tekstą,
susijusį su šiuo klausimu

Dabar dienoraštyje

Vilniaus apygardos teismo pirmininkė begėdiškai išniekino Konstituciją

Sunku buvo sulaikyti džiaugsmą, kai prieš 26 metus pirmąkart perskaitėme Konstituciją.

Loreta Braždienė
dar kartą išniekino Konstituciją
Loreta Braždienė

Visa eilė teisių, geležinės garantijos tiesiogiai jomis naudotis, demokratija, teisės viršenybė ir dar daug kitų skambių šūkių. Džiugiai bėgome balsuoti už naująją Lietuvos valstybę, savo valstybę, savo Konstituciją.

Tačiau euforija labai greitai baigėsi. Nebeliko nei demokratijos, nei teisės viršenybės, nei mums pažadėtų teisių.

Mūsų į valdžią atvesti padugnės greitai išsivogė viską, kas buvo sukurta Tarybų Lietuvoje, o iš mūsų iškilmingų konstitucinių teisių beliko vienintelė – emigruoti kuo toliau nuo Lietuvos.

Tiesiog LR valdžios įstaigose, policijoje, prokuratūroje ir teismuose galutinai įsitvirtino korupcinių ryšių standartas. Visos konstitucinės teisės tapo ponų privilegija, o neturtingus lietuvius teisėjai pradėjo negailestingai dusinti versdami atsisakyti paskutinio žmogiškojo orumo likučių ir, nuolankiai prikandus liežuvius, vergiškai dirbti viską išsivagiantiems valdžiagyviams.

Skaityti toliau

Neseniai dienoraštyje

Užsisakykite

Lietuviais.lt

naujienas

e-paštu

RSS RSS

tekstai

Naujausias tekstas

Eleras

Eleras (LR-as) – dabartinė Lietuvos valdžia. Nors ir mėgina vadintis „Lietuvos Respublika“, Eleras akivaizdžiai nėra nei Lietuvos, nei respublika. Praktiškai tai – antikonstitucinė nusikaltėlių gauja „ant Lietuvos“.

pagrindinis
dienoraštistekstai
apie Lietuviais.ltparodytikontaktai
© 2004 – 2018 Giedrius Šarkanas        kontaktai